Descriere Tarife

     

 

Este un tarif cu caracter de protecţie socială, fiind destinat numai consumatorilor cu un venit lunar net pe membru de famile mai mic sau cel mult egal cu salariul minim pe economie. Tariful se acordă numai la domiciliul stabil al clientului. Este prevăzut numai pentru locurile de consum cu delimitarea faţă de instalaţiile de distribuitorului la joasă tensiune. Este indicat pentru un consum într-o perioadă de 30 de zile sub 110kWh, fiind, sub această limită, cel mai economic tarif. La un consum lunar de 110kWh, valoarea facturii în acest tarif este egală cu cea în tarif CR. Pentru calculul valorii facturii, consumul total din perioada de facturare se împarte în trei tranşe: consumul din prima tranşă, până la 2kWh pe zi (de exemplu, 60kWh în 30 de zile), care se facturează cu preţul cel mai mic, consumul din a doua tranşă, situat între 2 şi 3kWh pe zi (între 60 şi 90kWh în 30 de zile), care se facturează cu un preţ mediu şi consumul din a treia tranşă, care depăşeşte 3kWh/zi (peste 90kWh in 30 de zile), care se facturează cu un preţ foarte mare, destinat descurajării alegerii incorecte a tarifului. Tariful social greşit ales conduce la valori foarte mari ale facturii de energie electrică.

 

Reprezintă cea mai comodă opţiune pentru client, pentru că îi permite orice variaţie de consum pe durata zilei şi nu îl obligă la o limitare a consumului lunar; este un tarif nerestrictiv, neexistând riscuri datorate neîncadrării în condiţiile impuse de celelalte tipuri de tarife. Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare şi are aceeaşi valoare atât la joasă cât şi la medie tensiune şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat, cu valori diferite pe niveluri de tensiune. Rezervarea este componenta tarifului care reprezintă cheltuielile pentru menţinerea reţelelor electrice în funcţiune, la dipoziţia permanentă a consumatorilor. Din acest motiv, această componentă a tarifului se plăteşte indiferent dacă se efectuează sau nu consum de energie electrică. Fiind un tarif cu rezervare, prezintă avantajul că preţul mediu pe kWh scade pe măsură ce consumul creşte, datorită valorii fixe a rezervării.

 

Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de cantitatea consumată şi are aceeaşi valoare pentru cele două niveluri de tensiune – joasă şi medie şi preţul energiei, care se aplică diferenţiat pe două intervale (“zone”) orare şi pe tensiuni. Zonele orare ale tarifului sunt: “zona de zi”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 7.00-22.00 şi “zona de noapte”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 22.00-7.00 si orele din week-end, de vineri ora 22.00 până luni ora 7.00. Preţul energiei are o valoare mai mică in timpul orelor “de noapte” si o valoare mai mare in timpul orelor “de zi”, scopul în care a fost creat tariful fiind acela de a se diminua valoarea facturii prin creşterea consumului nocturn şi din week-end faţă de cel diurn din timpul săptămânii. Orientarea asupra acestui tarif trebuie făcută cu atenţie, deoarece, indiferent de nivelul consumului lunar, dacă în orele de noapte şi week-end consumul este mai mic sau chiar egal cu cel din orele de zi din cursul săptămânii, valoarea facturii este mai mare decât în tariful CR. Tariful devine economic numai de la un procent al consumului in orele de noapte şi week-end, din total, mai mare de 56%, pentru orice nivel al consumului total, dar avantajul devine semnificativ pe măsură ce consumul lunar şi ponderea consumului din orele de noapte şi week-end în consumul total cresc. Tariful este foarte potrivit pentru casele de vacanţă, unde, în mod obişnuit, cea mai mare parte a consumului se realizează în week-end. Acest tarif se poate aplica numai dacă măsurarea energiei electrice se face cu contorul electronic, fiind necesară comutarea între cele două zone orare, de noapte şi de zi. Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR2, sau invers, obligă la schimbarea contorului existent, sau, cel puţin, la reprogramarea acestuia, dacă contorul existent este electronic, costurile fiind suportate de clientul care a solicitat schimbarea.

 

Este cel mai complex tarif pentru consumul casnic şi presupune o foarte bună cunoaştere şi stăpânire de către utilizator a curbei sale zilnice de consum. Tariful are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de cantitatea consumată şi are aceeaşi valoare atât la joasă cât şi la medie tensiune şi preţul energiei, care se aplică diferenţiat pe niveluri de tensiune, cât şi pe trei intervale (“zone”) orare şi pe sezoane calendaristice. Sezoanele calendaristice sunt: sezonul de vară, de la 1 aprilie la 30 septembrie şi sezonul de iarnă, de la 1 octombrie la 31 martie. Zonele orare ale tarifului sunt, în sezonul de vară: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalul 8.00-9.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 21.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 21.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 9.00-21.00. Zonele orare ale tarifului sunt, în sezonul de iarnă: “zona de vârf”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 8.00-10.00 şi 19.00-22.00, “zona de gol”, care cuprinde orele de luni până vineri, din intervalele 0.00-8.00 şi 22.00-0.00 şi orele din intervalul de vineri ora 22.00 până luni ora 8.00 şi “zona normală”, care cuprinde orele de luni pana vineri, din intervalul 10.00-19.00. Preţul energiei are valoarea cea mai mică in timpul orelor “de gol”, o valoare medie in timpul orelor “normale” şi valoarea cea mai mare in timpul orelor “de vârf”. Maximum de economie în acest tarif se obţine dacă tot consumul este efectuat în zona de gol. La o pondere a consumului în zona de vârf de 30% din total, tariful CR2 este neeconomic faţă de tariful CR, la orice distribuţie a consumului între celelalte două zone orare. Trecerea de la un tarif nediferenţiat pe zone orare (CS, CD, CR, CI, CTP) la tariful diferenţiat CR3, sau de la tariful diferenţiat pe două zone orare (CR2) la tariful diferenţiat pe trei zone orare (CR3), sau invers, obligă la schimbarea contorului, sau, cel puţin, la reprogramarea acestuia, dacă contorul existent este electronic, costurile fiind suportate de clientul care a solicitat schimbarea.

