Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare aplică și hai să descoperim împreună!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de a cunoaște diferite arii de business unde te vei putea implica într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Minim 3 ani experiență de lucru în piața de energie electrică, în cadrul unui furnizor/producător/trader;
 • Capacitate de sinteză și prelucrare a informațiilor de volum mare;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități de lucru în echipă, atenție la detalii, flexibilitate și creativitate;
 • Profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin minim 3 scrisori de recomandare);
 • Constituie un avantaj, cunoașterea reglementărilor aplicabile pe zona de furnizor de ultimă instanță.

Principale responsabilități

 • Tranzacționarea energiei electrice în toate piețele de profil din România;
 • Adaptarea strategiei de achiziție de energie la condițiile de piață și la reglementări;
 • Optimizarea activității prin efectuarea de tranzacții financiare și tranzacții transfrontaliere;
 • Analize complexe de piață internă și regională și generarea de scenarii de acțiune;
 • Pregătirea de rapoarte/propuneri pentru management ca suport în luarea deciziilor;
 • Identificarea oportunităților de dezvoltare a activității;
 • Analiza documentelor supuse consultării publice de către ANRE, OPCOM, Transelectrica, etc. și elaborarea de propuneri de modificări legislative cu impact în activitatea de bază.


Condiţii de participare la concurs

 • absolvent licențiat al învațământului superior;
 • experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing research;
 • cunoștințe în domeniul marketingului (analiză, studii de piață, dezvoltare produse);
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștințe referitoare la piața de energie electrică;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate ridicată de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • adaptabilitate, initiativă și receptivitate la noi informații;
 • cunoștințe de limbă engleză.

Principalele responsabilități

 • Analiză de piață: condiții generale de mediu la nivel macro/factori de influență: economici, sociali, tehnologici, legali, politici, dinamica pieței – evoluție, factori, dimensionare piață și segmente (număr de clienți, volume, valoare) – potențial și trend-uri;
 • Analiză competiție (Direcți și Indirecți): evaluarea competiției (sub aspectul mix-ului de marketing – 4P), identificare direcții strategice către care se îndreaptă competitorii, acțiuni competitori, performanță comercială, produse nou lansate, canale noi lansate etc., raportari periodice;
 • Elaborare strategie de marketing research (definirea nevoilor, stabilirea priorităților și a planului de acțiune) în concordanță cu strategia globală a companiei; planificarea și controlul bugetului alocat pentru cercetarea de piață;
 • Propunere design, urmărirea și asigurarea implementării, controlul și analiza proiectelor de cercetare – cercetări realizate în cadrul firmei (ex: centralizare informații din teritoriu prin agenți vânzări)  sau cu prestatori externi; inclusiv managementul  relației cu agenția de market-research;
 • Analiză obiceiuri de cumpărare, consum, atitudini pe care le au consumatorii față de produse și servicii, și factori de influență și segmentare;
 • Analiză trend-uri, inovații, idei produse și servicii noi;
 • Colectează, procesează și analizează informații calitative și cantitative (surse interne și externe) despre și de la client;
 • Lucrează cu echipele de analiză a performanței, la nivel de canal de vânzare, pentru a colecta informațiile necesare cu privire la procese, comportamentul și experiența clienților.


Condiţii de participare la concurs

 • absolvent licențiat al învațământului superior;
 • experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
 • cunoștințe în domeniul marketingului (product management, brand management);
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștințe referitoare la piața de energie electrică constituie un avantaj;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • adaptabilitate, initiativă și receptivitate la noi informații;
 • cunoștințe de limbă engleză.

