Componența Consiliului de Administrație
Nume Funcție
Cătălina POPA Președinte CA
Alexandra Romana Augusta POPESCU BORISLAVSCHI Membru CA
Cristian-Eugen RADU Membru CA
Mihai DARIE Membru CA
Mihai IOANIȚESCU Membru CA