Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare, aplică la un post vacant și hai să descoperi alături de noi domeniul energiei!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de să cunoști diverse arii de business și să te implici într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută, în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență similară de minim 3-5 ani;
 • O foarte bună cunoaștere a mediului de business și mai ales a pieței de energie.
 • Abilități excelente de negociere și prezentare;
 • Orientare constantă către clienți, dezvoltare de relații comerciale și parteneriate;
 • Orientare pentru dezvoltarea afacerii, spirit întreprinzător;
 • Spirit antreprenorial și motivare puternică;
 • Abilități analitice și conceptuale bune;
 • Disponibilitate de a călători în majoritatea timpului de lucru;
 • Nivel ridicat al angajamentului și orientarea către lucrul în echipă;
 • Capacitate de lucru in condiții de stres;
 • Limba engleză mediu/avansat;
 • Permis de conducere categoria B;

 Principalele atribuții ale postului:

 • Dezvoltă și susține parteneriate comerciale durabile cu clienții cheie;
 • Activează ca punct principal de contact între clienții cheie și echipa EFSA;
 • Comunică și colaborează cu toate departamentele EFSA în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor oferite clienților cheie;
 • Relaționare și negociere cu clienții cheie(ofertare, dezvoltare proiecte noi);
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potential de dezvoltare precum si riscurile care pot apărea;
 • Prospectează piața și propune oportunități de dezvoltare;
 • Promovează și vinde serviciile oferite de EFSA către clienții cheie, energie și soluții energetice;
 • Identifică nevoile clienților și propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Gestionează relațiile cu clienții cheie din portofoliu;
 • Prezintă oferta și detaliile tehnice cu privire la serviciile oferite către clienții cheie;
 • Negociază condițiile contractuale și semnează contractele cu clienții cheie;
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Se asigură că serviciile EFSA sunt furnizate corect și la timp către clienții cheie din portofoliu;
 • Urmărește conturile clienților din portofoliu în vederea facturării și încasării banilor/recuperări creanțe.

Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență în activitatea de achiziție energie de minim 5 ani;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

Principalele responsabilități:

 • Gestionează relația cu furnizorii și operatorul de transport;
 • Centralizează și raportează către Dispeceratul Național Transgaz cantitățile furnizate lunar (după luna de consum);
 • Participă la tranzacționarea pe bursa (BRM și/sau OPCOM) a achiziției/vânzării de gaze naturale angro;
 • Gestionează și urmărește solicitările primite pe site-ul societății, solicitări ce privesc serviciul de achiziții gaze naturale;
 • Răspunde de facturile rezultate din derularea contractelor cu prestatorii și furnizorii.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior domeniu tehnic cu profil electric;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul exploatării unităților de producție din surse regenerabile (eolian/solar) de minim 3 ani;
 • experiență în gestionarea contractelor;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează
 • coordonează activitățile prestatorilor de servicii si furnizorilor pentru capacitățile de producție gestionate;
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • participa la proiecte noi de evaluare a unor potențiale ținte de achiziție de capacități de producție din surse regenerabile si proiecte de dezvoltare a unor capacități de producție;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății în domeniul producției din SRE;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor pe care le desfășoară;
 • acordarea de consultanţă necesară în vederea desfăşurării activităţii departamantului;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează situaţii solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentului din care face parte și propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere tehnic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea și, după caz, secretul de serviciu;
 • participă la negocierea contractelor si a precontractelor;
 • participă la structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • participă la întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • acordă servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor.

