Cadru Legislativ


 • Ordin ANRE 20/2011 – Ordin privind aprobarea Contractului -cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si a Contractului cadru dintre producatorul de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii /bonusului necuvenit;
 • Ordin ANRE 19/2011 – Ordin  privind modificarea tabelului 1 din anexa la Ordinul ANRE nr. 45 /2010 pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport , a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport , practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;
 • Ordin ANRE 14/2011 – Ordin pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 88 /2009;
 • Ordin ANRE 12/2011 – Ordin pentru aprobarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia;
 • Ordin ANRE 9/2011 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta;
 • Ordin ANRE 45/2010 – Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul pietei centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice;
 • Ordin ANRE 44/2010 – Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energie electrice prestat de operatorii principali de distributie;
 • Ordin ANRE 1/2010 – Ordin pentru aprobarea Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 103/2009 – Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor captivi, alţii decât cei casnici şi cei asimilaţi consumatorilor casnici, precum şi a preţurilor pentru energia reactivă şi pentru abrogarea art.18 din Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali şi similari, la tarife reglementate, cuprins în anexa nr.III la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.57/1999;
 • Ordin ANRE 102/2009 – Ordin privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrica livrata de furnizorii impliciti si furnizorii de ultima optiune consumatorilor casnici si asimilatii consumatorilor casnici;
 • Ordin  ANRE 88/2009 – Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica;
 • Ordin ANRE 86/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrica si gaze naturale;
 • Ordin ANRE 73/2009 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind prognoza consumului de energie electrică a consumatorilor cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA”;
 • Ordin ANRE 69/2009 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Revizia 1;
 • HG 1215/2009 – Hotarare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila;
 • HG 1012/2009 – Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 90/2008 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public;
 • Ordin ANRE 38/2007 – Ordin pentru aprobarea Procedurii de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea;
 • Ordin ANRE 28/2007 – Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice;
 • Ordin ANRE 14/2007 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima optiune a energiei electrice;
 • HG 1292/2007 – Hotarare pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • HG 675/2007 – Hotarare privind reorganizarea prin divizare partiala a societatilor comerciale de distributie si furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale „Electrica” – S.A.;
 • Legea 13/2007 – Legea energiei electrice;
 • Ordin ANRE 44/2006 – Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi serviciilor prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. şi client;
 • Ordin  ANRE 24/2006 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;
 • Ordin ANRE 35/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii privind corecţia energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare”;
 • Ordin ANRE 18/2005 – Ordin pentru aprobarea “Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare”;
 • Ordin ANRE 17/2005 – Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi de energie electrica rau platnici;
 • Ordin ANRE 43/2004 – Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice;
 • HG 1007/2004 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori;
 • Ordin ANRE 5/2003 – Ordin privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice ;
 • HG 978/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de televiziune;
 • HG 977/2003 – Hotarare privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;
 • Decizie ANRE 57/1999 – Contract-cadru de furnizare a energiei electrice la micii consumatori finali, industriali si similari, la tarife reglementate;