Cariere

Bun venit la pagina noastră dedicată oportunităților de carieră!

Aici vei găsi informații despre diversele roluri și poziții disponibile în cadrul companiei noastre. Suntem o echipă unită și dinamică, iar dacă ești talentat și crezi că poți adăuga valoare prin inovație și creativitate, am vrea să ni te alături. Fie că îți dorești să începi o carieră în domeniul nostru sau ai deja experiență solidă în industrie, aici vei găsi provocări interesante și un mediu de lucru plin de energie.

Dacă profilul tău se potrivește cerințelor noastre, te vom invita să ne cunoaștem.

Descoperă posturile disponibile:

  Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de profil tehnic;
 • Experiență minimă de 3 ani în activitatea de management de produs/management de proiect/vânzări tehnice, din care:
  • Experiență de minim 2 ani în activitatea de management de proiect sau management de produs fotovoltaic destinată persoanelor juridice;
  • Experiență de minim 2 ani în dimensionarea soluțiilor de generare distribuită a energiei electrice;
 • Cunoștințe foarte bune din domeniului marketingului (analiză studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, baze de date);
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie, în mod special în ceea ce privește soluțiile de energie regenerabilă și eficiență energetică;
 • Aptitudini foarte bune în evaluarea condiţiilor de pe piaţă şi a nevoilor consumatorilor şi clienţilor;
 • Dorință de perfecţionare continuă;
 • Bune abilități de comunicare și capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de organizare, de lucru independent și în echipă;
 • Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Cunoștințe bune de operare a pachetului Microsoft Office (Word și Excel), reprezintă avantaj cunoștințe de bază AutoCAD.

 Principalele responsabilități:

 • Analize de piață, evaluare competitori, identificare potențiali furnizori și soluții tehnice, solicitare oferte și negocieri preliminare cu furnizorii;
 • Realizarea de instrumente de calcul pentru optimizarea prezentării ofertelor;
 • Optimizare analize tehnice, energetice și financiare, modele de business pentru implementarea soluțiilor energetice la clienți;
 • Realizarea de dimensionări și soluții tehnice preliminare, simulări preliminare utilizând diverse soft-uri, optimizare oferte;
 • Realizarea de evaluări preliminare, oferte neangajante și oferte angajante personalizate de soluții energetice către clienții EFSA;
 • Participarea la procesul de bugetare, planificare financiară, proiecții pe termen mediu și lung;
 • Suport tehnic privind soluțiile energetice pentru Divizia Vânzări;
 • Redactare și revizuire contracte, participarea la negocierea contractelor cu clienții, împreună cu Divizia Vânzări;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare soluții, identificare oportunități, culegere date tehnice;
 • Vizite tehnice la clienți – prezentare evaluări preliminare și oferte angajante;
 • Prezentarea evaluărilor preliminare și ofertelor neangajante și angajante către clienți;
 • Realizare de instruiri tehnice pentru echipele de vânzări;
 • Monitorizare încasări produse non-energie B2B facturate;
 • Managementul documentelor interne (referate, note de fundamentare, comenzi, note CA, aprobări interne, evaluări de risc, revizuiri ale documentelor etc.), înregistrare documente în SAP.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de lungă durată în domeniul informatic, inginerie sau economic;
 • Experiență de minim 5 ani în administrarea aplicațiilor informatice SAP sau în programare ABAP;
 • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: administrarea sistemelor informatice, inclusiv cunoașterea etapelor specifice dezvoltării software în cadrul sistemelor SAP (analiză, dezvoltare, implementare și administrare programe SAP);
 • Experiența extinsă în administrarea aplicațiilor informatice, constituie avantaj;
 • Cunoașterea funcțională a cel puțin 2 din modulele anexate:
S/4HANA Cloud for energy utilities, private edition
SAP S/4HANA Cloud for utilities customer engagement
SAP S/4HANA Cloud for market process management for utilities
SAP S/4HANA Cloud for Advanced Variant Configuration
SAP Integration Suite
SAP Data Warehouse Cloud
SAP Analytics Cloud for BI
SAP Sales and Service
SAP CPQ
SAP Extended ECM by OpenText, cloud edition
 • Cursuri și certificări SAP pentru sistemul SAP S/4HANA, constituie avantaj;
 • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (Microsoft Office, PowerPoint);
 • Cunoștințe privind interconectarea SAP cu aplicațiile de tip portal ale societății;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Cunoștințe de limba engleză în mediul de afaceri și tehnic
 • Experiență de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL.

