Obiectivele specifice ale societății Electrica Furnizare S.A. sunt:
  • Consolidarea portofoliului de clienți.

  • Reorganizarea și optimizarea activităților care pot genera vânzări și profit.

  • Raționalizarea rețelei de Oficii Comerciale; dezvoltarea și modernizarea OC, folosind același manual de identitate.
  • Dezvoltarea sistemelor IT prin realizarea unui sistem unitar de informare a clienților, concomitent cu implementarea unui Call Center unic la nivelul tuturor regiunilor; dezvoltarea de canale alternative de interacțiune cu clienții (comunicare și plăți).