Electrica Furnizare SA recrutează:

Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție in vederea numirii unui Director Divizia de Marketing care va coordona activitatile de marketing ale companiei. In acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate in procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfasura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 10 ani de experienţă profesională relevanta;
 3. Minim 5 ani de experienţă relevanta în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi;
 4. Cunoştinţe relevante şi experienţă în domeniul marketing în cadrul unor organizaţii cu clienţi persoane fizice dar şi clienţi business;
 5. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență);
 6. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
 7. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) a unor studii de tip MBA;
 2. Experienţă relevantă pe plan internaţional;
 3. Experiență în management de brand si de produs;
 4. Experienţă în stabilirea strategiilor de pricing;
 5. Experienţă relevantă de channel management;
 6. Experienţă în crearea strategiilor de segmentare;
 7. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 8. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitati de stakeholder management.

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidatii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. cererea de participare la procesul de selecție (Anexa 1);
 6. formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise in format electronic la adresa   până cel târziu în data de 14.03.2019.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Vizualizare anunț în format PDF
Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție in vederea numirii unui Director Divizia Financiara care va coordona activitatea financiara companiei. In acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate in procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfasura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare in domeniul economic cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 10 ani de experienţă profesională relevanta;
 3. Minim 5 ani de experienţă relevanta în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi
 4. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 5. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
 6. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;
 7. Cunoştinţe si experienta relevanta in domeniul legislatiei societatilor, contabilitate, fiscalitate, raportare financiara statutara si IFRS, management financiar, bugetare, planificare financiara, controlling, managmentul capitalului de lucru, finantare, managementul riscului, gestionare sisteme de tip ERP

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) al unei specializări de recunoastere internationala in domeniul financiar, precum ACCA, CFA, CIMA, etc sau unor studii de tip MBA;
 2. Experienţă relevantă pe plan internaţional;
 3. Experienta intr-o companie cu profil similar
 4. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 5. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitati de stakeholder management

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidatii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. cererea de participare la procesul de selecție (Anexa 1);
 6. formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise in format electronic la adresa până cel târziu în data de 14.03.2019.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Vizualizare anunț în format PDF
Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție in vederea numirii unui Director Divizia Divizia Managementul Portofoliului care va coordona activitatea de achizitie de energie a companiei. In acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate in procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfasura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 10 ani de experienţă profesională relevanta, din care minim 3 ani experienta relevanta in domeniul energiei;
 3. Minim 5 ani de experienţă relevanta în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi;
 4. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență);
 5. Cunoasterea legislatiei primare si secundare relevante in energie;
 6. Cunostinte si experienta in domeniul planificarii si prognozei energiei, platformelor si instrumentelor de tranzactionare a energiei, strategii de achizitie si managementul portofoliului;
 7. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
 8. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) a unor studii de tip MBA;
 2. Experienţă relevantă atât pe plan local cât şi internaţional in piata de energie electrica;
 3. Abilitatea de a concepe si implementa noi strategii;
 4. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 5. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitati de stakeholder management;
 6. Cunostinte si experienta in domeniul managementului riscului de piata, strategii hedging. 

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidatii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. cererea de participare la procesul de selecție (Anexa 1);
 6. formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise in format electronic la adresa   până cel târziu în data de 14.03.2019.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Vizualizare anunț în format PDF
Compania Electrica Furnizare SA demarează procesul de recrutare și selecție in vederea numirii unui Director Divizia Vanzari care va coordona activitatea de vanzari a companiei. In acest sens, a fost selectată compania AMROP Romania pentru a oferi asistență de specialitate in procesul de recrutare.

Procesul de recrutare se va desfasura în respectul legislației aplicabile în vigoare, precum și în respectul principiilor competiției deschise, al profesionalismului, al transparenței, precum și cel al egalității de șanse și accesului liber pentru fiecare persoană care îndeplinește condițiile legale.

Criterii de recrutare şi selectare, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

 1. Absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licenţă;
 2. Minim 10 ani de experienţă profesională relevanta;
 3. Minim 5 ani de experienţă relevanta în funcţii de administrare / conducere / coordonare dintre care minim 3 ani în companii/societăţi cu cifră de afaceri de minim 50 milioane de euro sau minim 500 de angajaţi
 4. Lipsa antecedentelor penale; candidatul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 5. Bună reputație personală şi profesională integritate si profesionalism;
 6. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze;
 7. Experienta in gestionarea de procese de transformare comerciala;
 8. Experienta in intocmirea si implementarea de strategii comerciale; 

Criterii specifice de selecție, care constituie avantaj:

 1. Absolvent(ă) a unor studii de tip MBA;
 2. Cunoştinţe relevante in vanzari de tip B2B;
 3. Cunostinte relevante in vanzari de tip B2C;
 4. Experienţă internaţionala;
 5. Buna cunoastere a pietei;
 6. Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;
 7. Abilităţi de comunicare interpersonală si negociere, abilitati de stakeholder management
 8. Cunoaşterea limbii române si a limbii engleze. 

