Cariere

Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea  să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență similară de minim 3-5 ani;
 • O foarte bună cunoaștere a mediului de business și mai ales a pieței de energie.
 • Abilități excelente de negociere și prezentare;
 • Orientare constantă către clienți, dezvoltare de relații comerciale și parteneriate;
 • Orientare pentru dezvoltarea afacerii, spirit întreprinzător;
 • Spirit antreprenorial și motivare puternică;
 • Abilități analitice și conceptuale bune;
 • Disponibilitate de a călători în majoritatea timpului de lucru;
 • Nivel ridicat al angajamentului și orientarea către lucrul în echipă;
 • Capacitate de lucru in condiții de stres;
 • Limba engleză mediu/avansat;
 • Permis de conducere categoria B;

 Principalele atribuții ale postului:

 • Dezvoltă și susține parteneriate comerciale durabile cu clienții cheie;
 • Activează ca punct principal de contact între clienții cheie și echipa EFSA;
 • Comunică și colaborează cu toate departamentele EFSA în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite clienților cheie;
 • Relaționare și negociere cu clienții cheie(ofertare, dezvoltare proiecte noi);
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potential de dezvoltare precum si riscurile care pot apărea;
 • Prospectează piața și propune oportunități de dezvoltare;
 • Promovează și vinde serviciile oferite de EFSA către clienții cheie, energie și soluții energetice;
 • Identifică nevoile clienților și propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Gestionează relațiile cu clienții cheie din portofoliu;
 • Prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite către clienții cheie;
 • Negociază condițiile contractuale și semnează contractele cu clienții cheie;
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Se asigură că serviciile EFSA sunt furnizate corect și la timp către clienții cheie din portofoliu;
 • Urmărește conturile clienților din portofoliu în vederea facturării și încasării banilor/recuperări creanțe.

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Cunoștințe și experiență referitoare la legislația în domeniul furnizării energiei electrice si gazelor naturale;
 • Abilități de comunicare și relaționare cu clienții;
 • Abilități de a se exprima fluent și concis în scris;
 • Abilități organizatorice;
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC: Excel, Word, Powerpoint.

Principalele responsabilități:

 • Prelucrare rapoarte și întocmire situații centralizatoare privind activitatea de soluționare cereri și reclamații (pe tip de serviciu, consumatori, problematici, canale de intrare, durate de soluționare, utilizatori etc.),
 • Soluționare cereri și reclamații primite prin intermediul ANRE, ANPC, alte instituții și autorități;
 • Prelucrare date cu ocazia acțiunilor de audit/control;
 • Întocmire raportări specifice activității de soluționare cereri și reclamații, conform ordine ANRE.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență de minim 3 ani de în activitatea de recuperare creanțe;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, stabilitate emoţională, concentrare şi distributivitate bună a atenţiei;
 • Capacitate de luare a deciziilor; orientare către rezultate;
 • Abilități de lucru în echipă, atenție la detalii, flexibilitate și creativitate;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoștințe de limba engleză;

Principalele atribuții pe care angajatul urmează să le îndeplinească, sunt:

 • Inițiază și realizează discuții cu clienții în vederea recuperării pe cale amiabilă a creanțelor;
 • Monitorizează – pentru clienții B2B și B2C – situația emiterii preavizelor, rulează și verifică rapoarte specifice cu preavizele neemise, ia măsuri pentru emiterea acestora cu ajutorul specialiștilor Departamentului Aplicații, în conformitate cu prevederile legale;
 • Monitorizează și transmite consultantului de vânzări/suport vânzări, prin e-mail, situația clienților care nu respectă clauzele contractuale privind plata ratelor VAS;
 • Efectuează operații specifice în cazul plăților post-preavizare, rulează și verifică rapoarte specifice, conținând facturile în starea „încasată și neanunțată” și analizează facturile aflate în această stare mai mult de 10 zile calendaristice;
 • Întocmește convenții de eșalonare la plată pentru clienții B2B și B2C, analizează și transmite răspunsul privind aprobarea, conform competențelor;
 • Monitorizează – pentru clienții B2B și B2C – situația emiterii ordinelor de deconectare, rulează și verifică rapoarteLE specifice cu OS neemise, ia măsuri pentru emiterea acestora cu ajutorul specialiștilor Direcției Aplicații, în conformitate cu prevederile legale;
 • Verifică raportul cu facturile în stare „reconectat fără încasare”, analizează facturile aflate în această stare o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, informează Serviciul Suport Vânzare pentru reinițierea procesului de deconectare;
 • Este responsabil de constituirea/actualizarea efectivă a garanțiilor pentru clienții rău platnici B2B și B2C;
 • Monitorizează clienții care îndeplinesc condițiile de notificare privind rezililiere/conciliere, notifică (până la automatizare) clienții VAS aflați în această stare;
 • Monitorizează clienții care îndeplinesc condițiile de notificare/conciliere, realizează sau participă, după caz, la acțiuni de conciliere solicitate de clienți si redactează actele de conciliere;
 • Realizează, în conformitate cu prevederile contractului cu recuperatorul extern, pentru creanțele aflate sub pragul de acționare în instanță, transmiterea către prestator a listelor cu facturile care îndeplinesc condițiile stabilite și monitorizează încasările realizate de acesta;
 • Monitorizează locurile de consum reziliate pentru neplată și întocmește și transmite către clienții reziliați Somația de plată și nota centralizatoare a pretenţiilor;
 • Întocmește, în 3 exemplare, dosarul pentru acționarea în instanță a clienților B2B și B2C rău platnici și îl transmite către Serviciul Juridic. Pe parcursul derulării acțiunilor în instanță, urmărește situația actualizată a debitelor și o transmite Serviciului Juridic ori de câte ori apare o modificare a cuantumului debitului și completează în OPEN (în casuța de observații) taxele de timbru și alte taxe achitate despre care este corespunzător informat;
 • Efectuează schimbarea stărilor în aplicația de gestiune, pentru clienții aflați în Managementul Juridic, pe baza comunicărilor interne;
 • Monitorizează, pe baza informărilor privind prelucrarea BPI, clienții care intră/ies în/din insolvență sau faliment; întocmește dosarul pentru înscriere la masa credală pentru clienții B2B aflați în insolventă și faliment și îl transmite către Serviciul Insolvență Faliment;
 • Pentru creanțele restante la care au fost epuizate toate căile de recuperare, în vederea trecerii pe costuri, întocmeste referate și le transmite spre aprobare, împreună cu documentele justificative;
 • Asigură suport Serviciului Management Cereri și Reclamații în elaborarea răspunsurilor (reclamații privind activitățile gestionate de Departamentul Recuperare Creanțe);
 • Verifică solicitările clienților pentru restituirea sumelor aflate în avans sau a garanțiilor ce pot fi restituite și le transmite la Divizia Financiară în vederea efectuării plăților;
 • Duce la îndeplinire deciziile, notele de serviciu, instrucţiunile primite pe cale ierarhic superioară.

      Condiţii de participare la concurs:

 • studii medii/ superioare;
 • experiență similară minimă de 1-3 ani;
 • puternică orientare către client și dezvoltarea de relații comerciale;
 • orientare spre rezultate;
 • capacitate de motivare și persuasiune;
 • abilități de negociere si prezentare;
 • capacitate de organizare și de lucru în echipă.

      Principalele responsabilități:

 • promovează și vinde serviciile EFSA către clienții Centrului de Relații cu Clienții Cluj;
 • atrage clienții noi de energie electrică, gaze naturale și VAS;
 • identifică nevoile clienților și propune servicii noi și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite;
 • negociază condițiile contractuale și semnează contractele.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior – domeniu tehnic, cu profil electric;
 • experiență în domeniul exploatării sau construcției unităților de producție din surse regenerabile (eolian/solar) de minim 2 ani;
 • experiență în gestionarea de contracte;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • capacitate de organizare şi decizie;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, gândire analitică, capacitate de sinteză;
 • abilități de rezolvare a problemelor;
 • adaptabilitate și receptivitate la noi informații;
 • orientare spre rezultate;
 • eficienţă a muncii;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • cunoștințe avansate de limbă engleză.

Responsabilitățile postului:

 • participă în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății în domeniul producției din SRE;
 • colaborează la întocmirea proiectelor de contracte de prestări servicii/furnizare de produse ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali și la negocierea acestora;
 • urmărește corectitudinea din punct de vedere tehnic al lucrărilor efectuate de prestatorii de servicii;
 • participă la întocmirea și negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii. precum și a documentelor însoţitoare; centralizează situaţiile solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea şi gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei și a procedurilor interne în activitatea departamentului din care face parte şi propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură confidenţialitatea şi, după caz, secretul de serviciu;
 • asigură servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor.

