Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica

Bine ați venit la Centrul de corespondență electronică pentru avertizorii de integritate Electrica, gestionat de Transparency International România pentru garantarea protecției identității dumneavoastră.

Informațiile furnizate pe acest site prin completarea formularului on-line de sesizare  vor fi preluate exclusiv de Transparency International România, și vor fi transmise către Electrica pentru analizarea situației, investigare și adoptarea măsurilor ce se impun, numai după eliminarea datelor și informațiilor care pot conduce la stabilirea identității dumneavoastră.

Vă informăm că prin completarea acestui chestionar dobândiți calitatea de avertizor de integritate, în sensul Codului de Etică și Conduită Profesională și al Procedurii de raportarea a abaterilor etice, a neregulilor sau a oricăror încălcări ale legii prin dispozitivele de avertizare de integritate (whistleblowing policy) ambele aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/02.02.2015, urmând a beneficia de mijloacele de protecție prevăzute de acestea.

Vă informăm că puteți depune sesizări și telefonic la numărul +40 316 60 60 05.

Avertizarea de integritate este sesizarea de către personalul Electrica, un furnizor, un client al său, sau orice reprezentant al unei părți interesate (inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziții, candidat într-o procedură de selecție, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare și/sau selecție sau achiziție etc.), a situațiilor de management defectuos, nerespectare a normelor interne de etică, conduită în afaceri, a politicilor sau procedurilor, corupție sau alte încălcări ale legislației aplicabile în vigoare la nivel național și European.

Avertizor de integritate este personalul Electrica, un furnizor, un client al său sau orice reprezentant al unei părți interesate (inclusiv contractant, sub-contractant, ofertant într-o procedură de achiziții, candidat într-o procedură de selecție, membru sau expert tehnic într-o comisie de evaluare și/sau selecție sau achiziție), care sesizează cu bună credință o faptă sau o situație de natură a reprezenta o încălcare a normelor care guvernează activitatea Electrica.

Scopul avertizării de integritate este să protejeze compania în fața abaterilor etice, a fraudelor și a oricăror aspecte de neconformitate care ar putea aduce prejudicii de imagine, comerciale sau ar atrage sancțiuni legale, reducând prestigiul și profitabilitatea Electrica.

În măsura în care considerați că sunteți avertizor de integritate și doriți să primiți îndrumare cu privire la modul de formulare și structurare a sesizărilor și a mijloacelor de protecție de care dispuneți, vă rugăm să bifați secțiunea aferentă, urmând să fiți contactați în cel mai scurt timp de consilierii liniei pentru avertizorii de integritate.

În situația în care doriți un răspuns sau să fiți informați cu privire la rezultatul investigațiilor interne privind sesizarea dumneavoastră, vă rugăm să completați toate secțiunile alocate în formular.

Prin completarea acestui chestionar on-line vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea de către Transparency International România a datelor furnizate, acesta fiind înregistrat ca operator de date cu caracter personal sub nr. 12009.