1. Home
  2. Solicitări și plângeri
  3. Modalități de transmitere a plângerilor

Modalități de transmitere a plângerilor


Puteți transmite nemulțumirile dumneavoastră privitoare la contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice, ofertarea de prețuri și tarife, facturarea contravalorii energiei furnizate, continuitatea în alimentarea cu energie electrică, asigurarea calității energiei electrice furnizate, funcționarea grupurilor de măsurare, schimbarea furnizorului, informarea conform cerințelor legislației în vigoare sau în legătură cu alte probleme de furnizare a energiei electrice sau gaze naturale:

  • Online, la adresa de poștă electronică afișată pe factură, prin MyElectrica sau prin formularul online de înregistrare a plângerii;
  • la Call Center, la numărul de telefon 0244 40 60 06 (apel taxabil, tarif normal, orele 8:00-20:00), serviciu disponibil în zilele lucrătoare, mai puțin sărbătorile legale;
  • prin poștă sau fax la punctele de contact ale Electrica Furnizare SA.

În cazul în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a plângerii, aveți dreptul de a apela la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (București, sector 2, str. Constantin Nacu nr.3, telefon: 0213278174, 0213278100, fax: 0213124365, email: anre@anre.ro), la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor, sau de a vă adresa instanței judecătorești competente.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028