Cariere

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea  să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior profilul financiar, economic, management sau inginerie energetică;
 • experiența de lucru necesară: minim 3 ani într-o poziție cu sarcini similare/asimilabile;
 • experiență în domeniul furnizării energiei electrice și/sau a gazelor naturale;
 • aptitudini analitice și conceptuale;
 • abilități numerice, abordare pragmatică;
 • abilități de comunicare, managementul timpului și rezistența la stres;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • cunoștințele privind instrumente utilizate în analiza de baze de date (Microsoft Access, SQL, sau Power BI);
 • cunoaștere module SAP, CRM, OPEN SGC – constituie avantaj.
 • cunoștințe avansate de limbă engleză.

Principalele atribuții ale postului:

 • Oferă suport în monitorizarea, analiza și raportarea evoluției indicatorilor de performanță setați la nivelul EFSA;
 • Colectează documentele, datele și informațiile necesare realizării analizelor și rapoartelor specifice postului de la departamentele/diviziile comerciale ale EFSA sau din surse externe (de exemplu: ANRE, INSSE, OPCOM);
 • Oferă suport la formularea obiectivelor de performanță și a indicatorilor specifici, financiari și operaționali;
 • Monitorizează gradul de realizare a indicatorilor de performanță KPI pentru Directorii MKP și Directorii cu contract de mandat, ulterior comunicând șefului ierarhic rezultatele;
 • Analizează rezultatele aferente schemei de comisionare în corespondență cu schema și regulamentul de comisionare pentru a calcula sumele ce urmează a fi acordate personalului eligibil schemei de comisionare, în strânsă colaborare cu Divizia de Vânzări și cu Departamentul de Resurse Umane;
 • Propune actualizări ale regulamentului schemei de comisionare și a instrucțiunilor de lucru aferente, în concordanță cu discuțiile interne, ori de câte ori acest lucru se impune;
 • Actualizează comunicările aferente instrucțiunilor de lucru actualizate trimestrial și modifică listele persoanelor eligibile în conformitate cu regulamentul și instrucțiunile în vigoare;
 • Actualizează schema de comisionare D2D pentru partenerii externi conform evoluției premiselor de business interne;
 • Verifică valoarea lunară de facturat pentru partenerii D2D, conform instrucțiunilor de lucru si contractelor D2D in vigoare;
 • Oferă suport și monitorizează, analizează și raportează evoluția indicatorilor de performanță la nivelul EFSA (focus pe indicatori financiari și indicatori operaționali cu implicații directe în performanța financiară) – nivel de ansamblu (atât zona B2C, cât și B2B – vânzări energie electrică, gaze naturale și produse non-energie cu valoare adăugată/ VAS), dar și nivel de Divizie (pe bază de Tablouri de Bord), inclusiv comparație cu planificarea și identificarea decalajelor planificat/ realizat și propunerea unor măsuri de corecție/ recomandări/ măsuri de optimizare;
 • Efectuează analize săptămânale (după caz) și lunare ale performanței comerciale pentru toate segmentele de clienți din portofoliul EFSA, utilizând date interne și externe;
 • Oferă suport pentru analize cost-beneficiu pentru alte entități organizatorice ale societății – de exemplu: oferă asistență pentru managerii de produse în principal pentru realizarea diferitelor analize cost-beneficiu (ipoteze, validări, etc); oferă asistență pentru Departamentul Management Segment pentru setarea anumitor campanii comerciale; etc.
 • Oferă suport în realizarea calculelor de profitabilitate a produselor și serviciilor cu valoare adăugată din portofoliul;
 • Contribuie la automatizarea prelucrării bazelor de date analizate, în vederea optimizării eforturilor de analiză și generării de rapoarte în timp util și de înaltă calitate.

 Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior economic;
 • Experiență de lucru necesară: minim 3 ani într-o arie relevantă (audit financiar, raportare financiară și managerială, bugete);
 • Cunoștințe solide în domeniul bugetării, contabilității financiare, raportării financiare și manageriale, standardelor de raportare financiară, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014;
 • ACCA/CIMA în curs/finalizat constituie un avantaj;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Cunoștințe avansate privind utilizarea sistemului SAP;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Fluent în limba engleză (scris si vorbit).

