1. Home
 2. Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Energie Electrică

Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Energie Electrică


 

Documentele pe care trebuie să le puneți la dispoziția furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:

Client existent Electrica Furnizare, loc de consum existent – client care dorește să își schimbe tariful (trecere din Serviciul Universal în Piața Concurențială):

Client nou Electrica Furnizare, loc de consum existent – client care preia locul de consum al unui client existent Electrica Furnizare:

 • cerere încheiere contract de furnizare – client casnic nou – descarcă
 • copia actului de identitate
 • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezentați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
 • o declarație pe proprie răspundere, în cazul în care nu detineți documente care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra spatiului, care fac obiectul locului de consum și al folosirii legale a spatiului respectiv, acesta nefiind revendicat de altcineva. În baza acestei declarații vi se va întocmi contract de furnizare a energiei electrice pe o perioadă determinată de cel mult un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire automată pe un an calendaristic succesiv, în situația în care dreptul de folosință asupra spațiului nu a suferit modificari.

Client nou Electrica Furnizare, loc de consum nou – client care nu a mai avut contract de furnizare cu niciun furnizor de energie electrică:

 • cerere încheiere contract de furnizare – client casnic nou – descarcă
 • copia actului de identitate
 • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezentați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
 • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Client nou Electrica Furnizare – schimbare furnizor:

 • cerere încheiere contract de furnizare – client casnic nou – descarcă
 • copia actului de identitate
 • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția dumneavoastră, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, trebuie să prezentați acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
 • o declarație pe proprie răspundere, în cazul în care nu detineți documente care să ateste dreptul de proprietate sau de folosință asupra spatiului, care fac obiectul locului de consum și al folosirii legale a spatiului respectiv, acesta nefiind revendicat de altcineva. În baza acestei declarații vi se va întocmi contract de furnizare a energiei electrice pe o perioadă determinată de cel mult un an calendaristic, cu posibilitate de prelungire automată pe un an calendaristic succesiv, in situația în care dreptul de folosință asupra spațiului nu a suferit modificari.
 • notificare de schimbare a furnizorului
 • o factură cât mai recentă de la vechiul furnizor

 

Article Attachments

Detalii contact

 

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București:
J40/8974/22.07.2011

Cod de Înregistrare Fiscală:
RO28909028