În cadrul proiectelor la care participă:

 • se implică activ în proiectele noi de evaluare a unor potențiale ținte de achiziție de capacități de productie din surse regenerabile și proiecte de dezvoltare a unor capacități de producție;
 • participă la redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare;
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • urmărește planificarea proiectelor, comunică termenele și stadiul de implementare a proiectelor;
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 • coordonează activitățile prestatorilor de servicii și furnizorilor pentru capacitățile de producție din surse regenerabile gestionate ;
 • respectă procedurile specifice, contribuie la dezvoltarea lor și utilizează aplicațiile asociate.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență de minim 5 ani de în activitatea de recuperare creanțe;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, stabilitate emoţională, concentrare şi distributivitate bună a atenţiei;
 • Foarte bune abilitati de negociere;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Orientare către rezultate;
 • Abilități de lucru în echipă, atenție la detalii, flexibilitate și creativitate;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoștințe de limba engleză;

 Principalele responsabilități:

 • Inițiază și realizează discuții cu clienții în vederea recuperării pe cale amiabilă a creanțelor;
 • Monitorizează – pentru clienții B2B și B2C – situația emiterii preavizelor, rulează și verifică rapoarte specifice cu preavizele neemise, ia măsuri pentru emiterea acestora cu ajutorul specialiștilor Departamentului Aplicații, în conformitate cu prevederile legale;
 • Monitorizează și transmite consultantului de vânzări/suport vânzări, prin e-mail, situația clienților care nu respectă clauzele contractuale privind plata ratelor VAS;
 • Efectuează operații specifice în cazul plăților post-preavizare, rulează și verifică rapoarte specifice, conținând facturile în starea „încasată și neanunțată” și analizează facturile aflate în această stare mai mult de 10 zile calendaristice;
 • Întocmește convenții de eșalonare la plată pentru clienții B2B și B2C, analizează și transmite răspunsul privind aprobarea, conform competențelor;
 • Monitorizează – pentru clienții B2B și B2C – situația emiterii ordinelor de deconectare, rulează și verifică rapoartele specifice cu OS neemise, ia măsuri pentru emiterea acestora cu ajutorul specialiștilor Direcției Aplicații, în conformitate cu prevederile legale;
 • Verifică raportul cu facturile în stare „reconectat fără încasare”, analizează facturile aflate în această stare o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, informează Serviciul Suport Vânzare pentru reinițierea procesului de deconectare;
 • Este responsabil de constituirea/actualizarea efectivă a garanțiilor pentru clienții rău platnici B2B și B2C;
 • Monitorizează clienții care îndeplinesc condițiile de notificare privind reziliere/conciliere, notifică (până la automatizare) clienții VAS aflați în această stare;
 • Monitorizează clienții care îndeplinesc condițiile de notificare/conciliere, realizează sau participă, după caz, la acțiuni de conciliere solicitate de clienți si redactează actele de conciliere;
 • Realizează, în conformitate cu prevederile contractului cu recuperatorul extern, pentru creanțele aflate sub pragul de acționare în instanță, transmiterea către prestator a listelor cu facturile care îndeplinesc condițiile stabilite și monitorizează încasările realizate de acesta;
 • Monitorizează locurile de consum reziliate pentru neplată și întocmește și transmite către clienții reziliați Somația de plată și nota centralizatoare a pretenţiilor;
 • Întocmește dosarul pentru acționarea în instanță a clienților B2B și B2C rău platnici și îl transmite către Serviciul Juridic. Pe parcursul derulării acțiunilor în instanță, urmărește situația actualizată a debitelor și o transmite Serviciului Juridic ori de câte ori apare o modificare a cuantumului debitului și completează în OPEN (în casuța de observații) taxele de timbru și alte taxe achitate despre care este corespunzător informat;
 • Efectuează schimbarea stărilor în aplicația de gestiune, pentru clienții aflați în Managementul Juridic, pe baza comunicărilor interne;
 • Monitorizează, pe baza informărilor privind prelucrarea BPI, clienții care intră/ies în/din insolvență sau faliment; întocmește dosarul pentru înscriere la masa credală pentru clienții B2B aflați în insolventă și faliment și îl transmite către Serviciul Insolvență Faliment;
 • Pentru creanțele restante la care au fost epuizate toate căile de recuperare, în vederea trecerii pe costuri, întocmește referate și le transmite spre aprobare, împreună cu documentele justificative;
 • Asigură suport Serviciului Management Cereri și Reclamații în elaborarea răspunsurilor (reclamații privind activitățile gestionate de Departamentul Recuperare Creanțe);
 • Verifică solicitările clienților pentru restituirea sumelor aflate în avans sau a garanțiilor ce pot fi restituite și le transmite la Divizia Financiară în vederea efectuării plăților;
 • Duce la îndeplinire deciziile, notele de serviciu, instrucţiunile primite pe cale ierarhic superioară.