 

Este adecvat consumatorilor care realizează o medie de consum zilnic mai mare de 1kWh. Este un tarif cu abonament, abonamentul cuprinzând costurile rezervării (cheltuieli pentru menţinerea reţelelor electrice în funcţiune, la dipoziţia consumatorilor) şi ale unui consum zilnic de 1kWh. Tariful are două componente de preţ: preţul abonamentului, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare, indiferent de consum şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat, ambele cu valori diferite pe cele două niveluri de tensiune, medie şi joasă. Tariful este neavantajos în cazul în care consumul plătit prin abonament, de 1kWh pentru fiecare zi a perioadei de facturare, nu este efectuat, deoarece abonamentul are aceeasi valoare şi pentru consum sub 1kWh pe zi, iar consumul inclus în abonament, neefectuat intr-o perioadă de facturare, nu se reportează în următoarea perioadă. Faţă de tariful CR, într-o perioadă de facturare de 30 de zile, indiferent de consum, dar cu condiţia ca minimul consumat să fie de 1kWh pe zi, se realizează o economie de 0,97lei.

 

Presupune încadrarea în una din cele trei tranşe ale tarifului, în funcţie de puterea maximă contractată (absorbită) de consumator: până la 3kW, inclusiv, între 3 şi 6kW, peste 6kW. Alegerea acestui tarif se recomandă a se face numai în cazul unei bune cunoaşteri, de către consumator, a puterii instalate a fiecăruia din receptoarele electrice din instalaţia sa de utilizare şi al controlului asupra simultaneităţii funcţionării acestora, pentru a putea astfel determina corect puterea maxim absorbită. Tariful se utilizează numai pentru locurile de consum cu delimitarea de instalaţiile distribuitorului la joasă tensiune şi are două componente de preţ: preţul rezervării, care se aplică pentru fiecare zi din perioada de facturare şi are valoari diferite pe cele trei tranşe de putere şi preţul energiei, care se aplică pentru fiecare kWh consumat şi are aceeaşi valoare pentru orice tranşă de putere. Tariful pentru prima tranşă este constant mai avantajos decât tariful monom nediferenţiat (CR), dar pune problema încadrării în puterea maximă absorbită, de 3kW. Tariful pentru tranşa a doua este mai avantajos decât tariful CR începând de la consumuri lunare mai mari de 90kWh, dar pune problema încadrării puterii maxim absorbite în valoarea maximă de 6kW. Alegerea tranşei peste 6kW se justifică, la preţurile actuale, la consumuri lunare foarte mari, efectul pozitiv simţindu-se abia de la un consum de 175kWh, dar fiind neatractiv faţă de cel rezultat din alegerea tranşei 3-6kW, până la nivelul la care în această tranşă există riscul depăşirii puterii maxime. Tranşa peste 6kW elimină inconvenientul limitării puterii. Pentru aplicarea tarifului în cazul primelor două tranşe instalaţia electrică trebuie prevăzută cu limitator de sarcină care întrerupe alimentarea cu energie electrică în situaţia depăşirii limitei maxime a tranşei, respectiv a puterii de 3 sau 6kW. Realimentarea se face numai după descărcarea surplusului de sarcină, prin acţionarea de către consumator a întrerupătorului. Costurile eventualelor modificări în instalaţia de alimentare deja existentă, în cazul solicitării schimbării de tarif de către consumator, pentru crearea condiţiilor tehnice de aplicare a tarifului, sunt suportate de consumator. Defectarea intrerupătorului pentru acţionări repetate din neglijenţa consumatorului conduce la înlocuirea sa pe cheltuiala acestuia. Aplicarea tarifului pentru primele două tranşe necesită, la un loc de consum deja existent, facturat în alt tarif, eventuala modificare a avizului de racordare în conformitate cu necesarul de putere maximă de 3 sau 6kW şi cu soluţia tehnică de limitare a sarcinii în echipamentul de măsură şi protecţie. Pentru tranşa peste 6kW nu sunt necesare echipamente suplimentare de control al sarcinii, dar este obligatorie realizarea unui branşament trifazat, impus de normativele tehnice în vigoare, branşament ale cărui costuri sunt în grija solicitantului.

 

Aceste tarife sunt aprobate de A.N.R.E. prin ordinul 102 din 2009