Principalele responsabilități:

 • Asigură suportul de nivel I în activitatea de exploatare, mentenanță, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor și sistemelor informatice SAP HANA S/4Utilities, cu responsabilități în realizarea dezvoltărilor software în cadrul sistemului, integrare SAP cu alte aplicații, urmărind etapele specifice dezvoltărilor software SAP: planificare, design, implementare, testare și documentare, trecere în producție și mentenanță, utilizând modelele de dezvoltare software și instrumentele de dezvoltare agreate cu Guvernanța IT&C;
 • Activitățile de suport de nivel l în exploatare:
  • remedierea incidentelor semnalate în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni;
  • clasificarea incidentelor;
  • analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor;
  • alocarea (repartizarea), urmărirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate;
  • obținerea confirmării rezolvării incidentelor pentru aplicațiile specifice sistemului informatic integrat de management SAP aflate în exploatare în cadrul societății;
  • analiza erorilor semnalate în utilizarea sistemului integrat SAP, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante ce pot apărea în desfășurarea activității realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective si actualizări de versiune;
 • Analizează funcționalitățile sistemului informatic integrat SAP, împreună cu toate compartimentele din cadrul societății care exploatează acest sistem și propune îmbunătățiri de funcționare și parametrizare sau analizează erorile semnalate în utilizarea sistemului integrat SAP, împreună cu consultantul funcțional SAP, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante, ce pot apărea în desfășurarea activității, realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective și actualizări de versiune;
 • Asigură definirea adecvată a cerințelor în procesul de dezvoltare software/implementare a cerințelor de afaceri și activități de testare software în scopul identificării corecției defectelor apărute în mediile de test;
 • Participă la realizarea dezvoltărilor software în cadrul sistemului SAP HANA S/4Utilities, urmărind etapele specific dezvoltărilor software SAP: planificare, design, implementare, testare și documentare, trecere în producție și mentenanță, conform procedurilor de derulare a activității de consultanță SAP și de gestionare a cererilor schimbare, proceduri agreate cu Guvernanța IT&C;
 • Participă, împreună cu administratorii de infrastructură și baze de date sau furnizorii terți, la integrarea de noi aplicații sau actualizări ale sistemelor informatice SAP;
 • Asigură documentarea și standardizarea activităților de consultanță prin elaborarea de specificații tehnice și scenarii de utilizare, specifice sistemelor SAP, necesare utilizatorilor în realizarea înregistrărilor în sistemele SAP;
 • Asigură instruirea utilizatorilor prin sesiuni organizate de instruire sau sesiuni individuale, la solicitarea utilizatorilor.
 • Asigură interfața între business și consultanții ICT, programatori SAP ABAP sau asigură dezvoltarea de programe ABAP;
 • Asigură documentarea activităților de programare ABAP prin elaborarea de specificații tehnice specifice, asigură realizarea de manuale de instalare și configurare, utilizare, administrare pentru dezvoltările realizate.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de lungă durată în domeniul tehnic, economic,IT;
 • Experiență de minim 5 ani în domeniul de activitate: analist procese de afaceri sau manager proiect;
 • Experiență extinsă în managementul proiectelor informatice, inclusiv cunoașterea instrumentelor de analiză și raportare managerială;
 • Experiență de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL;
 • Experiență legată de procesele economice specifice domeniului de activitate ale grupului Electrica, constituie avantaj;
 • Experiență de lucru cu instrumente de analiză populare: SAP BW, SAP BO, QlickSense, Microsoft PowerBI, constituie avantaj;
 • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (pachet Microsoft Office – Excel, Visio, Powerpoint, Microsoft Project);
 • Cunoașterea funcțională a mecanismelor de extragere, transformare și încărcare a datelor și a instrumentelor software: Talend, Oracle Data Integrator, WSO2 etc.;
 • Cursuri și certificări relevante pentru managementul de proiect sau instrumente de analiză și
 • raportare managerială emise de centre de cursuri autorizate, constituie avantaj;
 • Creativitate, flexibilitate, responsabilitate, profesionalism;
 • Cunoștințe de limba engleză în mediul de afaceri si tehnic.

