1. Home
  2. Solicitări și plângeri
  3. Compensații acordate conform Standardelor de performanță

Compensații acordate conform Standardelor de performanță


Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.6/2017, furnizorii de ultimă instanță plătesc, din propria inițiativă, clienților beneficiari de serviciu universal, casnici și noncasnici mici, compensații pentru nerespectarea termenelor de răspuns la solicitările/ plângerile acestora. În cazul clienților noncasnici mari, beneficiari de serviciu universal, plata compensației se face la cererea scrisă a acestora.

Potrivit Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr.11/2017, începând cu data de 18.04.2016 operatorii de distribuție plătesc utilizatorilor compensații pentru pentru nerespectarea indicatorilor de continuitate în alimentarea cu energie electrică și pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice și a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuție.

Article Attachments

Detalii contact

 

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București:
J40/8974/22.07.2011

Cod de Înregistrare Fiscală:
RO28909028