1. Home
  2. Contractul de furnizare
  3. Contracte-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI

Contracte-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI


În conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul ANRE nr. 235/2019 furnizarea energiei electrice către clientul final se realizează în temeiul contractului de furnizare și dacă pentru locul de consum respectiv există contract/contracte de rețea încheiat/încheiate de către furnizor sau de către clientul final, conform reglementărilor în vigoare.

Ordinul ANRE nr. 88/2015 precizează la art. 1 și art. 2 următoarele: pe baza contractelor-cadru furnizorii de ultimă instanță încheie contractele de furnizare a energiei electrice cu clienții casnici și noncasnici care beneficiază de serviciu universal, precum și cu alți clienți noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal și care sunt deserviți/preluați de furnizorii de ultimă instanță, conform prevederilor legale în vigoare.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028