Principalele responsabilități:

 • Asigură suport în activitatea de implementare, integrare, dezvoltare și mentenanța aplicațiilor specifice activității de raportare managerială utilizate (SAP Data Warehouse Cloud, SAP Analitycs Cloud: QlickSense, Oracle BI, Microsoft Power BI) si extractie ETL (Talend, ODI, WSO2) din societate;
 • Participă activ la definirea continuă a proceselor de afaceri în cadrul societății, acționând ca analist de date, pentru a ajuta beneficiarii interni să-și definească cerințele și să construiască depozitele de date necesare raportării manageriale tip self-service;
 • Asigură întreținerea continuă a listelor de rapoarte și contribuie la dezvoltarea de noi rapoarte urmărind etapele specifice dezvoltărilor de rapoarte: planificare, design, implementare, testare şi documentare, trecere în producţie şi mentenanţă utilizând instrumentele de dezvoltare agreate cu Serviciul Guvernanta IT&C;
 • Asigură suport pentru instrumentele de raportare managerială utilizate, prin activități de suport în explotare: asigurarea conexiunilor la sistemele sursă de date, asigurarea activităților ETL prin intermediul unor programe de extragere, transformare și încărcare, atât personal cât și prin intermediul unor consultanți externi;
 • Asigură, din perspectiva de guvernanță a datelor: activități de analiză a calității datelor în sistemele informatice, elaborează recomandări către beneficiarii interni desemnați ca fiind proprietarii datelor (Data Owners), asigură monitorizarea permanentă a procedurilor de curățare a datelor și implementează soluții sau instrumente în vederea minimizării inconsistențelor la nivelul datelor gestionate;
 • Asigură analiza periodică a performanțelor soluțiilor de tip BI si Raportare Managerială, asigurând: planificarea capacității, a operațiunilor de salvare, a operațiunilor de mentenanță, a implementării și autorizării schimbărilor, cu stabilirea priorității în funcție de impact și urgență;
 • Asigură documentarea și standardizarea activităților, prin elaborarea de proceduri tehnice de execuție specifice, asigură realizarea de manuale de: instalare și configurare, utilizare, administrare pentru sistemele informatice gestionate.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior de lungă durată, studii tehnice și/sau economice;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul de activitate: administrarea sistemelor informatice, inclusiv cunoașterea etapelorspecifice dezvoltării software în cadrul sistemelor SAP S/4HANA (analiză, dezvoltare, implementare și administrare programe SAP);
 • Experiență extinsă în administrarea aplicațiilor informatice, constituie avantaj;
 • Cunoașterea funcțională a principiilor de functionare în domeniul BPM, RPA și utilizarea mecanismelor de inteligență artificială (AI);
 • Bune abilități de comunicare și relationare;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (pachet Microsoft Office – Excel, Visio, Powerpoint, Microsoft Project);
 • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: administrarea și implementarea de sisteme informatice, integrarea aplicațiilor de automatizare de procese de afaceri – BPM, RPA cu sistemul SAP S/4HANA și implementarea strategiilor de transformare digitală, documentarea cerințelor de afaceri în domeniul de activitate: utilități / energie / furnizare;
 • Cunoștințe de limba engleză în mediul de afaceri și tehnic;
 • Experiență de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL.

