1. Home
 2. Contractul de furnizare
 3. Doresc să devin client Electrica Furnizare – Clienți casnici

Doresc să devin client Electrica Furnizare – Clienți casnici


Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum nou, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

 • să obțineți avizul tehnic de racordare de la operatorul de rețea cu licență în zona în care este amplasat locul de consum
 • să realizați instalația electrică de racordare
 • să obțineți certificatul de racordare de la operatorul de rețea
 • să încheiați contractul de furnizare a energiei electrice

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie să depuneți:

 • cererea de încheiere a contractului de furnizare
 • actul de identitate
 • actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum. Dacă nu dețineți un astfel de document sau acesta nu are caracter definitiv, puteți da o declarație pe propria răspundere că folosiți legal spațiul respectiv, caz în care vi se va încheia contract pe perioada de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire.
  În cazul în care aveți drept de folosință temporară asupra spațiului trebuie să depuneți la furnizor acordul scris al proprietarului (acordul nu este necesar în situaţia în care, prin clauzele contractului de închiriere, aveți dreptul să încheiați contract cu furnizorul de energie electrică).

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028