Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare aplică și hai să descoperim împreună!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de a cunoaște diferite arii de business unde te vei putea implica într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licentiat al învatamantului superior;
 • Constituie avantaj experiența de minim 3 ani în domeniul de activitate (piața energiei electrice / gaze naturale) și într-o funcție de conducere (sau locțiitor);
 • Bune abilitati de comunicare și relationare;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilitati organizatorice si de planificare;
 • Cunostinte temeinice in ceea ce priveste utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunostinte de limba engleza;

Principalele responsabilitati:

 • Asigura conducerea, coordonarea, organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatii de furnizare a gaze naturale;
 • Urmareste si gestioneaza contractele de achizitie si vanzare gaze naturale;
 • Urmareste derularea contractelor cu distribuitorii si a contractului de transport;
 • Raporteaza catre ANRE obligatiile lunare, anuale sau la cererea ANRE, a standardelor de performanta, a contractelor de achizitie/vanzare de gaze naturale, a cantitatilor achizitionate/vandute, alte raportari ce deriva din obligatiile furnizorilor de gaze naturale;
 • Raporteaza catre Transgaz cantitatile furnizate lunar (dupa luna de consum), a previziunilor pentru luna urmatoare;
 • Urmareste si/sau participa la tranzactionarea pe bursa (BRM si/sau OPCOM) a achizitiei/vanzarii de gaze naturale;
 • Raporteaza lunar catre REMIT a executiei contractelor in derulare, de vanzare catre alti furnizori sau achizitie da la producatori sau furnizori;
 • Raspunde de comunicarea cu furnizorii, operatorii de distributie, operatorul de transport;
 • Urmareste dezvoltarea si implementarea programului de transport, optimizeaza C.M.O.R.(capacitatea medie orara rezervata) si monitorizeaza cantitatile nominalizate si transportate, eliminarea abaterilor si transferarea de capacitati intre punctele de iesire;
 • Urmareste facturile rezultate din derularea contractelor cu prestatorii si furnizorii;
 • Gestioneaza si urmareste registrul de oferte si registrul de contracte;
 • Gestioneaza si urmareste solicitarile primite pe site-ul societatii, solicitari ce privesc serviciul de achizitii gaze naturale;


Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență, preferabil studii economice, computer/data-science, matematice sau inginerești;
 • Cursuri de specialitate în domeniul managementului riscului reprezintă un plus;
 • Experiență în gestionarea tranzacțiilor, portofoliilor și/sau riscului, în front sau back-office, pe piețe monetare, financiare, de capital, de mărfuri, de energie, de gaze, de petrol;
 • Experiență în elaborarea de politici și proceduri interne;
 • Experiență în prelucrarea volumelor semnificative de date, analiza și interpretarea datelor, precum și în raportarea sintetică către management;
 • Aptitudini solide de planificare și aptitudini organizatorice;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele atribuții ale postului:

