Document Vizualizare
Cod de etică și conduită profesională Electrica Furnizare
Vizualizare PDF
Procedura de raportare a abaterilor etice
Vizualizare PDF
Politica privind toleranța zero față de corupție, fraudă și spălare de bani
Vizualizare PDF
Politica privind evitarea și combaterea conflictelor de interese
Vizualizare PDF
Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare
Vizualizare PDF
Politica privind transparența
Vizualizare PDF
Politica privind implicarea părților interesate
Vizualizare PDF
Politica privind managementul etic al carierei
Vizualizare PDF
Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate
Vizualizare PDF