Principalele cerințe ale postului:

 • absolvent licențiat al unei instituții de învățământ superior în domeniul juridic;
 • constituie avantaj deținerea unei diplome/certificări de manager de proiect/administrarea afacerilor;
 • experiență în domeniul juridic de minim 5 ani;
 • experiență în domeniul M&A minim 2 ani;
 • cunoașterea legislației în domeniul energetic;
 • cunoștințe solide în domeniul dreptului civil, societar și comercial;
 • spirit de echipă, asumarea responsabilității, abilități de comunicare;
 • spirit inovativ, obiectivitate, profesionalism, gândire analitică, capacitate de sinteză; orientare spre rezultate;
 • capacitatea de a facilita și coordona simultan mai multe termene limită și de a răspunde rapid solicitărilor; capacitate de organizare și decizie;
 • cunoștințe avansate ale pachetului Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook;
 • cunoștințe avansate de limbă engleză;

Responsabilitățile postului:

 1. În cadrul proiectelor la care participă/le coordonează:
 • realizează analiza proceselor implicate;
 • selectează, implementează și monitorizează aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice adecvate derulării managementului de proiect;
 • organizează și planifică activitățile specifice proiectelor derulate (redactarea documentației necesare și obținerea aprobărilor corporative necesare);
 • derulează proiectele alocate în toate etapele planificate, ținând cont de aceste etape și de resursele disponibile alocate fiecărui proiect în parte;
 • respectă planificarea aferentă proiectelor și comunică termenele și evoluția proiectelor;
 • derulează și monitorizează activitățile, evoluția și stadiul de implementare a proiectelor;
 • respectă procedurile specifice și utilizează aplicațiile asociate;
 • implementează metodologiile de optimizare a proceselor menite să crească eficiența proceselor derulate;
 • elaborează rapoartele specifice activității de management al proiectelor solicitate de managementul societății;
 1. Particularitățile postului ocupat:
 • participarea în procesul de analiză și derulare cu privire la strategia de dezvoltare a societății;
 • urmărirea respectării legalităţii în desfăşurarea tuturor activităţilor societăţii;
 • acordarea de consultanţă-asistenţă juridică necesară în vederea desfăşurării activităţii;
 • colaborarea la întocmirea proiectelor de contracte ce urmează a fi perfectate cu partenerii contractuali;
 • centralizează la nivelul societăţii datele şi situaţiile solicitate de către conducere;
 • urmăreşte respectarea dispoziţiilor legale cu privire la conservarea, apărarea și gestionarea patrimoniului societăţii, în colaborare cu compartimentele competente;
 • urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în activitatea departamentui şi propune măsuri corective în cazul în care se constată abateri;
 • asigură corectitudinea din punct de vedere juridic al lucrărilor efectuate;
 • asigură confidenţialitatea şi, după caz, secretul de serviciu;
 • avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic ;
 • participă la negocierea şi avizarea contactelor;
 • întocmeşte şi negociază precontracte;
 • structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
 • întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
 • servicii de consultanță ulterioare încheierii contractelor;
 • consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor.

   Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu profil tehnic sau economic, cu diplomă de licență;
 • alte cursuri de specializare profesională reprezintă un avantaj semnificativ;
 • certificare auditor intern emis de Institutul de control intern din Romania sau de altă instituție internațional recunoscută;
 • experiență de minim 3 ani în audit intern în domeniul de activitate;
 • constituie avantaje certificarea ACCA și alte cursuri sau certificari în domeniul financiar (expert contabil, consultant fiscal etc.), inclusiv certificare în curs;
 • cunoștințe excelente și experiență dovedită în aplicarea normelor, standardelor și tehnicilor de audit;
 • excelente cunostinte si experiență vastă în relația cu autoritățile de reglementare;
 • cunoștințe solide în domenii precum: drept, IT, guvernanță corporativă, finanțe, managementul riscului;
 • excelente cunoștințe ale pieței de energie și ale cadrului legal național și european specific;
 • personalitate bine conturată, capabilă să reprezinte compania în relațiile externe; bun comunicator si negociator;
 • capacitate de a comunica eficient; calități de management relațional; înalte standarde etice;
 • cunoștințe foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
 • fluență în limba engleză.