Principalele responsabilități:

 • Asigură proiectarea globală a soluțiilor de flux de automatizare BPM, RPA și verifică ca rezultatele automatizării să fie în concordanță cu cerințele funcționale și operaționale ale soluțiilor implementate;
 • Analizează funcționalitățile sistemului informatic integrat SAP, împreună cu toate compartimentele din cadrul societății care exploatează acest sistem și propune fluxuri de automatizare BPM, RPA;
 • Realizează revizuiri ale fluxurilor dezvoltate pentru a asigura conformitatea cu cerințele funcționale/de control intern/securitate/audit;
 • Analizează procesele candidate pentru automatizare împreună cu compartimentele din cadrul societăţii care solicită automatizări de procese de afaceri și efectuează analize de fezabilitate referitor implementarea unor astfel de soluții;
 • Gestionează licenţele pentru soluțiile de automatizare, asigurând respectarea prevederilor legale aplicabile; face propuneri de achizitii noi de licențe;
 • Asigură suport în exploatare pentru remedierea incidentelor semnalate în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni inclusiv: clasificarea incidentelor, analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor, alocarea, urmarirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate și obținerea confirmării rezolvarii incidentelor pentru aplicațiile specifice automatizării proceselor de afaceri și transformare digitala aflate in exlopoatare în cadrul societății;
 • Testează procesele automatizate și menține o comunicare constantă cu departamentele ce beneficiază de procesul de business automatizat pentru a omogeniza procesul din punct de vedere al regulilor de business, pentru modificarea acestora si rezolvarea erorilor;
 • Constată erorile semnalate în utilizarea aplicațiilor specifice automatizarii proceselor de afaceri și transformare digitală, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante, ce pot aparea în desfășurarea activității realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective și actualizări de versiune;
 • Colaborează cu celelalte entităţi organizatorice pentru rezolvarea unor sarcini comune asigurând participarea în proiecte sau activități intra și interdepartamentale, cu caracter temporar, în functie de rolul și competențele sale;
 • Elaborează documentele a căror responsabilitate intră în sarcina proprie.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior tehnic sau economic;
 • Prezintă avantaj deținerea de autorizări ANRE;
 • Cunoștințe referitoare la legislația din domeniul energiei electrice;
 • Responsabilitate și spirit de echipă;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Adaptabilitate, inițiativă, receptivitate la nou;
 • Cunoștințe economice solide (capacitatea de întocmi și de a prezenta datele financiare aferente investițiilor);
 • Cunoștințe operare SAP;
 • Cunoștințe solide de operare Microsoft Office (Word, PowerPoint, și Excel);
 • Permis conducere categoria B – prezintă avantaj.

Principalele responsabilități:

 • Asigură înregistrările în SAP ale documentelor aferente contractării produselor non-energie B2B;
 • Urmărește fluxurile de obținere a abrobărilor/semnăturilor documentelor specifice gestionate de Departamentului Management Produse Non-Energie B2B;
 • Participă la stabilirea și dezvoltarea analizelor financiare aferente produselor non-energie B2B;
 • Elaborează prețurile pentru fundamentarea investiției în non-energie B2B, în conformitate cu principiile stabilite;
 • Participă la dezvoltarea strategiei de dezvoltare produse non-energie B2B în vederea obținerii unei poziționări competitive pe piață;
 • Asigură, periodic, simulări economice ale efectului modificărilor soluției tehnice aferentă produselor non-energie B2B;
 • Realizează calculații de preț, necesare negocierilor, în baza solicitărilor venite de la echipa de vânzări;
 • Colaborează cu managerii de produs, cu celelalte departamente din Divizia Marketing și cu Divizia Vânzări pentru asigurarea unei abordări integrate, în vederea maximizării profitului la nivel de categorie de produse și segmente de piață;
 • Pregătește și prezintă recomandări cu privire la actualizări ale prețurilor curente;
 • Identifică și evaluează oportunitățile existente în piață în vederea dezvoltării unor oferte de preț noi care să genereze venituri suplimentare;
 • Elaborează materiale de sinteză utilizate pentru evaluarea evoluției produselor și a succesului acestora.

 Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior tehnic/juridic/economic;
 • Expertiză dovedită de minim 5 ani în gestionarea relațiilor comerciale complexe desfășurate cu clienții, de preferat în piața de energie și soluții energetice;
 • Performanțe notabile în activitățile comerciale desfășurate anterior;
 • O foarte bună cunoaștere a mediului de business și, mai ales, a pieței de energie și soluții energetice;
 • Certificările și atestările în domeniul energiei pot reprezenta un avantaj;
 • Abilități excelente de negociere și prezentare. Orientare constantă către clienți, dezvoltare de relații comerciale și parteneriate cat si pentru dezvoltarea afacerii;
 • Spirit antreprenorial și întreprinzător,
 • Abilități analitice și conceptuale excelente, atenție sporită la detalii;
 • Disponibilitate de a călători în majoritatea programului;
 • Nivel ridicat al angajamentului și orientare către lucrul în echipă;
 • Limba engleza avansat;
 • Permis de conducere categoria B.

Principalele cerințe ale postului:

 • Dezvoltă și susține parteneriate comerciale durabile cu clienții cheie;
 • Activează ca punct principal de contact între clienții cheie și echipa Electrica Furnizare;
 • Comunică și colaborează cu toate Diviziile Electrica Furnizare în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite clienților cheie;
 • Responsabil de procesul de vânzare, relaționare și negociere cu clienții cheie (ofertare, dezvoltare proiecte noi);
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potențial de dezvoltare precum și riscurile care pot apărea;
 • Prospectează piața și propune oportunități de dezvoltare;
 • Promovează și vinde serviciile oferite de EFSA către clienții cheie, energie și soluții energetice;
 • Identifică nevoile clienților și propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potențial de dezvoltare;
 • Gestionează relațiile cu clienții cheie din portofoliu;
 • Prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite către clienții cheie;
 • Responsabil de aplicarea strategiei de negociere în relațiile comerciale.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior tehnic (energetică, inginerie electrică, electronică, instalații);
 • Experiență similară de minim 5 ani în activitatea de management produs sau în activități tehnice pentru soluții complexe – fotovoltaice sau pompe de căldură (proiectare, implementare);
 • Constituie avantaj deținerea unor certificări în domeniul de activitate;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Adaptabilitate, inițiativă, receptivitate la nou;
 • Cunoștințe bune de operare Microsoft Office (Project, Excel, Word, Power Point;
 • Cunoștințe de limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • Dezvoltare și management produse și servicii complexe non-energie pentru clienții casnici (ex. soluții fotovoltaice, pompe de căldură, soluții de încălzire etc.), fundamentează și supune aprobării prețurile, modul de lansare și calendarul de extindere, gestionează proiectele-pilot, colectând propuneri de îmbunătățire produs sau flux operațional de contractare și livrare, oferă suport forței de vânzare pentru produsele gestionate;
 • Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare în domeniul propriu de activitate și asigură aplicarea strategiei aprobate;
 • Analizează dinamica furnizorilor concurenți, piața, evoluția tehnologiilor și a industriei, identificând noi oportunități de dezvoltare sau actualizare produse;
 • Elaborează cerințele specifice necesare achizției de produse și servicii specifice activității, gestionează contractele încheiate cu aceștia;
 • Elaborează și asigură implementarea operațională a produselor non-energie;
 • Propune și urmărește bugetul de venituri și cheltuieli pentru produsele coordonate;
 • Participă la elaborarea strategiei de marketing pe termen lung, mediu și scurt;
 • Realizează analize și raportări specifice produselor coordonate, periodic sau la solicitarea conducerii.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență minimă de 10 ani în funcții de conducere în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în negocierea contractelor bilaterale pentru tranzactii cu livrare fizică si derivate financiare;
 • experiență în achiziție de energie electrică în piețele din România;
 • experiență în negocierea cu producătorii din surse regenerabile și de gaze naturale;
 • capacitate de analiză și decizie;
 • cunoștințe /experiență în activități de trading energie electrică și gaze naturale;
 • cunoașterea piețelor angro de energie electrică și gaze naturale din regiune și a modalității de tranzacționare pe granițe;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție energie electrică și certificate verzi;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție energie electrică și certificate verzi pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA.;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție și trading de energie electrică (import-export, piețe forward, piețe spot, contracte financiare, contractare energie regenerabilă prin contracte bilaterale negociate direct și PPA);
 • contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție gaze naturale;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție gaze naturale pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societatii Electrica Furnizare SA (achizitie internă, trading, inclusiv import-export, transport, înmagazinare).

