Taxa Radio/TV

 

Conform HG 977/2003 (modificata si completata de HG 1292/2007 si HG 1012/2009) si HG 978/2003 toate persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare radio si/sau TV, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune. Cuantumurile lunare ale taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexele hotărârilor de guvern HG 977/2003 si HG 978/2003. Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia de către SC ELECTRICA FURNIZARE S.A. , în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune:

 • Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, în baza Legii 416/2001, cu modificările ulterioare;
 • Pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune;
 • Pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Dovada încadrării în această categorie este decizia de pensionare sau talonul de pensie de culoare galbenă;
 • Abonaţii reţelelor de radioamplificare (numai pentru taxa radio);
 • Persoanele cu deficienţe auditive grave (surdo-muţi); scutirea se acordă numai pentru taxa radio, pe baza prezentării certificatului medical de surdo-mutism.
 • Alte categorii prevăzute de legi speciale, respectiv:
  • Legea 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989: luptatorul ranit; luptatorul retinut; luptatorul remarcat prin fapte deosebite; urmasul eroului martir daca au venituri lunare mai mici decat salariul mediu brut pe economie;
  • Legea 44/1994 – art. 16, lit. (f), legea 167/2002 – art. 5, lit. (f), privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, văduvele de război şi invalizii de război – scutiţi 100%; văduvele veteranilor de război – scutite 50%);
  • Decretul Lege 118/1990 – art. 6, OUG 105/1999, Legea 189/2000 – art. 5, lit. (f), privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice;
  • Legea 309/2002 – art. 5, lit. (b), privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 • Garaje, pompe apă irigaţii, circuite electrice distincte (contorizate separat) care alimentează părţi sau anexe ale aceleiaşi gospodării.