1. Home
  2. Alte informații
  3. Legislație specifică domeniului de furnizare a energiei electrice

Legislație specifică domeniului de furnizare a energiei electrice


Ordin ANRE nr. 229/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 228/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 227/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 226/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Muntenia – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 225/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Dobrogea – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 224/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuție Banat – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 223/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 222/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Societatea Distribuție Energie Oltenia – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 218/2019
Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL) şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., valabile de la 1 ianuarie 2020.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 217/2019
Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali și completarea Condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015.

Vizualizare PDF
ANRE 30/2019
Ordin pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrica aplicate clientilor casnici de catre furnizorul de ultima instanta obligat Societatea Electrica Furnizare SA.

Vizualizare PDF
Ordin 25/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 198/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 24/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 23/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 194/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 22/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 21/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 20/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 200/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Distribuție Energie Oltenia S.A.

Vizualizare PDF
Ordin 19/2019
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 201/2018 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă pentru societatea Delgaz Grid S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.228/2018
Ordin pentru aprobarea Normei Tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.227/2018
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.226/2018
Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.218/2018
Ordin de aprobare privind modificarea Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.206/2018
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.201/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DELGAZ GRID S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.200/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.199/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva, pentru Societatea de Distributie Transilvania Sud S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.198/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord, valabile de la 1 ianuarie 2018.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.197/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.196/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.195/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.194/2018
Ordin de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2019.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.189/2018
Ordin privind obligația de informare a clienților finali prin intermediul interfeței informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice”.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr. 187/2018
Ordin pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.181/2018
Ordin de aprobare a Procedurii privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispozitia furnizorilor de energie electrică şi pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014.

Vizualizare PDF
Ordin 175/2018
Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei pentru soluționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul apărute între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/2013

Vizualizare PDF
Ordin 114/2018
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.108/2018
Ordin de aprobare a tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 39/2018
Ordin de aprobare a Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță obligați și furnizorii de ultimă instanță opționali clienților finali.

Vizualizare PDF
Ordin 123/2017
Ordin de aprobare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE nr.122/2017
Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 121/2017
Ordin de aprobare a condițiilor de aplicare a tarifelor Componentă de Piață Concurențială.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 52/2017
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 50 / 2017
Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 49/2017
Ordin privind modificarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 11 din 30.03.2016.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 6/2017
Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 117/2016
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/16.12.2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 115/2016
Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/16.12.2015 pentru aprobarea tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate precum și a condițiilor de aplicare a tarifelor reglementate și a tarifelor componenta de piață concurențială.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 76 / 2016
Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 33/2014.

Vizualizare PDF
Ordin 61/2016
Ordin de aprobare a Regulamentului de etichetare a energiei electrice.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 27 / 2016
Ordin privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 24 / 2016
Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 11 / 2016
Ordin privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.
Ordin ANRE 177 / 2015
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienților casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea.

Vizualizare PDF
Legea nr. 122 / 2015
Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte normative.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 121 / 2015
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal și pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 103 / 2015
Ordin pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei electrice.
Ordin ANRE 96 / 2015
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 90 / 2015
Ordin privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.
Ordin ANRE 88 / 2015
Ordin pentru aprobarea contractelor – cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanță.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 75 / 2015
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind corecția datelor de măsurare în raport cu punctul de măsurare.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 16 / 2015
Ordin pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali.

Vizualizare PDF
Legea 127 / 2014
Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și a Legii petrolului nr. 238/2004.
Ordin ANRE 105 / 2014
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 64 / 2014
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali.
Ordin ANRE 33 / 2014
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrica reactivă.

Vizualizare PDF
Legea 23 / 2014
Lege pentru aprobarea OUG nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 12 / 2014
Ordin privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi aferentă anului 2013.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 9 / 2014
Ordin pentru aprobarea procedurii privind prognoza și facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA și abrogarea alin. (13) si (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a prețurilor și tarifelor la clienții finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, aprobată prin Ordinul ANRE 82/2013.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 116 / 2013
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 61 / 2013
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea disputelor pe piața angro și cu amănuntul între participanții la piața de energie electrică și gaze naturale.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 59 / 2013
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public – Anexa.

Vizualizare PDF
Vizualizare anexa
Ordin ANRE 35 / 2013
Ordin pentru aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei.

Vizualizare PDF
Legea 134 / 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Vizualizare PDF
Legea 123 / 2012
Legea energiei electrice și a gazelor naturale – modificată și completată prin Legea nr. 127/ 2014.

Vizualizare PDF
OUG 88 / 2011
Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Vizualizare PDF
Legea 139 / 2010
Lege privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Vizualizare PDF
OG 29 / 2010
Ordonanță privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Vizualizare PDF
HG 1215 / 2009
Hotărâre privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă.

Vizualizare PDF
HG 1012 / 2009
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

Vizualizare PDF
Legea 220 / 2008
Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – modificată și completată prin OG 29/2010, Legea 139/2010, Legea 134/2012, Legea nr. 23/2014.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 128 / 2008
Ordin pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor de distribuție.

Vizualizare PDF
HG 1292 / 2007
Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune.

Vizualizare PDF
HG 675 / 2007
Hotărâre privind reorganizarea prin divizare parțială a societăților comerciale de distribuție și furnizare a energiei electrice, filiale ale Societății Comerciale „Electrica” – S.A.

Vizualizare PDF
Ordin ANRE 44 / 2006
Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și serviciilor prestate de operatorul comercial participanților la piața angro de energie electrică între C.N. Transelectrica S.A. și client.

Vizualizare PDF
HG 978 / 2003
Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de televiziune.

Vizualizare PDF
HG 977 / 2003
Hotărâre privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune – modificată cu HG1292/2007.

Vizualizare PDF

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028