Cariere

Bun venit la pagina noastră dedicată oportunităților de carieră!

Aici vei găsi informații despre diversele roluri și poziții disponibile în cadrul companiei noastre. Suntem o echipă unită și dinamică, iar dacă ești talentat și crezi că poți adăuga valoare prin inovație și creativitate, am vrea să ni te alături. Fie că îți dorești să începi o carieră în domeniul nostru sau ai deja experiență solidă în industrie, aici vei găsi provocări interesante și un mediu de lucru plin de energie.

Dacă profilul tău se potrivește cerințelor noastre, te vom invita să ne cunoaștem.

Descoperă posturile disponibile:

 • Condiţii de participare la concurs:
  • absolvent licențiat al învățământului superior;
  • cunoștințe avansate privind piața de energie electrică și legislația specifică;
  • experiență în activitatea de furnizare a energiei electrice de minim 3 ani;
  • capacitatea de a identifica și rezolva rapid probleme specifice activității desfășurate în cadrul Serviciului Prognoză;
  • capacitatea de analiză și sinteză a unui volum mare de date transmise de operatorii de rețea referitoare la consumul clienților;
  • capacitate de organizare, lucru independent și în echipă;
  • bune abilități de comunicare și relaționare; promptitudine și seriozitate;
  • utilizator avansat Microsoft Office;
  • cunoașterea Microsoft Acces constituie avantaj;
  Principalele responsabilități:
  • analizează consumul de energie electrică al clienților proprii, din punct de vedere al cantităților și al repartizării acestora la nivel de IBD;
  • analizează și sintetizează datele transmise de operatorii de rețea referitoare la consumurile clienților;
  • extrage curbele de consum ale clienților KA;
  • prelucrează informațiile primite de la DIVV referitoare la modificările portofoliului de clienți în vederea preluării în prognozele de consum;
  • stabilește tendințe în evoluția viitoare a consumului clienților;
  • elaborează machete de repartizare a costurilor aferente tranzacțiilor realizate în Piața pentru Ziua Următoare, Piața Intrazilnică și Piața de Echilibrare, pe categorii de clienți, respectând prevederile legislative;
  • repartizează consumul clienților pe profilurile de consum alocate de operatorii de distribuție;
  • primește de la partenerii contractuali cantitățile de energie electrică ce urmează a fi livrate (notificările), le agregă și le transmite în vederea efectuării licitațiilor zilnice în Piața pentru Ziua Următoare și în Piata de Echilbrare;
  • stabilește cantitățile de energie electrică necesare a fi tranzacționate în Piața pentru Ziua Următoare.
    Locul de desfășurare a activității: Sediul din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A
 • Condiţii de participare la concurs:  
  • Absolvent licențiat al învățământului superior de lungă durată, de preferat în domeniul informatic, inginerie sau economic;
  • Experiență de minimum 2 ani în administrarea aplicațiilor informatice SAP sau în programare ABAP;
  • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: administrarea sistemelor informatice, inclusiv cunoașterea etapelor specifice dezvoltării software în cadrul sistemelor SAP (analiză, dezvoltare, implementare și administrare programe SAP);
  • Experiența extinsă în administrarea aplicațiilor informatice, constituie avantaj;
  • Cunoașterea funcțională a cel puțin 2 din modulele anexate:
  S/4HANA Cloud for energy utilities, private edition
  SAP S/4HANA Cloud for utilities customer engagement
  SAP S/4HANA Cloud for market process management for utilities
  SAP S/4HANA Cloud for Advanced Variant Configuration
  SAP Integration Suite
  SAP Data Warehouse Cloud
  SAP Analytics Cloud for BI
  SAP Sales and Service
  SAP CPQ
  SAP Extended ECM by OpenText, cloud edition
  • Cursuri și certificări SAP pentru sistemul SAP S/4HANA, constituie avantaj;
  • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (Microsoft Office, PowerPoint);
  • Cunoștințe privind interconectarea SAP cu aplicațiile de tip portal ale societății;
  • Bune abilități de comunicare și relaționare;
  • Abilități organizatorice și de planificare;
  • Cunoștințe de limba engleză în mediul de afaceri și tehnic
  • Experiență de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL.
   
