Cariere

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea  să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

 Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior – studii economice;
 • Absolvent de MBA – constituie avantaj;
 • Certificări ACCA/CFA/CIMA finalizate sau în curs de finalizare – constituie avantaj;
 • Minim 5 ani de experiență relevantă în activități ca: bugetare, raportare manageriala, analiză financiară și controlling, precum și în funcții de conducere/coordonare;
 • Foarte bună cunoaştere a pieţei de energie (gaze și electricitate) din România;
 • Bună cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de energie din România;
 • Capacități dezvoltate de planificare, organizare, coordonare și lucru în echipă, pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități dezvoltate de relaționare cu toate nivelurile ierarhice ale companiei;
 • Abilități de comunicare concisă, clară și eficientă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Limba engleză – nivel avansat.

 Principalele cerințe ale postului:

 • Coordonează demararea și finalizarea proceselor de bugetare și reforcast-are, precum și dezvoltarea planului de acțiuni asociat;
 • Se implică activ în analiza și îmbunătățirea proceselor de bugetare și reforecast-are;
 • Coordonează și răspunde de raportările manageriale (lunare, trimestriale, semestriale și anuale);
 • Se implică activ în analiza și îmbunătățirea proceselor de raportare managerială și contribuie la conținutul și relevanța acestor raportări;
 • Supervizează colectarea, agregarea și consolidarea datelor pentru prezentarea rapoartelor manageriale;
 • Oferă suport tuturor entităților organizatorice în vederea respectării valorilor bugetate;
 • Analizează variațiile între realizări vs buget și explică variațiile semnificative;
 • Analizează variațiile între realizările curente și cele aferente perioadei similare anului anterior și explică variațiile semnificative;
 • Propune măsuri de optimizare a costurilor și monitorizează implementarea acestora;
 • Colectează informațiile din zona operațională și monitorizează alocarea costurilor pe linii de business, în funcție de informațiile primite;
 • Realizează analize solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Realizează rapoarte manageriale pentru CA, investitori și Grup, conform calendarului agreat;
 • Coordonează elaborarea Raportului Administratorilor și contribuie la realizarea Raportului Anual al Grupului;
 • Elaborează notele de fundamentare către CA și Grup pentru bugetul anual și forecast-uri;
 • Elaborează, la solicitarea Grupului, proiecția financiară pe 3 ani a companiei;
 • Contribuie la implementarea soluțiilor de automatizare și eficientizare a activității;
 • Asigură efectuarea analizei comparative față de competitorii din industrie și posibilele decalaje față de aceștia, propunând măsuri și acțiuni care să îmbunătățească poziționarea strategică a EFSA pe piața de energie din România;
 • Contribuie și supervizează definirea și implementarea unei noi metode de alocare a veniturilor și cheltuielilor, conform noilor cerințe de business.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior – studii economice;
 • Experiență de lucru necesară: minim 5 ani într-o arie relevantă (audit financiar, controlling), minim 2 ani experiență managerială sau asimilată;
 • Cunoștințe solide în domeniul contabilității financiare, contabilității de gestiune, alocării de costuri;
 • Cunoștințe avansate privind utilizarea sistemului SAP;
 • Certificări CIMA/ACCA în curs sau finalizate constituie un avantaj;
 • Capacități dezvoltate de planificare, organizare, coordonare și lucru în echipă, pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități dezvoltate de relaționare cu toate nivelurile ierarhice ale companiei;
 • Abilități de comunicare concisă, clară și eficientă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Fluent în limba engleză (scris și vorbit).

