1. Home
  2. Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Gaze Naturale

Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Gaze Naturale


Client nou Electrica Furnizare – schimbare furnizor:

  • cerere încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale – descarcă
  • copia actului de identitate
  • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
  • notificare de schimbare a furnizorului
  • o factură cât mai recentă de la vechiul furnizor.

În funcție de particularitățile situației și actele prezentate, este posibil să îți solicităm documente suplimentare față de cele menționate mai sus.

În cazul în care nu este un contor de gaze naturale montat la locul de consum, te rugăm să te adresezi operatorului de distribuție în vederea instalării și punerii în funcțiune. După acest demers, poți relua procesul de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale.

 

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale este nevoie să parcurgi următorii pași:

  • Alegerea unei oferte potrivite nevoilor de consum
  • Completarea cererii de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, împreună cu oferta acceptată
  • Completarea notificării de schimbare a furnizorului de gaze naturale, care trebuie să respecte reglementările în vigoare
  • Semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale cu Electrica Furnizare

 

Mai departe, ne vom ocupa noi de intermedierea relației cu furnizorul actual și cu operatorul de distribuție!

Article Attachments

Detalii contact

 

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București:
J40/8974/22.07.2011

Cod de Înregistrare Fiscală:
RO28909028