 Principalele cerințe ale postului:

 • Participă la fundamentarea și realizarea bugetului anual de venituri și cheltuieli și a forecast-ului periodic/proiecții multi-anuale, prin colaborarea cu părțile implicate;
 • Oferă suport tuturor entităților organizatorice în vederea respectării valorilor bugetate;
 • Realizează analiza variațiilor dintre buget/forecast și realizări și explică variațiile semnificative;
 • Participă la întocmirea raportărilor financiare lunare, trimestriale, semestriale și anuale, pe baza situațiilor financiare și a indicatorilor operaționali;
 • Susține furnizarea rapoartelor financiare solicitate de către celelalte departamente/entități /management / Consiliul de Administrație / acționari;
 • Se implică în realizarea raportului anual al companiei;
 • Se implică în realizarea analizelor solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior economic;
 • Experiență de lucru necesară: minim 3 ani într-o arie relevantă (audit financiar, controlling);
 • Cunoștințe solide în domeniul contabilității financiare, contabilității de gestiune, alocării de costuri;
 • CIMA/ACCA în curs/finalizat constituie un avantaj;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Cunoștințe avansate privind utilizarea sistemului SAP;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Fluent în limba engleză (scris si vorbit).

 Principalele cerințe ale postului:

 • Realizează analize solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Colectează informațiile din zona operațională și monitorizează alocarea costurilor pe linii de business, conform informațiilor primite;
 • Definește și implementează noi metode de alocare a veniturilor și cheltuielilor, conform nevoilor actuale de business;
 • Contribuie la definirea Blue Print-ului și apoi, la implementarea noilor sisteme SAP4Hana și SAP4Hana Utilities;
 • Monitorizează alocarea costurilor și veniturilor pe linii de business și pe centre de cost/centre de profit și efectuează analizele solicitate de management, Consiliul de Administrație/Grup.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior – de preferat facultatea de energetică;
 • experiență de minimum 5 ani în companii având ca domeniu de activitate furnizarea energiei electrice;
 • cunoștințe avansate ale legislației specifice domeniului de activitate;
 • cunoștințe în domeniul gazelor naturale reprezintă un plus;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de respectare a termenelor și de gestionare a unui volum mare de date;
 • capacitate de organizare, lucru independent și în echipă.
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștințe de limba engleză;

 Principalele responsabilități:

 • încheie și derulează contractele de vânzare/cumpărare de energie electrică încheiate pe piețele centralizate de contracte de energie electrica administrate de catre OPCOM si pe piata angro reglementată si contractele incheiate prin negociere directa cu producatorii de energie electrica din surse regenerabile, conform reglementarilor legale in vigoare ;
 • contribuie la derularea contractelor de vânzare/cumpărare de certificate verzi încheiate pe piețele centralizate de contracte de certificate verzi administrate de către OPCOM și a contractelor încheiate prin negociere directă cu producătorii de energie electrică din surse regenerabile, conform reglementărilor legale în vigoare;
 • contribuie la derularea contractelor de achiziție, respectiv vânzare gaze naturale pe piața angro, încheiate cu furnizori/producători;
 • asigură derularea în bune condiții a relațiilor contractuale cu partenerii;
 • introduce în aplicațiile informatice de gestiune informațiile referitoare la partenerii contractuali, contractele derulate si facturile aferente;
 • pregăteşte datele necesare si contribuie la intocmirea de acte adiţionale la contracte atunci când acest lucru se impune;
 • întocmește analizele specifice activității desfășurate, solicitate de către managementul societății;
 • contribuie la întocmirea raportărilor/analizelor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • contribuie la întocmirea raportărilor către ANRE, OPCOM, Societatea Energetică Electrica S.A. sau alte instituţii și organisme abilitate.