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de tranzactionare energie electrică;
 • cunoașterea activității de import – export de energie electrică;
 • experiență în negocierea contractelor;
 • cunoaște funcționarea piețelor de energie, metodele de tranzacționare și produsele tranzacționate;
 • cunoașterea legislației în domeniul energiei electrice;
 • cunoștințe economice generale;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de respectare a termenelor;
 • capacitate de gestionare a unui volum mare de date, rigurozitate;
 • capacitate de organizare, lucru independent și în echipă;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PPT);
 • cunoștințe de limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă activitățile de trading energie electrică, import-export energie electrică, tranzacționarea energiei electrice pe piețele angro externe, respectiv tranzacționarea energiei electrice prin produse nestandardizate;
 • asigură achiziția de capacități transfrontaliere ;
 • analizează tranzacțiile pe piețele interne și externe de electricitate, în vederea identificării de oportunități de tranzacționare;
 • asigură derularea în bune condiții a relației contractuale cu partenerii contractuali;
 • identifică potențiali parteneri, în vederea efectuării de noi tranzacții;
 • întocmește rapoarte cu periodicitatea solicitată de conducerea Societății Electrica Furnizare S.A.;
 • analizează propunerile legislative care influențează activitatea de tranzacționare energie electrică și elaborarea de propuneri de îmbunătățire a acestora către Managementul EFSA și către Autorități;
 • analizează impactul reglementărilor și politicilor energetice asupra activității de tranzacționare;
 • urmărește evenimentele internaționale sau naționale care pot produce schimbări în piață de energie.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior economic;
 • Experiență de lucru necesară de minim 5 ani într-o poziție din bugetare/raportare managerială/controlling;
 • Experiență managerială de minim 3 ani sau cu sarcini asimilabile;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe privind utilizarea sistemului SAP;
 • Fluent in limba engleză (scris si vorbit);

Principalele cerințe ale postului:

 • Se implică în analiza și îmbunătățirea proceselor de bugetare și raportare managerială;
 • Participă la colectarea, agregarea și consolidarea datelor pentru prezentarea realizărilor lunare/ trimestriale/ anuale;
 • Oferă suport tuturor entităților organizatorice în vederea respectării valorilor bugetate;
 • Analizează variațiile între buget/ forecast și realizări și explică variațiile semnificative;
 • Analizează variațiile între realizările curente și cele aferente perioadei similare a anului anterior și explică variațiile semnificative;
 • Propune măsuri de optimizare și monitorizează implementarea acestora;
 • Realizează analize solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Realizează rapoarte manageriale pentru CA, investitori, ELSA;
 • Întocmește notele referitoare la performanța operațională și financiară lunară/ trimestrială/ anuală a companiei;
 • Pregătește prezentările referitoare la realizările lunare, trimestriale, anuale solicitate de management/CA/ELSA;
 • Participă la pregatirea Raportului Administratorilor și participă la realizarea raportului anual al grupului;
 • Participă la fundamentarea și realizarea bugetului anual al companiei și a forecast-urilor solicitate de Grup;
 • Elaborează notele de fundamentare către CA și Grup pentru bugetul anual și forecast-uri;
 • Elaborează, la solicitarea Grupului, proiecția financiară pe 3 ani a companiei;
 • Contribuie la implementarea soluțiilor de automatizare si eficientizare a activității.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior economic;
 • Experiență de lucru necesară de minim 5 ani într-o poziție din bugetare/raportare managerială/controlling;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe privind utilizarea sistemului SAP;
 • Fluent in limba engleză (scris si vorbit);

Principalele cerințe ale postului:

 • Se implică în analiza și îmbunătățirea proceselor de bugetare și raportare managerială;
 • Participă la colectarea, agregarea și consolidarea datelor pentru prezentarea realizărilor lunare/ trimestriale/ anuale;
 • Oferă suport tuturor entităților organizatorice în vederea respectării valorilor bugetate;
 • Analizează variațiile între buget/ forecast și realizări și explică variațiile semnificative;
 • Analizează variațiile între realizările curente și cele aferente perioadei similare a anului anterior și explică variațiile semnificative;
 • Propune măsuri de optimizare și monitorizează implementarea acestora;
 • Realizează analize solicitate de management referitoare la factorii de influență asupra liniilor de business;
 • Realizează rapoarte manageriale pentru CA, investitori, ELSA;
 • Participă la fundamentarea și realizarea bugetului anual al companiei și a forecast-urilor solicitate de Grup;
 • Elaborează, la solicitarea Grupului, proiecția financiară pe 3 ani a companiei.

Condiții de participare:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență de lucru necesară de minim 5 ani;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Fluent in limba engleză (scris si vorbit);

Principalele cerințe ale postului:

 • Participă la identificarea și definirea fluxului informațional din cadrul Diviziei Financiare;
 • Participă la revizuirea procedurilor financiar – contabile și asigură suport în implementarea acestora în cadrul Diviziei Financiare;
 • Asigură armonizarea tuturor procedurilor din organizație care implică Divizia Financiară;
 • Identifică și dezvoltă noile procese financiare;
 • Monitorizează modul de implementare al proceselor și integrarea acestora;
 • Analizează, împreună cu șeful ierarhic superior, propunerile de modificare a proceselor și aliniază aceste propuneri cu principiile financiar contabile, în termeni calitativi și funcționali;
 • Identifică riscurile posibile din cadrul proceselor;
 • Participă, din partea Diviziei Financiare, în proiecte gestionate de alte entități organizatorice cu accent pe zona de transformare, new business, riscuri;
 • Realizează analize ad-hoc solicitate de management sau alte entități organizatorice din cadrul Diviziei Financiare.

Condiții de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Domiciliul în Drobeta-Turnu Severin;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Constituie avantaj experiența de minim 2 ani în activitatea de vânzări;
 • Constituie avantaj cunoașterea pieței de energie electrică;
 • Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații.

Principalele responsabilități ale postului:

 • Prospectarea pieței pentru identificarea de noi clienți în vederea promovării ofertelor societății;
 • Derularea de acțiuni în vederea creșterii cotei de piață și a creșterii numărului de clienți din portofoliul Electrica Furnizare;
 • Promovarea de produse noi (aparate de aer condiționat, boilere, purificatoare de aer, echipamente de încălzire, soluții fotovoltaice, pompe de căldură);
 • Contractarea și menținerea relației cu clienții gestionați;
 • Participarea la campaniile de up-selling și cross-selling, conform strategiei de vânzare a societății.