Taxa Radio/TV

Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, potrivit prevederilor art. 103 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune, cu excepţia celor care şi-au suspendat activitatea, potrivit prevederilor legale. Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele şi celelalte subunităţi ale lor fără personalitate juridică şi sucursalele sau reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si/sau o taxă lunară pentru serviciul public de televiziune. Cuantumurile lunare ale taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune si televiziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexele hotărârilor de guvern HG 977/2003 si HG 978/2003. Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si taxa lunară pentru serviciul public de televiziune se va încasa de la plătitorii acesteia de către SC ELECTRICA FURNIZARE S.A. , în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. Persoanele juridice care îşi asigură pe cont propriu energia electrică şi nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune si taxa lunară pentru serviciul public de televiziune direct Societăţii Romane de Radiodifuziune şi respectiv, Societăţii Romane de Televiziune. Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune:
  • Unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii;
  • Parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios recunoscute din Romania;
  • Unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);
  • Creşe, cămine de copii de stat;
  • Aziluri de bătrâni;
  • Unităţi militare;
  • Asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;
  • Misiunile diplomatice şi membrii acestora.