1. Home
  2. Contractul de furnizare
  3. Serviciul universal

Serviciul universal


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 123/ 2012 energiei electrice și a gazelor naturale, furnizorul de ultimă instanță are obligația de a asigura serviciul universal clienților casnici și clienților noncasnici cu un număr mediu scriptic de salariați mai mic de 50 și o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanțul contabil, conform raportărilor fiscale anuale, care nu depășește 10 milioane de euro.

În situația în care sunteți client noncasnic și, potrivit raportărilor fiscale, îndepliniți condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de serviciul universal și doriți să beneficiați de acest serviciu, este necesar să depuneți, în copie, documentele justificative. Pentru conformitate, documentele vor fi semnate și ștampilate și trebuie să aibă înscrisă mențiunea “conform cu originalul”. Documentele vor fi însoțite de o cerere din care să rezulte că optați pentru încadrarea în categoria clienților noncasnici beneficiari ai serviciului universal. Documentele și cererea pot fi depuse personal sau transmise prin poștă la adresele indicate în factura de energie electrică, sau, prin e-mail, la una dintre adresele:

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028