Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.118/2015, furnizorii de ultimă instanță plătesc, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu universal, casnici și noncasnici mici, compensații. Plata compensației se face în termen de 30 de zile de la data la care clientul este îndreptățit să primească compensații.

În cazul clienților noncasnici mari, beneficiari de serviciu universal, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care se consideră îndreptățiți să o primească.

Indicator de performanță Nivel garantat Compensație în caz de nerealizare nivel garantat

Durată emitere ofertă furnizare (art. 5 alin.(2))

15 zile lucrătoare

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

Timp de răspuns la contestația privind factura (art. 8 alin.(2))

5 zile (*)

100 lei

Timp de comunicare la operatorul de rețea a solicitării de reluare a furnizării (art. 9 alin.(4))

4 ore

100 lei, la care se adaugă 50 lei pentru fiecare zi de întârziere

Durată răspuns la alte petiții (art. 11 alin.(4))

15 zile lucrătoare sau 30 de zile, cu condiția transmiterii răspunsului preliminar în cele 15 zile lucrătoare

100 lei

Termenul de transmitere către OR a unei solicitări/sesizări privind măsurarea energiei electrice, continuitate în alimentare, parametrii de calitate ai energiei electrice, racordarea la rețea, separarea instalațiilor electrice etc. (art. 13 alin.(2))

ziua lucrătoare imediat următoare, dacă petiția este transmisă de client prin e-mail, sau două zile lucrătoare, dacă petiția este transmisă prin poștă/fax/depusă personal


două zile lucrătoare pentru comunicarea către client a răspunsului primit de la operatorul de rețea

100 lei

(*) Termenul se poate prelungi cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de rețea verificarea valorilor măsurate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de rețea, dar nu mai mult de termenul în care operatorul de rețea este obligat să răspundă, cu înștiințarea clientului în termenul inițial de 5 zile.

Compensații acordate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016

Companie Județe Vizualizare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA Galaţi, Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea
Vizualizare
Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu
Vizualizare
Distribuție Energie Oltenia SA Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea
Vizualizare
E-Distribuție Municipiul București, Ilfov,Giurgiu, Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin; Constanța, Călărași, Tulcea, Ialomița
Vizualizare

Click edit button to change this text.