Principalele responsabilități

 • Evaluează potențialul de piață în vederea identificării riscurilor și a oportuntăților de creștere, monitorizeaza si analizează competitorii directi si indirecti;
 • Definește obiectivele și strategia de marketing pentru categoria de produse/servicii alocate, subordonându-le obiectivelor generale ale companiei, luând în considerare contextul de piață;
 • Gestionează mixul de produse/servicii și execută planul de marketing pentru categoria de produse/servicii allocate;
 • Dezvoltă, implementează și monitorizează planul de activități de marketing pentru categoria de produse/servicii din responsabilitatea sa;
 • Comunică planul de activități de marketing către alte departamente/funcții din interiorul companiei care pot susține strategia;
 • Stabilește care este pozitionarea, care sunt diferențiatorii și care sunt mesajele cheie ale produselor/serviciilor aflate în responsabilitatea sa;
 • Furnizează echipei de vânzări instrumentele (prezentări, alte materiale ajutătoare) și cunoștințele necesare despre produsele/serviciile. Pune la punct materiale informative pentru creșterea eficacității forței de vânzări;
 • Asigură o implementare operațională performantă a planului de activități de marketing în limita bugetului aprobat;
 • Urmărește lunar performanța pentru categoria de produse/servicii alocate în raport cu obiectivele stabilite;
 • Se informează permanent de noutățile tehnice ale produselor și serviciilor de pe piață;
 • Coordonează toate activitățile de promovare pentru produsul/categoria de produse alocate;
 • Asigură susținerea forței de vânzări în derularea activităților de trade-marketing (lansări, turnee de prezentare, promoții către clientul final B2C);
 • Acționează ca lider de proiect pentru lansările de produse noi;
 • Construiește relații pe termen lung cu toate părțile implicate în desfășurarea corespunzătoare a activității.


Condiţii de participare la concurs

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență într-o poziție de conducere de minim 5 ani;
 • deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect;
 • experiență în elaborarea planurilor de afaceri, analize cost-beneficiu, proiecții financiare, analize de risc;
 • aptitudini de interrelaționare, de a conduce și de a motiva oamenii;
 • adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • gândire logică, fluență verbală, capacitate de analiză și sinteză, orientare spre rezultate;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office;
 • cunoștințe de limbă engleză;

Principalele responsabilități

 • coordonare în implementarea proiectelor/inițiativelor la nivelul societății, care să permită atingerea obiectivelor și țintelor definite și monitorizate, pentru atingerea excelenței în performanță și maximizarea valorii Electrica Furnizare S.A.;
 • coordonare sau suport în managementul proiectelor/programelor interne de dezvoltare sau optimizare, cu impact major în atingerea obiectivelor strategice și a indicatorilor principali de performanță ai Societății;
 • alinierea, integrarea și monitorizarea implementării proiectelor de optimizare definite la nivelul companiei;
 • selectarea, implementarea și monitorizarea aplicării metodelor, tehnicilor și instrumentelor de management de proiect (inclusiv documentația internă de proiecte);
 • coordonarea dezvoltării și implementării de procese, structuri și proceduri optimizate de Management de Proiect și gestionare de portofolii de proiecte, precum și monitorizarea rezultatelor și a indicatorilor de performanță relevanți;
 • identificarea zonelor care pot fi îmbunătățite în vederea obținerii unei optimizări, inclusiv optimizări continue de structură organizatorică și de procese; formularea de inițiative  și monitorizarea implementării acestora;
 • dezvoltarea de modele financiare pentru evaluarea fezabilității inițiativelor și comunicarea impactului estimat către conducere și partenerii de proiect;
 • implementarea metodologiilor de optimizare a proceselor (ex.: Lean, Robotics) menite să crească eficiența pe procese;
 • colaborarea cu Direcția IT&C în vederea asigurării coerenței impactului/corelării obiectivelor proiectelor cu  harta aplicațiilor IT;
 • participarea în comitete consultative de management, comisii stabilite intern etc., constituite la nivelul Companiei/Grupului, după caz.


