1. Home
  2. Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Împreuna

Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Împreuna


Documente necesare:

  • cerere încheiere contract de furnizare energie electrică și gaze naturale pe piața concurențială – descarcă
  • copia actului de identitate
  • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
  • notificare de schimbare a furnizorului
  • o factură cât mai recentă de la vechiul furnizor.

În funcție de particularitățile situației și actele prezentate, este posibil să îți solicităm documente suplimentare față de cele menționate mai sus.

În cazul în care nu este un contor de gaze naturale sau energie electrică montat la locul de consum, te rugăm să te adresezi operatorului de distribuție în vederea instalării și punerii în funcțiune. După acest demers, poți relua procesul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale.

 

Pentru încheierea contractului de furnizare Împreună, este nevoie să  parcurgi următorii pași:

  • Completezi cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, împreună cu oferta acceptată
  • Completezi și semnezi notificarea de schimbare a furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale, care trebuie să respecte reglementările în vigoare
  • Semnezi contractul de furnizare Împreună

 

Mai departe, ne ocupăm noi de intermedierea relației cu furnizorul actual și cu operatorul sau operatorii de distribuție!

Article Attachments

Detalii contact

 

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București:
J40/8974/22.07.2011

Cod de Înregistrare Fiscală:
RO28909028