Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență similară de minim 3-5 ani;
 • O foarte bună cunoaștere a mediului de business și mai ales a pieței de energie.
 • Abilități excelente de negociere și prezentare;
 • Orientare constantă către clienți, dezvoltare de relații comerciale și parteneriate;
 • Orientare pentru dezvoltarea afacerii, spirit întreprinzător;
 • Spirit antreprenorial și motivare puternică;
 • Abilități analitice și conceptuale bune;
 • Disponibilitate de a călători în majoritatea timpului de lucru;
 • Nivel ridicat al angajamentului și orientarea către lucrul în echipă;
 • Capacitate de lucru in condiții de stres;
 • Limba engleză mediu/avansat;
 • Permis de conducere categoria B;

 Principalele atribuții ale postului:

 • Dezvoltă și susține parteneriate comerciale durabile cu clienții cheie;
 • Activează ca punct principal de contact între clienții cheie și echipa EFSA;
 • Comunică și colaborează cu toate departamentele EFSA în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite clienților cheie;
 • Relaționare și negociere cu clienții cheie(ofertare, dezvoltare proiecte noi);
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potential de dezvoltare precum si riscurile care pot apărea;
 • Prospectează piața și propune oportunități de dezvoltare;
 • Promovează și vinde serviciile oferite de EFSA către clienții cheie, energie și soluții energetice;
 • Identifică nevoile clienților și propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Gestionează relațiile cu clienții cheie din portofoliu;
 • Prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite către clienții cheie;
 • Negociază condițiile contractuale și semnează contractele cu clienții cheie;
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Se asigură că serviciile EFSA sunt furnizate corect și la timp către clienții cheie din portofoliu;
 • Urmărește conturile clienților din portofoliu în vederea facturării și încasării banilor/recuperări creanțe.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior domeniu tehnic cu profil electric;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul exploatării unităților de producție din surse regenerabile (eolian/solar) de minim 3 ani;
 • experiență în gestionarea contractelor;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează
 • coordonează activitățile prestatorilor de servicii si furnizorilor pentru capacitățile de producție gestionate;
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • participa la proiecte noi de evaluare a unor potențiale ținte de achiziție de capacități de producție din surse regenerabile si proiecte de dezvoltare a unor capacități de producție;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății în domeniul producției din SRE;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor pe care le desfășoară;
 • acordarea de consultanţă necesară în vederea desfăşurării activităţii departamantului;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează situaţii solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentului din care face parte și propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere tehnic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea și, după caz, secretul de serviciu;
 • participă la negocierea contractelor si a precontractelor;
 • participă la structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • participă la întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • acordă servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior în domeniul juridic;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul juridic de minim 5 ani;
 • experiență în domeniul M&A minim 2 ani;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • cunoștințe solide în domeniul dreptului civil, societar și comercial;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează:
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor societăţii;
 • acordarea de consultanţă-asistenţă juridică necesară în vederea desfăşurării activităţii;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează la nivelul societăţii datele şi situaţiile solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentui şi propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere juridic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea şi, după caz, secretul de serviciu;
 • avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ;
 • participă la negocierea şi avizarea contactelor;
 • întocmeşte şi negociază precontracte;
 • structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor;
 • consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor.

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Abilități de comunicare;
 • Abilități de a se exprima fluent și concis în scris;
 • Abilități organizatorice;
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC: Excel, Word, Powerpoint;

Principalale responsabilitati:

 • Verificare încadrare în termenele reglementate de răspuns a cererilor si reclamațiilor;
 • Întocmire situații centralizatoare pentru cererile și reclamațiile cu termen depășit;
 • Întocmire/verificare calcul compensații pentru cererile și reclamațiile cu termen depășit;
 • Înștiințare clienți cu cereri și reclamații cu termen depășit.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Cunoștințe și experiență, minim 3 ani, referitoare la legislația în domeniul furnizării energiei electrice si gazelor naturale;
 • Abilități de comunicare și relaționare cu clienții;
 • Abilități de a se exprima fluent și concis în scris;
 • Abilități organizatorice;
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC: Excel, Word, Powerpoint.

Principalele responsabilități:

 • Prelucrare rapoarte și întocmire situații centralizatoare privind activitatea de soluționare cereri și reclamații (pe tip de serviciu, consumatori, problematici, canale de intrare, durate de soluționare, utilizatori etc.),
 • Soluționare cereri și reclamații primite prin intermediul ANRE, ANPC, alte instituții și autorități;
 • Prelucrare date cu ocazia acțiunilor de audit/control;
 • Întocmire raportări specifice activității de soluționare cereri și reclamații, conform ordine ANRE.