Principalele responsabilități

 • Stabileste preturile de baza (preturi standard si oferte de pret personalizate) și dezvolta preturile pentru campaniile de tip promotii pentru produsele de energie electrica si gaze naturale;
 • Elaboreaza rapoarte periodice pentru urmărirea, monitorizarea si analiza preturilor și a activităților asociate pentru diverse categorii de produse și segmente de piață;
 • Mentine și actualizeaza periodic baza de date cu istoricul prețurilor;
 • Participa la dezvoltarea strategiei de stabilire a prețurilor pentru diferite categorii de produse in vederea obtinerii unei pozitionari competitive in piata;
 • Dezvolta instrumente pentru estimarea preturilor aferente ofertelor si produselor noi;
 • Realizeaza calculatii de pret, necesare negocierilor, in baza solicitarilor venite de la echipa de vanzari;
 • Colaboreaza cu  Managerii de Produs si organizația de vânzări pentru asigurarea unei abordari integrate in vederea maximizarii profitului la nivel de categorie de produse si segmente de piata;
 • Analizeaza impactul financiar al diferitelor categorii de pret precum și profitabilitatea la nivel de client/categorii de clienti/segmente de piata;
 • Initiaza, dezvolta, testeaza și implementeaza modele de prețuri care se aliniază cel mai bine cu fiecare produs sau categorie de produse in parte;
 • Pregăteste și prezinta recomandări cu privire la actualizări ale prețurilor curente;
 • Identifica și evalueaza oportunitățile existente in piata in vederea dezvoltarii unor oferte de pret noi care sa genereaza venituri suplimentare;
 • Dezvolta modele și analize financiare care susțin și evaluează toate inițiativele de stabilire a prețurilor pentru energie electrica si gaze naturale;
 • Asigura suport în masurarea satisfacția clienților în relație cu prețurile de vânzare existente în piață.

Cerințe

 • absolvent licențiat al învățământului superior – de preferat studii economice
 • experiență minim 5 ani in domeniul preturilor/marketing/financiar
 • foarte bune abilitati de comunicare (scrisa si orala) si relationare
 • capacitate de analiză in profunzime şi sinteză
 • capacitate de gestionare a unor situatii complexe
 • abilitati organizatorice si de planificare
 • adaptabilitate, initiativa si receptivitate la noi informatii;
 • cunostinte temeinice in ceea ce priveste utilizarea calculatorului (Microsoft Office)
 • cunostinte referitoare la piata de energie electrica si gaze naturale reprezinta un avantaj
 • limba engleza – nivel avansat


Dacă:

 • Nivelul tău de expertiză în vânzări este aproape de cel al unui consultant;
 • Îti vine în mod natural să-i ajuți pe ceilalți cu zâmbetul pe buze și să oferi soluții personalizate în acord cu business-ul și nevoia clientului;
 • Ai fost întotdeauna genul care nu renunță și care reușește cu usurință să-i convingă pe ceilalți;
 • De obicei îti place să negociezi și reușești să obții ceea ce-ți propui;
 • Găsești soluții la cele mai neașteptate situații;
 • Deții cunostinte avansate ale pachetului Microsoft Office.

Atunci:

 • Te asteptăm în echipa de vânzari a Electrica Furnizare S.A. pentru că ești viitorul Specialist de Vânzări Senior pe care îl căutăm.

Ce va trebui sa faci pe acest rol:

 • Să promovezi și să vinzi serviciile și produsele Electrica Furnizare S.A. dedicate segmentelor de clienți corporate și IMM-uri prin identificarea nevoilor clientilor si consilierea acestora;
 • Să identifici portofoliul de prospecți și să asiguri un proces constant de prospectare, ofertare contractare pentru clienții competiției;
 • Să închei noi contracte și să realizezi marjele comerciale prin negocierea contractelor B2B precum și creșterea market-share-ului, value-share-ului;
 • Pentru portofoliul de clienți existenți, să asiguri managementul indicatorilor de tipul product-mix, grad de penetrare produse, maximizare valoare portofoliu, churn, grad de recontractare portofoliu pe toate canalele de vânzări;
 • Să maximizezi valoarea portofoliului existent prin acțiuni de cross-sell și up-sell, pentru optimizarea gradului de penetrare al produselor și serviciilor VAS;
 • Să recontractezi clienții existenți.