  Principalele responsabilități:  
  • Asigură suportul de nivel I în activitatea de exploatare, mentenanță, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor și sistemelor informatice SAP HANA S/4Utilities, cu responsabilități în realizarea dezvoltărilor software în cadrul sistemului, integrare SAP cu alte aplicații, urmărind etapele specifice dezvoltărilor software SAP: planificare, design, implementare, testare și documentare, trecere în producție și mentenanță, utilizând modelele de dezvoltare software și instrumentele de dezvoltare agreate cu Guvernanța IT&C;
  • Activitățile de suport de nivel l în exploatare:
   • remedierea incidentelor semnalate în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni;
   • clasificarea incidentelor;
   • analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor;
   • alocarea (repartizarea), urmărirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate;
   • obținerea confirmării rezolvării incidentelor pentru aplicațiile specifice sistemului informatic integrat de management SAP aflate în exploatare în cadrul societății;
   • analiza erorilor semnalate în utilizarea sistemului integrat SAP, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante ce pot apărea în desfășurarea activității realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective si actualizări de versiune;
  • Analizează funcționalitățile sistemului informatic integrat SAP, împreună cu toate compartimentele din cadrul societății care exploatează acest sistem și propune îmbunătățiri de funcționare și parametrizare sau analizează erorile semnalate în utilizarea sistemului integrat SAP, împreună cu consultantul funcțional SAP, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante, ce pot apărea în desfășurarea activității, realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective și actualizări de versiune;
  • Asigură definirea adecvată a cerințelor în procesul de dezvoltare software/implementare a cerințelor de afaceri și activități de testare software în scopul identificării corecției defectelor apărute în mediile de test;
  • Participă la realizarea dezvoltărilor software în cadrul sistemului SAP HANA S/4Utilities, urmărind etapele specific dezvoltărilor software SAP: planificare, design, implementare, testare și documentare, trecere în producție și mentenanță, conform procedurilor de derulare a activității de consultanță SAP și de gestionare a cererilor schimbare, proceduri agreate cu Guvernanța IT&C;
  • Participă, împreună cu administratorii de infrastructură și baze de date sau furnizorii terți, la integrarea de noi aplicații sau actualizări ale sistemelor informatice SAP;
  • Asigură documentarea și standardizarea activităților de consultanță prin elaborarea de specificații tehnice și scenarii de utilizare, specifice sistemelor SAP, necesare utilizatorilor în realizarea înregistrărilor în sistemele SAP;
  • Asigură instruirea utilizatorilor prin sesiuni organizate de instruire sau sesiuni individuale, la solicitarea utilizatorilor.
  • Asigură interfața între business și consultanții ICT, programatori SAP ABAP sau asigură dezvoltarea de programe ABAP;
  • Asigură documentarea activităților de programare ABAP prin elaborarea de specificații tehnice specifice, asigură realizarea de manuale de instalare și configurare, utilizare, administrare pentru dezvoltările realizate.

  Locul de desfășurare a activității: Sediul din Cluj Napoca
 • Condiţii de participare la concurs:  
  • Absolvent licențiat al învățământului superior de lungă durată, de preferat studii tehnice și/sau economice;
  • Experiență de minimum 3 ani în domeniul de activitate: administrarea sistemelor informatice, inclusiv cunoașterea etapelor specifice dezvoltării software în cadrul sistemelor SAP S/4HANA (analiză, dezvoltare, implementare și administrare programe SAP);
  • Experiența extinsă în administrarea aplicațiilor informatice constituie avantaj;
  • Cunoașterea funcțională a principiilor de functionare în domeniul BPM, RPA și utilizarea mecanismelor de inteligență artificială (AI);
  • Bune abilități de comunicare și relationare;
  • Abilități organizatorice și de planificare;
  • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (pachet Microsoft Office – Excel, Visio, Powerpoint, Microsoft Project);
  • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: administrarea și implementarea de sisteme informatice, integrarea aplicațiilor de automatizare de procese de afaceri – BPM, RPA cu sistemul SAP S/4HANA și implementarea strategiilor de transformare digitală, documentarea cerințelor de afaceri în domeniul de activitate: utilități / energie / furnizare;
  • Cunoștințe de limba engleză în mediul de afaceri și tehnic;
  • Experiență de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL.
   
