Electrica Furnizare a implementat și certificat un sistem de management integrat Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR OHSAS 18001: 2008.
Integrarea sistemelor de management, abordarea pe bază de proces, luarea în considerare a riscurilor și oportunităților asociate contextului și obiectivelor organizației și tratarea acestora permit societății Electrica Furnizare optimizarea deciziilor strategice și operaționale, astfel încât să se asigure obținerea rezultatelor intenționate în conformitate cu politicile stabilite și să fie constituită o bază pentru creșterea eficacității sistemului de management.
Funcționarea sistemului de management integrat este urmărită și îmbunătățită continuu, în scopul creșterii satisfacției clientului și a performanței globale a organizației.
Preocuparea pentru certificarea conformității cu standardele mai sus amintite s-a concretizat pentru Electrica Furnizare prin recertificarea sistemului de management integrat cu organismul de certificare SRAC, partener IQNet – The International Certification Network.