De la tine asteptăm…

 • Onestitate, interes și entuziasm;
 • Să fii absolvent(ă) de studii superioare și să cunoști limba engleză;
 • Să cunoști tehnici de vânzare business to business și să știi cum se face vânzare intr-un mediu de afaceri;
 • Să ai capacitatea de investigare, diagnoză și propunere de soluții;
 • Să fii capabil să comunici transversal și să iti cunoști competiția;
 • Să ai permis de conducere categoria B de minim 1 an;
 • Să ai experiența de minim 3 ani în vânzări business to business;
 • Să ai abilitați de operare PC (pachetul Microsoft Office).

Vino sa ne cunoastem!


Dacă:

 • Ești pasionat de gestiunea proictelor;
 • Abordezi sarcinile cotidiene cu optimism si deschidere și iți plac provocările;
 • Arăți flexibilitate în relațiile cu colegii tăi;
 • Ai fost întotdeauna genul care nu renunță și care reușește cu usurință să-i convingă pe ceilalți;
 • Mereu susții inovația și ești pasionat de optimizarea activităților și de găsirea de soluții inovatoare;
 • Te simți în largul tău intr-un mediu profesional în care uneori poți simții presiunea termenelor limită și unde trebuie sa demonstrezi constant capacitatea ta de a rezolva probleme, atenția la detalii;
 • Găsești soluții la cele mai neașteptate situații;
 • Deții cunostinte avansate ale pachetului Microsoft Office.

Atunci:

 • Te asteptăm în echipa de vânzari a Electrica Furnizare S.A. pentru că ești viitorul Project Manager pe care îl căutăm.

Ce va trebui sa faci pe acest rol:

 • Optimizezi resursele prin definirea etapelor și a sub-etapelor de execuție în condițiile anticipării și a măsurării efortului de implementare;
 • Asiguri eficiența execuției proiectelor în domeniul vânzărilor, măsurarea și optimizarea acestora pe măsura implementării lor;
 • Reduci timpul de implementare prin desfășurarea simultană, perfect sincronizată a mai multor etape de proiect;
 • Gestionezi proiectele derulate în cadrul Electrica Furnizare S.A. în domeniul vânzărilor, în vederea implementării strategiei organizației, având la dispoziție resursele materiale precum și resursele umane disponibile;
 • Participi la realizarea proiectelor în domeniul vânzărilor și explicitezi resursele alocate, responsabilii pentru realizarea fazelor de proiect, durata și momentul începerii fazelor de proiect;
 • Normezi și gestionezi resursele umane și materiale implicate în proiecte;.
 • Participi activ în organizarea proiectelor Electrica Furnizare S.A. prin managementul deadline-urilor;
 • Raportezi periodic statusul proiectelor către Top Managementul Electrica Furnizare S.A..

De la tine asteptăm…

 • Onestitate, interes și entuziasm;
 • Să fii absolvent(ă) de studii superioare și să cunoști foarte bine limba engleză;
 • Să ai capacitatea de investigare, diagnoză și propunere de soluții;
 • Să fii capabil să comunici cu ușurintă transversal;
 • Să ai experiența de minim 3 ani în managementul proiectelor;
 • Sa deții permis de conducere categoria B;

Vino sa ne cunoastem!


Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licentiat al învatamantului superior;
 • Constituie avantaj experiența de minim 3 ani în domeniul de activitate (piața energiei electrice / gaze naturale) și într-o funcție de conducere (sau locțiitor);
 • Bune abilitati de comunicare și relationare;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilitati organizatorice si de planificare;
 • Cunostinte temeinice in ceea ce priveste utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunostinte de limba engleza;

Principalele responsabilitati:

 • Asigura conducerea, coordonarea, organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatii de furnizare a gaze naturale;
 • Urmareste si gestioneaza contractele de achizitie si vanzare gaze naturale;
 • Urmareste derularea contractelor cu distribuitorii si a contractului de transport;
 • Raporteaza catre ANRE obligatiile lunare, anuale sau la cererea ANRE, a standardelor de performanta, a contractelor de achizitie/vanzare de gaze naturale, a cantitatilor achizitionate/vandute, alte raportari ce deriva din obligatiile furnizorilor de gaze naturale;
 • Raporteaza catre Transgaz cantitatile furnizate lunar (dupa luna de consum), a previziunilor pentru luna urmatoare;
 • Urmareste si/sau participa la tranzactionarea pe bursa (BRM si/sau OPCOM) a achizitiei/vanzarii de gaze naturale;
 • Raporteaza lunar catre REMIT a executiei contractelor in derulare, de vanzare catre alti furnizori sau achizitie da la producatori sau furnizori;
 • Raspunde de comunicarea cu furnizorii, operatorii de distributie, operatorul de transport;
 • Urmareste dezvoltarea si implementarea programului de transport, optimizeaza C.M.O.R.(capacitatea medie orara rezervata) si monitorizeaza cantitatile nominalizate si transportate, eliminarea abaterilor si transferarea de capacitati intre punctele de iesire;
 • Urmareste facturile rezultate din derularea contractelor cu prestatorii si furnizorii;
 • Gestioneaza si urmareste registrul de oferte si registrul de contracte;
 • Gestioneaza si urmareste solicitarile primite pe site-ul societatii, solicitari ce privesc serviciul de achizitii gaze naturale;


Principalele responsabilitati:

 • Pune bazele noii activitati de promovare a serviciilor oferite de catre societate pe baza de chestionare telefonice (telesales);
 • Contactează telefonic potenţialii clienţi şi identifică, în cadrul apelului telefonic, nevoile reale ale clientului cu scopul de a propune spre vȃnzare produsele Electrica Furnizare care se potrivesc nevoilor exprimate;
 • Deruleaza demo de produs;
 • Preia solicitarile telefonice si/sau pe email ale clientilor interesati, sau recomandarile clientilor interesati primite pe alte canale;
 • Se implica activ in culegerea de informatii despre un posibil/potential client cu care s-ar putea incheia un contract si administreaza optim atat resursele externe cat si cele interne in acest sens;
 • Prezinta oferta de pret si redacteaza documentele contractuale;
 • Transmite documentatia in vederea introducerii acesteia in programul de gestiune a clientilor;
 • Colaboreaza cu colegii din compartimentul specializat in vederea urmaririi incasarii facturilor;
 • Asigura legatura permanenta cu clientii pentru a identifica gradul de satisfactie al acestora si a identifica oportunitatile de upsale (vanzare suplimentara) catre acestia;
 • Deruleaza acțiuni de fidelizare a clienţilor din portofoliu, in vederea cresterii vanzarilor;
 • Creaza, mentine si actualizeaza baza de date cu clientii si persoanele cheie din arealul alocat;
 • Respecta targetul de vanzari lunar;
 • Participa la diverse actiuni de prezentari de produse, intruniri periodice de analiza si evaluare a activitatii prestate, sondaje privind cota de piata, etc.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolventi ai invatamantului superior cu minim diploma de licenta;
 • Experienta in activitatea de vanzari – minim 2 ani;
 • Capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor noi;
 • Abilităţi de organizare şi gestiune a timpului;
 • Abilitati de vanzare, negociere şi putere de convingere;
 • Abilităţi de comunicare şi prezentare;
 • Orientare către rezultat, orientare către client;
 • Spirit de echipă;
 • Cunoasterea foarte buna a limbii romane (scris si vorbit);
 • Cunoasterea la nivel conversational a limbii engleze;
 • Cunoasterea la un nivel mediu a Microsoft Office (xls., word, ppt, outlook).