Condiții de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Permis de conducere categoria B
 • Experiență similară de minim 3-5 ani în activitatea de vanzări;
 • Puternică orientare către clienți și dezvoltarea de relații comerciale;
 • Orientare către rezultate;
 • Capacitate de motivare și persuasiune;
 • Abilitati de negociere și prezentare;
 • Capacitate de lucru în condiții de stres;
 • Capacitate de organziare, de lucru independent și în echipă;
 • Disponibilitate la deplasări.

Principalele responsabilități ale postului:

 • Atragerea de clienți noi de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice;
 • Este responsabil de creșterea , optimizarea și diversificarea portofolului de clienți;
 • Este responsabil și îndeplinește un rol esențial în dezvoltarea relațiilor comerciale în domeniul vânzării de energie electrică și gaze naturale pentru clienții existenți și prospecți, având ca obiectiv identificarea nevoilor clienților, promovarea, negocierea, vânzarea, încasarea creanțelor;
 • Asigură dezvoltrea și implementarea strategiei planului de vânzări pentru portifoliu arondat de clienți și prospecți, cu scopul de a devini deader de piață ș partener preferat pentru vânzarea de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice.

      Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al invâțământului superior;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • capacitate de motivare și persuasiune;
 • abilități de negociere și prezentare;
 • capacitate de organizare și de lucru în echipă.

      Principalele responsabilități:

 • atrage clienti noi de energie electrică, gaze naturale și VAS;
 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții Bistrița;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la servicile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvenți licențiați ai învățământului superior;
 • experiență in activitățile de relații cu clienții și/sau de vânzare, în domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale – minim 2 ani;
 • permis de conducere categoria B.

      Principalele responsabilități:

 • prezintă clienților B2C și SOHO care se prezintă în OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse și servicii din portofoliu;
 • informează clienții cu privire la documentele necesare și etapele de parcurs pentru contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • preia cereri de renunțare la procesul de schimbare furnizor ale clienților și le transmite către entitatea responsabilă;
 • informează clienții cu privire la modalitățile de transmitere a indexului autocitit și de posibilitatea facturării la cerere și cu privire la valoarea creanțelor restante, la solicitarea Departamentului de Recuperare Creanțe;
 • consiliază clienții pentru utilizarea aplicației MyElectrica și a canalelor de comunicare online;
 • preia de la clienții care se prezintă în punctul de prezență solicitările/reclamațiile acestora.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvenți licențiați ai învățământului superior;
 • experiență in activitațile de relații cu clienții și/sau de vânzare, in domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale – minim 2 ani;
 • permis de conducere categoria B.

  Principalele responsabilități:   

 • participă in teren la campaniile de ofertare/contractare a clienților din categoriile B2C si SOHO;
 • prezintă clenților care se prezinta in OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse si servicii din portofoliu;
 • întocmește contractele de furnizare energie electrică și gaze naturale pentru clienții B2C si SOHO;
 • întreprinde acțiuni privind retenția clienților care au depus notificări de schimbare de furnizor.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvenți licențiați ai învățământului superior;
 • experiență in activitațile de relații cu clienții și/sau de vânzare, in domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale – minim 2 ani;
 • permis de conducere categoria B.

 Principalele responsabilități:

 • participă in teren la campaniile de ofertare/contractare a clienților din categoriile B2C si SOHO;
 • prezintă clenților care se prezinta in OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse si servicii din portofoliu;
 • întocmește contractele de furnizare energie electrică și gaze naturale pentru clienții B2C si SOHO;
 • întreprinde acțiuni privind retenția clienților care au depus notificări de schimbare de furnizor.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvenți licențiați ai învățământului superior;
 • experiență in activitațile de relații cu clienții și/sau de vânzare, in domeniul furnizării de energie electrică și gaze naturale – minim 2 ani;
 • permis de conducere categoria B.

 Principalele responsabilități:

 • participă in teren la campaniile de ofertare/contractare a clienților din categoriile B2C si SOHO;
 • prezintă clenților care se prezinta in OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse si servicii din portofoliu;
 • întocmește contractele de furnizare energie electrică și gaze naturale pentru clienții B2C si SOHO;
 • întreprinde acțiuni privind retenția clienților care au depus notificări de schimbare de furnizor.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior;
 • permis de conducere categoria B;
 • experiență similară minimă de 3-5 ani în activitatea de vânzări;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • capacitate de motivare și persuasiune;
 • abilități de negociere și prezentare;
 • capacitate de lucru în condiții de stres;
 • capacitate de organizare, lucru independent și în echipă.

      Principalele responsabilități:

 • atragerea de clienți noi de energie electrică, gaze naturale și VAS;
 • creșterea, optimizarea și diversificarea portofoliului de clienți;
 • identificarea nevoilor clienților existenți și prospecti, promovarea, negocierea, vânzarea și încasarea creanțelor;
 • dezvoltarea și implementarea strategiei planului de vânzări pentru portofoliul arondat de clienți, cu scopul de a deveni lider de piață și partener preferat pentru vânzarea de energie electrică, gaze naturale și VAS.