 • Colectează și prelucrează datele de piață și de portofoliu necesare pentru calcularea indicatorilor de risc;
 • Calculează indicatorii de risc conform metodologiei stabilite;
 • Verifică rezultatele indicatorilor de risc în raport cu limitele setate;
 • Pregătește rapoartele de depășire a limitelor pe care le înaintează către Directorul Departamentului Managementul Riscului;
 • Pregătește rapoarte lunare și trimestriale cu privire la evoluția indicatorilor de risc și a implementării eventualelor planuri de remediere;
 • Monitorizează limitele de conformitate a tranzacțiilor de achiziție cu condițiile din piață;
 • Revizuiește apetitul de risc și limitele setate pentru indicatorii de risc și, dacă este cazul, propune modificări de îmbunătățire către Directorul Departamentului Managementul Riscului;
 • Monitorizează, din perspectiva riscurilor de piață, deviațiile și excepțiile de la strategii si politici, precum și implementarea planurilor de remediere.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență necesară: între 8-10 ani în activitatea de marketing și/sau marketing/business intelligence;
 • Comunicator eficient cu foarte bune abilități de relaționare;
 • Capacitate de analiză și sinteză ridicată;
 • Gândire strategică si capacitate de a lucra pe mai multe proiecte cu termene conflictuale și lucrul confortabil cu parteneri trans-funcționali, la toate nivelurile organizației;
 • Excelență în planificare și execuție;
 • Orientare către rezultate;
 • Abilități foarte bune de prezentare;
 • Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office), abilități avansate Microsoft Excel și Power Point;
 • Cunoștinte de limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • Colectarea, evaluarea, analiza și diseminarea informațiilor pentru a ajuta la planificarea strategică și la eforturile de dezvoltare a produselor si serviciilor;
 • Dezvoltarea, urmărirea și menținerea, în permanență, a unei baze de date pentru piață și informații concurențiale, inclusiv profiluri de concurenți care detaliază produsele lor, prețurile produselor, strategiile companiei și punctele forte și punctele slabe ale competitorilor;
 • Analiza si interpretarea datelor despre: condițiile generale de mediu, la nivel macro/factori de influență economici, sociali, tehnologici, legali, politici, dinamica pieței – evoluție, factori, dimensionare piață și segmente (număr de clienți, volume, valoare) – potential și trenduri;
 • Analiza si interpretarea datelor despre competitor (direcți și indirecți): evaluarea competiției (sub aspectul mix-ului de marketing-4P), identificare direcții strategice către care se îndreaptă competitorii, acțiuni competitori, performanță comercială, produse și canale nou lansate, altele; generează și transmite rapoarte lunare/semestriale;
 • Identificarea bunelor practici – analize comparative ale jucătorilor naționali și internaționali din industria energetică și alte industrii complementare;
 • Analiză trenduri, inovații, idei produse și servicii noi; analiza datelor în profunzime, pe segmente (B2C, B2B) și sub-segmente;
 • Urmărirea si menținerea, în permanență, a unei baze de date dspre piață și informații concurențiale, inclusiv profiluri de concurenți care detaliază produsele lor, prețurile produselor, strategiile companiei și punctele forte și punctele slabe ale competitorilor;
 • Interpretarea datelor si realizarea rapoartelor și propunerilor de recomandări și direcții de acțiune/dezvoltare;
 • Participarea în echipă (echipele) de dezvoltare a produsului și comunicarea tendințelor actuale, produsele / îmbunătățirile noi ale concurenților și datele industriei, pentru a susține inițiativele de dezvoltare a produselor. Identificarea oportunităților și riscurilor cheie pe piața si comunicarea lor în mod periodic conducerii executive / seniori și altor departamente.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învațământului superior;
 • Experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
 • Cunoștințe în domeniul marketingului (product management, brand management;
 • Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie electrică constituie un avantaj;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Adaptabilitate, initiativă și receptivitate la noi informații;
 • Cunoștințe de limbă engleză.

Principalele responsabilități:

 • Evaluează potențialul de piață în vederea identificării riscurilor și a oportuntăților de creștere; monitorizeaza si analizeaza competitorii directi si indirecti;
 • Definește obiectivele și strategia de marketing pentru categoria de produse/servicii alocate, subordonându-le obiectivelor generale ale companiei, luând în considerare contextul de piață;
 • Gestionează mixul de produse/servicii și execută planul de marketing pentru categoria de produse/servicii allocate;
 • Dezvoltă, implementează și monitorizează planul de activități de marketing pentru categoria de produse/servicii din responsabilitatea sa;
 • Comunică planul de activități de marketing către alte departamente/funcții din interiorul companiei care pot susține strategia;
 • Stabilește care este pozitionarea, care sunt diferențiatorii și care sunt mesajele cheie ale produselor/serviciilor aflate în responsabilitatea sa;
 • Furnizează echipei de vânzări instrumentele (prezentări, alte materiale ajutătoare) și cunoștințele necesare despre produse/servicii. Pune la punct materiale informative pentru creșterea eficacității forței de vânzări;
 • Asigură o implementare operațională performantă a planului de activități de marketing în limita bugetului aprobat;
 • Urmărește lunar performanța pentru categoria de produse/servicii alocate în raport cu obiectivele stabilite;
 • Este la curent cu noutățile tehnice ale produselor/serviciilor;
 • Coordonează toate activitățile de promovare pentru produsul/categoria de produse alocate;
 • Asigură susținerea forței de vânzări în derularea activităților de trade-marketing (lansări, turnee de prezentare, promoții către clientul final B2C);
 • Acționează ca lider de proiect pentru lansările de produse noi;