Obiectivele generale ale societății Electrica Furnizare S.A. sunt:
  • Creșterea continuă a satisfacției tuturor categoriilor de clienți.

  • Creșterea continuă a calității și diversificării serviciilor, cu respectarea cerințelor de mediu.

  • Reducerea cheltuielilor operaționale și îmbunătățirea performanțelor financiare.
  • Eficientizarea performanțelor ELECTRICA FURNIZARE SA pentru susținerea competitivității pe piața de energie.