  Principalele responsabilități:  
  • Asigură proiectarea globală a soluțiilor de flux de automatizare BPM, RPA și verifică ca rezultatele automatizării să fie în concordanță cu cerințele funcționale și operaționale ale soluțiilor implementate;
  • Analizează funcționalitățile sistemului informatic integrat SAP, împreună cu toate compartimentele din cadrul societății care exploatează acest sistem și propune fluxuri de automatizare BPM, RPA;
  • Realizează revizuiri ale fluxurilor dezvoltate pentru a asigura conformitatea cu cerințele funcționale/de control intern/securitate/audit;
  • Analizează procesele candidate pentru automatizare împreună cu compartimentele din cadrul societăţii care solicită automatizări de procese de afaceri și efectuează analize de fezabilitate referitor implementarea unor astfel de soluții;
  • Gestionează licenţele pentru soluțiile de automatizare, asigurând respectarea prevederilor legale aplicabile; face propuneri de achizitii noi de licențe;
  • Asigură suport în exploatare pentru remedierea incidentelor semnalate în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni inclusiv: clasificarea incidentelor, analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor, alocarea, urmarirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate și obținerea confirmării rezolvarii incidentelor pentru aplicațiile specifice automatizării proceselor de afaceri și transformare digitala aflate in exlopoatare în cadrul societății;
  • Testează procesele automatizate și menține o comunicare constantă cu departamentele ce beneficiază de procesul de business automatizat pentru a omogeniza procesul din punct de vedere al regulilor de business, pentru modificarea acestora si rezolvarea erorilor;
  • Constată erorile semnalate în utilizarea aplicațiilor specifice automatizarii proceselor de afaceri și transformare digitală, în vederea identificării aspectelor critice sau blocante, ce pot aparea în desfășurarea activității realizând remedierea erorilor prin aplicarea de pachete corective și actualizări de versiune;
  • Colaborează cu celelalte entităţi organizatorice pentru rezolvarea unor sarcini comune asigurând participarea în proiecte sau activități intra și interdepartamentale, cu caracter temporar, în functie de rolul și competențele sale;
  • Elaborează documentele a căror responsabilitate intră în sarcina proprie.

  Locul de desfășurare a activității: Sediul din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A
 • Condiţii de participare la concurs:  
  • absolvent licențiat al învățământului superior;
  • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie electrică și gaze naturale;
  • experiență minimă de 10 ani în funcții de conducere în entități din domeniile menționate anterior;
  • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
  • experiență în negocierea contractelor bilaterale pentru tranzactii cu livrare fizică si derivate financiare;
  • experiență în achiziție de energie electrică în piețele din România;
  • experiență în negocierea cu producătorii din surse regenerabile și de gaze naturale;
  • capacitate de analiză și decizie;
  • cunoștințe /experiență în activități de trading energie electrică și gaze naturale;
  • cunoașterea piețelor angro de energie electrică și gaze naturale din regiune și a modalității de tranzacționare pe granițe;
  • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
  • cunoștințe Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.
   
  Principalele responsabilități:  
  • contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție energie electrică și certificate verzi;
  • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție energie electrică și certificate verzi pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA.;
  • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție și trading de energie electrică (import-export, piețe forward, piețe spot, contracte financiare, contractare energie regenerabilă prin contracte bilaterale negociate direct și PPA);
  • contribuie la actualizarea și implementarea strategiei de achiziție gaze naturale;
  • dezvoltă și coordonează activitatea de achiziție gaze naturale pentru asigurarea necesarului clienților finali ai Societatii Electrica Furnizare SA (achizitie internă, trading, inclusiv import-export, transport, înmagazinare).

  Locul de desfășurare a activității: Sediul din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A
 • Condiţii de participare la concurs:  
  • absolvent licențiat al învățământului superior;
  • experiență de minim 3 ani în activitatea de tranzactionare energie electrică;
  • cunoașterea activității de import – export de energie electrică;
  • experiență în negocierea contractelor;
  • cunoaște funcționarea piețelor de energie, metodele de tranzacționare și produsele tranzacționate;
  • cunoașterea legislației în domeniul energiei electrice;
  • cunoștințe economice generale;
  • bune abilități de comunicare și relaționare;
  • capacitate de analiză și sinteză;
  • capacitate de respectare a termenelor;
  • capacitate de gestionare a unui volum mare de date, rigurozitate;
  • capacitate de organizare, lucru independent și în echipă;
  • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PPT);
  • cunoștințe de limba engleză.

  Principalele responsabilități:  
  • dezvoltă activitățile de trading energie electrică, import-export energie electrică, tranzacționarea energiei electrice pe piețele angro externe, respectiv tranzacționarea energiei electrice prin produse nestandardizate;
  • asigură achiziția de capacități transfrontaliere ;
  • analizează tranzacțiile pe piețele interne și externe de electricitate, în vederea identificării de oportunități de tranzacționare;
  • asigură derularea în bune condiții a relației contractuale cu partenerii contractuali;
  • identifică potențiali parteneri, în vederea efectuării de noi tranzacții;
  • întocmește rapoarte cu periodicitatea solicitată de conducerea Societății Electrica Furnizare S.A.;
  • analizează propunerile legislative care influențează activitatea de tranzacționare energie electrică și elaborarea de propuneri de îmbunătățire a acestora către Managementul EFSA și către Autorități;
  • analizează impactul reglementărilor și politicilor energetice asupra activității de tranzacționare;
  • urmărește evenimentele internaționale sau naționale care pot produce schimbări în piață de energie.

  Locul de desfășurare a activității: Sediul din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A