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

 • Candidaţii din cadrul companiei sau candidatii din cadrul instituţiilor publice trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de selecţie.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii persoanelor fizice:

 1. CV în limba română și engleză;
 2. Scrisoare de intenție în limba română și engleză;
 3. Copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate);
 4. Formularele de recrutare completate, respectiv:
 5. cererea de participare la procesul de selecție (Anexa 1);
 6. formularul de acceptare a procesării datelor personale (Anexa 2);
 7. formularul de acceptare a verificării datelor personale (Anexa 3);
 8. formular de declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese (Anexa 4).

Modul de transmitere a dosarului de aplicaţie:

Documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi transmise in format electronic la adresa   până cel târziu în data de 14.03.2019.

Depunerea tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunţ de selecţie, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor solicitate poate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit că datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie, conform dispozițiilor legale.

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Vizualizare anunț în format PDF

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare aplică și hai să descoperim împreuna!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de a cunoaște diferite arii de business unde te vei putea implica într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută în care te vei integra ușor.

Căutăm colegi în urmatoarele domenii:

Cerințe

 • absolvent studii superioare de lungă durată;
 • experiență minimă în marketing – 3 ani.;
 • cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, bază de date);
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștințe în ceea ce privește regulile de administrare și menținere a conturilor de social media (Facebook, Youtube);
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe referitoare la piața de energie electrică;
 • cunoaștere operare SAP modul MM/SD – avantaj.

 

Principalele responsabilități

 • participă la dezvoltarea comunicării de marketing (web-site, format factură, campanii de promovare);
 • analizează piaţa de energie electrică, identifică clienţii potenţiali şi analizează dinamica furnizorilor concurenţi;
 • fundamentează şi dezvoltă produse, servicii şi tarife, sub forma de oferte tip sau negociabile, aplicabile consumatorilor eligibili;
 • analizează performanţe (vanzări, clienţi, canale vanzare) şi optimizează procesele interne;
 • elaborează metodologii de aplicare a tipurilor de tarife şi servicii;
 • propune criterii de segmentare a clienţilor;
 • participă la elaborarea strategiilor de marketing pe termen lung, mediu şi scurt în variante diferenţiate în funcţie de evoluţiile posibile şi le supune avizării Directorului Comercial;
 • dezvoltare și gestionare canale de vânzări, negocierea condițiilor contractuale,urmărirea derulării contractelor.


Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență;
 • cursuri de specialitate în domeniul managementului riscului;
 • experiență în management-ul tranzacțiilor riscului pe piața energiei;
 • aptitudini solide de planificare și aptitudini organizatorice;
 • cunoștințe de limbă engleză;
 • abilități de lucru în echipă;
 • profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele responsabilități

 • Definește/ propune actualizarea politicii de management al riscului;
 • Revizuieste modificarile propuse, formulează recomandări de îmbunatatire și supune spre aprobarea comitetului de risc următoarele:
  • strategia și mandatul de achiziție de energiei;
  • mandatul de vânzări;
  • apetitul de risc și limitele indicatorilor de risc;
 • metodologia de calcul al indicatorilor de risc.
 • Evaluează raportul de depășire a indicatorilor de risc, primit de la Responsabilul de Risc de Piață, decide asupra tipului de incident (major sau minor) în raport cu limitele setate;
 • Evaluează rapoartele lunare / trimestriale pregătite de Responsabilul de Risc de Piață și trimite spre informarea Comitetului de Risc și în cazul celor trimestriale către Managerul de Risc de la nivelul Gurpului Electrica;
 • Comunică schimbările aprobate în cadrul documentației de management al riscului către toate părțile implicate în proces;
 • Pregătește eventuale planuri de acțiune în urma recomandărilor formulate de Comitetele de Risc;
 • Decide escaladare la Comitetul de Risc a tranzacțiilor de achiziție sau a contractelor de vânzari suspecte de realizare în afara condițiilor normale de piață și propune un plan de acțiune pentru diminuarea riscului aferent;
 • Revizuiește propunerile de contracte speciale (în afara mandatului) și propune un curs de acțiune către Comitetul de Risc Electrica Furnizare S.A.;


Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență;
 • cursuri de specialitate în domeniul managementului riscului;
 • experiență în management-ul tranzacțiilor riscului pe piața energiei;
 • aptitudini solide de planificare și aptitudini organizatorice;
 • cunoștințe de limbă engleză;
 • abilități de lucru în echipă;
 • profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele responsabilități

 • Colectează datele necesare pentru calcularea indicatorilor de risc;
 • Calculează indicatorii de risc conform metodologiei stabilite;
 • Verifică rezultatele indicatorilor de risc în raport cu limitele setate;
 • Pregătește raportul de depășire a limitelor pe care îl inaintează către Managerul de Risc;
 • Pregătește rapoarte lunare cu privire la evoluția indicatorilor de risc și a implementării eventualelor planuri de tratare definite cu Directorul Comercial;
 • Urmărește implementarea planului de tratare definit cu Directorul Comercial ca urmare a depășirilor limitelor setate pentru indicatorii de risc;
 • Evaluează periodic sau ad-hoc metodologia și nivelurile de aprobare a limitelor de credit;
 • Formulează recomandări către Managerul de Risc Electrica Furnizare cu privire la alocarea limitelor de credit ce depășesc pragul 1 definit prin Metodologia și Nivelurile de Aprobare a Limitele de Credit;


Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență;
 • cursuri de specialitate în domeniul managementului riscului;
 • experiență în management-ul tranzacțiilor riscului pe piața energiei;
 • aptitudini solide de planificare și aptitudini organizatorice;
 • cunoștințe de limbă engleză;
 • abilități de lucru în echipă;
 • profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele responsabilități

 • Colectează datele necesare pentru calcularea indicatorilor de risc;
 • Calculează indicatorii de risc conform metodologiei stabilite;
 • Verifică rezultatele indicatorilor de risc în raport cu limitele setate;
 • Pregătește raportul de depășire a limitelor pe care il înaintează către Managerul de Risc
 • Pregătește rapoarte lunare și trimestriale cu privire la evoluția indicatorilor de risc și a implementării eventualelor planuri de remediere;
 • Revizuiește modificările propuse, formulează recomandări de îmbunătățire (dacă este cazul) în consultare cu Directorul Economic și trimite spre revizuirea Managerului de Risc propuneri cu privire la actualizarea:
  • Strategia și Mandatul de achiziție a energiei;
  • Mandatul de vânzare;
 • Monitorizează limitele de conformitate a tranzacțiilor de achiziție cu condițiile din piață;
 • Revizuiește apetitul de risc și limitele setate pentru indicatorii de risc și dacă este cazul propune modificări de îmbunătățire către Managerul de Risc;
 • Monitorizează din perspectiva riscurilor de piață mandatul de vânzare și implementarea planului de remediere.


Cerințe

 • absolvent studii superioare de lungă durată;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Excel);
 • cunoștințe referitoare la piața de gaze naturale.

Principalele responsabilități

 • Relația cu distribuitorii de gaze cu care societatea are legături contractuale;
 • Preluarea și/sau transmiterea de informații către/de la entitățile din cadrul societății, legate de clienții care intră în portofoliul acesteia;
 • Urmărirea și întreținerea corespondenței cu partenerii contractuali;
 • Verificare documentație, actualizare date, atunci când situația o impune.


Cerințe

 • studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență;
 • experiență în domeniul pieței de energie electrică, cunoștințe și practică în domeniul legislativ privind derularea tranzacțiilor/relațiilor comerciale, – minim 5 ani;
 • experință în activitatea de prognoză pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile;
 • capacitate de sinteză și prelucrare a informațiilor de volum mare;
 • cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoștințe de utilizare aplicație SAP – constituie avantaj;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • abilități de lucru în echipă;
 • profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele responsabilități

 • elaborare prognoze pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile din portofoliul propriu;
 • gestionarea relațiilor cu Partea Responsabilă de Echilibrare;
 • tranzacționare în Piața Intrazilnică și Piața pentru Ziua Următoare;
 • analiză și optimizare prognoze, calculul financiar al erorilor;
 • gestionare contracte și facturi în relația cu partenerii contractuali din piața angro;
 • analize asupra evoluțiilor înregistrate în piețele de energie;
 • întocmirea raportărilor catre ANRE sau alte instituții abilitate;
 • participare la întocmirea analizelor solicitate de management;
 • participarea la dezbaterea documentelor supuse consultării publice de către ANRE și OPCOM, pentru domeniul propriu de activitate.