 Principalele cerințe ale postului:

 • Participă, actualizează și urmărește aplicarea, la nivelul companiei, a strategiei și procedurilor interne privind centrele de cost/centrele de profit;
 • Propune măsuri de optimizare a costurilor și monitorizează implementarea acestora;
 • Realizează analize solicitate de management, referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Colectează informațiile din zona operațională și monitorizează alocarea costurilor pe linii de business, conform informațiilor primite;
 • Contribuie la definirea Blue Print-ului și apoi la implementarea noilor sisteme SAP4Hana și SAP4Hana Utilities;
 • Definește și implementează noi metode de alocare a veniturilor și cheltuielilor, conform nevoilor actuale de business;
 • Monitorizează alocarea costurilor și veniturilor pe linii de business și pe centre de cost/centre de profit și efectuează analizele solicitate de management, Consiliul de Administrație și Grup.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior – studii economice;
 • Experiență de minim 3 ani în activitatea financiar-contabilă;
 • Cunoștințe avansate ale programului SAP (modulele FI, AA);
 • Cursuri și/sau certificări CECAR/CCF în curs sau finalizate constituie avantaj;
 • Abilități de comunicare și capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de a lucra eficient în echipă; încredere în forțele proprii și stabilitate emoțională;
 • Disponibilitate pentru program prelungit;
 • Utilizator al pachetului MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel mediu.

Principalele cerințe ale postului:

 • Verifică documentele justificative primite: existența semnăturilor prevăzute, corecta completare a documentelor cu datele solicitate (cod companie, domeniu de activitate, predător, primitor, comanda, centrul de cost)/zilnic;
 • Aprobă, înregistrează și verifică documentele justificative pentru furnizori (A/P)/zilnic; înregistrarea în Cartea Mare (GL)/ lunar; înregistrări privind mijloacele fixe (AA)/zilnic;
 • Colaborează la înregistrarea cronologică, sistematică și la zi a tuturor operațiilor economice ce fac obiectul evidenței financiare și contabile din cadrul Electrica Furnizare SA, conform prevederilor Legii Contabilității;
 • Asigură evidența, îndosarierea și păstrarea documentelor justificative, precum și de înregistrarea mișcării valorilor materiale/zilnic;
 • Oferă suport în procesul de auditare/trimestrial și în procesul de inventariere/anual.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de profil tehnic;
 • Experiență minimă de 5 ani în activitatea de management de produs/management de proiect/vânzări tehnice;
 • Cunoștințe foarte bune din domeniului marketingului (analiză studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, baze de date);
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie, în mod special în ceea ce privește soluțiile de energie regenerabilă și eficiență energetică;
 • Aptitudini foarte bune în evaluarea condiţiilor de pe piaţă şi a nevoilor consumatorilor şi clienţilor;
 • Dorință de perfecţionare continuă;
 • Bune abilități de comunicare și capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de organizare, de lucru independent și în echipă;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștințe bune de operare a pachetului Microsoft Office (Word și Excel), reprezintă avantaj cunoștințe de bază AutoCAD.

Principalele cerințe ale postului:

 • Analize de piață, evaluare competitori, identificare potențiali furnizori și soluții tehnice, solicitare oferte și negocieri preliminare cu furnizorii;
 • Realizarea de instrumente de calcul pentru optimizarea prezentării ofertelor;
 • Optimizare analize tehnice, energetice și financiare, modele de business pentru implementarea soluțiilor energetice la clienți;
 • Realizarea de dimensionări și soluții tehnice preliminare, simulări preliminare utilizând diverse soft-uri, optimizare oferte;
 • Realizarea de evaluări preliminare, oferte neangajante și oferte angajante personalizate de soluții energetice către clienții EFSA;
 • Participarea la procesul de bugetare, planificare financiară, proiecții pe termen mediu și lung;
 • Suport tehnic privind soluțiile energetice pentru Divizia Vânzări;
 • Redactare și revizuire contracte, participarea la negocierea contractelor cu clienții, împreună cu Divizia Vânzări;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare soluții, identificare oportunități, culegere date tehnice;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare evaluări preliminare și oferte angajante;
 • Prezentarea evaluărilor preliminare și ofertelor neangajante și angajante către clienți;
 • Realizare de instruiri tehnice pentru echipele de vânzări;
 • Monitorizare încasări produse non-energie B2B facturate;
 • Managementul documentelor interne (referate, note de fundamentare, comenzi, note CA, aprobări interne, evaluări de risc, revizuiri ale documentelor etc.), înregistrare documente în SAP.