1. Home
 2. Alte informații
 3. Facilități pentru clienți vulnerabili

Facilități pentru clienți vulnerabili


Potrivit prevederilor Ordinului ANRE nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, un client casnic este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puţin una dintre următoarele condiții:

 • are venituri reduse, stabilite de instituţiile statului cu atribuţii de protecţie socială;
 • la locul de consum locuieşte o persoană cu probleme de sănătate în vârstă care necesită continuitatea alimentării locuinţei cu energie electrică sau alte condiţii speciale referitoare la serviciul de furnizare.

Încadrarea unui client casnic în categoria clientului vulnerabil și facilitățile acordate sunt stabilite de către instituțiile statului cu competențe de protecție socială și se comunică furnizorului de către acestea.

Tipurile de facilități specifice sunt următoarele:

 • pentru clienții vulnerabili din motive de venituri reduse: ajutoare financiare;
 • pentru clienții vulnerabili din motive de vârstă și/sau de sănătate: 
  • reducerea la minimum a întreruperilor planificate și notificarea acestora titularului de contract, direct de către operatorul de rețea sau prin intermediul furnizorului;
  • rezolvarea cu prioritate a întreruperilor neplanificate;
  • asigurarea unei surse suplimentare la locul de consum al unui client vulnerabil unde are domiciliul o persoană a cărei viață este condiționată de un aparat medical alimentat cu energie electrică.

Dacă un client casnic îndeplinește ambele condiții de încadrare în categoria clienților vulnerabili, acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028