Principalele responsabilități:

 • contribuie la elaborarea procedurilor specifice de audit intern;
 • contribuie la dezvoltarea programelor de audit și a testelor, pe parcursul misiunilor de audit, în urma reclamaţiilor şi/sau inopinat, în baza planului de audit intern aprobat;
 • evaluează şi clasifică riscurile activităţilor din societate în vederea întocmirii planului de audit intern;
 • auditează modul în care sunt respectate strategia, politicile, planurile, metodologiile, reglementările legale şi procedurile interne în concordanţă cu legislația în vigoare, cu licenţele, autorizaţiile şi alte reglementări de specialitate în cadrul societății;
 • auditează sistemul de control intern managerial a Electrica Furnizare S.A.;
 • contribuie la procesul de elaborare şi implementare a Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
 • urmărește implementarea recomandărilor misiunilor de audit efectuate de către Departamentul Audit Intern, centralizarea raportărilor de audit intern și raportarea către Directorul Departamentului de Audit Intern;
 • coordonează investigaţiile preliminare ale aspectelor sesizate în avertizările de integitate, elaborând rapoarte cu concluziile referitoare la toate aspectele vizate în avertizări, pe care le transmite Directorului Departamentului de Audit Intern.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Cunoasterea reglementarilor aplicabile pietelor de energie;
 • Experiență de minim 3 ani în piața de energie electrică;
 • Cunoasterea activitatii de furnizare a energiei electrice;
 • Capacitate de analiză si initiative;
 • Bune abilități de comunicare și relationare;
 • Cunostinte foarte bune ale pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint);
 • Cunostinte de limba engleză;

Principalele atribuții pe care angajatul urmează să le îndeplinească, sunt:

 • informarea Beneficiarului despre situațiile neconforme generate de alți prestatori de servicii care nu au fost soluționate și au generat costuri suplimentare în piață (ex: nu au fost anunțate indisponibilități, probleme de comunicații etc);
 • realizează obligațiile contractuale/legale privind notificările în piața de energie electrică şi către autoritățile de supraveghere și reglementare;
 • derulează corespondența cu partenerii contractuali din piața de energie electrică și a certificatelor verzi;
 • acordă suport producătorilor în derularea corespondenței și întocmirea raportărilor cu toate autoritățile (de ex. ANRE, OPCOM, Consiliul Concurenței, INS, etc);
 • gestionează relația contractuală cu terțe părți;
 • elaborează rapoarte de activitate lunare și informări adresate producătorilor la cerere sau când se consideră necesar;
 • tranzacționarea energiei electrice si a certificatelor verzi pe toate piețele de profil din România;
 • adaptarea strategiei de tranzactionare a energiei si certificatelor verzi la condițiile de piață și la reglementările în vigoare;
 • pregătirea de rapoarte/propuneri pentru management ca suport în luarea deciziilor;
 • operarea pe platformele informatice specifice pieței de energie electrică din România;
 • identificarea oportunităților de dezvoltare a activității;
 • participă la negocierea, încheierea și urmărirea contractelor de energie electrică și certificate verzi.
 • participă la elaborarea propunerilor de strategii privind tranzactionarea energiei și a certificatelor verzi;
 • analizează prognozele de productțe și stabilește strategii de tranzacționare în vederea optimizării rezultatelor financiare;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management.

Cerințele postului:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Minim 3 ani de experiență într-o funcție de conducere;
 • Minim 3 ani experiență de lucru în piața de energie electrică, în cadrul unui furnizor/producător/trader;
 • Cunoașterea activității de furnizare a energiei electrice;
 • Capacitate de sinteză și prelucrare a informațiilor de volum mare;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități de lucru în echipă, atenție la detalii, flexibilitate și creativitate;

Principalele atribuții pe care angajatul urmează să le îndeplinească, sunt:

 • acordă consultanță în baza contractelor cu companiile acționare EFSA, pentru valorificarea optimă a producției;
 • întocmește raportări specifice activităţii de tranzacţionare, către companiile pentru care prestează serviciile de tranzacţionare, în vederea transmiterii către autorităţi;
 • derulează contractele încheiate pe piaţa angro;
 • menține, actualizează, după caz pregătește documentațiile și obține avizele, autorizările și/sau înregistrările necesare derulării activității comerciale pe piața angro, conform reglementărilor aplicabile;
 • elaborează strategii comerciale pentru valorificarea energiei electrice şi a certificatelor verzi şi le prezintă către Beneficiar;
 • realizează operatiuni comerciale, derulează contracte și coordonează activități generatoare de venit provenind din energie electrică şi certificate verzi;
 • intermediază înscrierea pe piețele de tranzacționare pentru energie electrică și certificate verz,i corelat cu necesitățile specifice pentru valorificarea optimă a producției, pe baza analizei cost-beneficiu și stabilește preturile de tranzacționare;
 • tranzacționează pe piețele pentru care s-a considerat oportună înscrierea, cu scopul de a maximiza venitul per MWh, produs în baza prognozelor de producție puse la dispoziție de producători;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE și OPCOM.

Cerințele postului:

 • absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
 • experiență similară de minim 5 ani în piața de energie și gaze naturale;
 • experiență minimă de 5 ani în funcții de conducere, în entități din domeniile menționate anterior;
 • cunoașterea reglementărilor aplicabile piețelor de energie electrică și gaze naturale;
 • experiență în elaborarea prognozelor de consum, tranzacționarea pe piețele de energie și gaze naturale, contractare, reglementări specifice activității de furnizare;
 • cunoașterea detaliată a activității de furnizare, bazată pe experiență relevantă;
 • capacitatea de a identifica, analiza și rezolva probleme variate și complexe;
 • experiență relevantă în conducerea activității de furnizare a energiei electrice, cunoașterea legăturilor și influențelor între piața angro și piața en detail;
 • aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • cunoștințe de limba engleză;
 • cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele responsabilități:

 • dezvoltă și coordonează activitatea de prognoză de consum de energie electrică și gaze naturale a clienților finali ai Societății Electrica Furnizare SA și pentru unități de producție din surse regenerabile;
 • dezvoltă și coordonează activitatea de analiză piețe energie electrică și gaze naturale, precum și estimări de evoluție a prețurilor pe piețele de tranzacționare a gazelor naturale și energiei electrice.
 • analizeaza impactul modificarilor legislative asupra pietelor de energie si participa la elaborarea/ actualizarea strategiilor de achizitie de energie electrica si gaze naturale.
 • analizeaza politicile energetice si evalueaza influenta acestora asupra pietei angro si companiei;
 • organizează, coordonează și controlează activitatea Societății din zona de responsabilitate, conform organigramei în vigoare în scopul maximizării valorii Societății;
 • coordonează activitatea de prognoză a consumului de energie electrică, în conformitate cu condițiile impuse în licenţa de furnizare şi cu legislația în vigoare;
 • asigură monitorizarea periodică a performanței față de ținte și obiective și implementarea unui plan de acțiuni strategice în legătură cu domeniul de activitate, identificarea periodică a deviațiilor de la ținte și propunerea de acțiuni corective;
 • gestionează resurselor financiare, umane, materiale și informaționale aferente departamentului pe care il coordonează, în limitele de buget alocate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuție propuse de ANRE şi OPCOM în scopul
 • îmbunătățirii reglementărilor din piața de energie electrică.

 Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în monitorizarea pieței de energie electrică și gaze naturale (analize, elaborare rapoarte);
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • foarte bune cunoștințe a legislației referitoare la piaţa de energie electrică şi a mecanismelor pieței de energie electrică;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • elaborează analize referitoare la tranzacțiile cu energie electrică realizate pe piețele interne (ex: cantități tranzacționate, tipuri de produse, preţuri, tipuri de surse, parteneri);
 • participă la realizarea analizelor privind impactul reglementărilor și a politicilor energetice asupra activității desfășurate în divizia managementul portofoliului;
 • participă la elaborarea analizelor privind evoluţia preţului de tranzacţionare pe diverse pieţe şi produse, monitorizarea pieţelor externe cu care ţara noastră este interconectată;
 • contribuie la întocmirea analizelor solicitate de către management, referitoare la activitatea serviciului;
 • contribuie la monitorizarea principalilor participanți la piața de energie electrică, furnizori şi producători, din punct de vedere al cantităților achiziționate/vândute în vederea optimizării strategiei de achiziție;
 • participă la elaborarea analizelor pe toate categoriile de clienți, cu privire la volumele achiziționate, preț mediu şi grad de contractare realizat, impactul dezechilibrelor, etc;
 • răspunde de întocmirea raportărilor către alte entităţi operaţionale din cadrul Societății Electrica Furnizare S.A. privind activitatea serviciului;
 • participă la elaborarea și actualizarea instrucțiunilor și procedurilor de lucru specifice necesare proceselor derulate;
 • participă la dezvoltarea sistemelor informatice destinate activităţii de analiză şi monitorizare evoluţie pieţe;
 • răspunde de aplicarea instrucțiunilor și ordinelor ANRE și a legilor aplicabile în activitatea desfașurată;
 • îşi însuşeşte şi respectă prevederile normelor de securitate şi sănătate a muncii, a celor pentru situaţii de urgenţă, tehnologiile, procedurile, instrucţiunile ori alte documente care privesc postul ocupat şi locurile de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
 • participă la cursurile de perfecţionare, seminarii şi conferinţe în domeniul propriu de activitate;
 • participă la dezbaterea documentelor de discuţie propuse de ANRE şi OPCOM în scopul îmbunătăţirii reglementărilor din piaţa de energie electrică.

      Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență de minim 3 ani în companii cu profil de transport, distribuție sau furnizare a energiei electrice;
 • experiență de minim 3 ani în activitatea de elaborare a prognozelor de consum și de preț pentru energie electrică și gaze naturale;
 • studii de master, doctorat constituie un avantaj;
 • capacitate de analiză și sinteză a bazelor de date de mari dimensiuni;
 • cunostinte de statistică și econometrie;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe avansate în utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • cunoștinte de limba engleză;

       Principalele responsabilități:

 • gestionează baze de date de mari dimensiuni;
 • extrage din aplicații rapoarte privind consumurile de energie electrică/gaze naturale;
 • gestionează modificările portofoliului de clienți;
 • corectează istoricul de consum, conform modificărilor portofoliului de clienți, în vederea stabilirii prognozelor de consum;
 • estimează consumuri de energie electrică și gaze naturale;
 • evidențiază tendințe și tipare, prin aplicarea diverselor modele statistice;
 • întocmește materiale pentru întâlniri și raportări către management;
 • sintetizează și prezintă rezultatele analizelor.

   Cerințele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • cel puțin 2 ani experiență în activitaţile de relaţii cu clienţii si de vânzare în domeniul furnizării de energiei electrice și a gazelor naturale;
 • permis de conducere categoria B.

   Principalele responsabilități:  

 • prezintă clienților B2C și SOHO care se prezintă în OC, ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale precum și celelalte produse și servicii din portofoliu;
 • informează clienții cu privire la documentele necesare și etapele de parcurs pentru contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • preia cereri de renunțare la procesul de schimbare furnizor ale clienților și le transmite către entitatea responsabilă;
 • informează clienții cu privire la modalitățile de transmitere a indexului autocitit și de posibilitatea facturării la cerere și cu privire la valoarea creanțelor restante, la solicitarea Departamentului de Recuperare Creanțe;
 • consiliază clienții pentru utilizarea aplicației My Electrica și a canalelor de comunicare online;
 • preia de la clienții care se prezintă în punctul de prezență solicitările/reclamațiile acestora.

Condiții de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Permis de conducere categoria B
 • Experiență similară de minim 3-5 ani în activitatea de vanzări;
 • Puternică orientare către clienți și dezvoltarea de relații comerciale;
 • Orientare către rezultate;
 • Capacitate de motivare și persuasiune;
 • Abilități de negociere și prezentare;
 • Capacitate de lucru în condiții de stres;
 • Capacitate de organziare, de lucru independent și în echipă;
 • Disponibilitate la deplasări.

Principalele responsabilități ale postului:

 • Atragerea de clienți noi de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice;
 • Este responsabil de creșterea , optimizarea și diversificarea portofolului de clienți;
 • Este responsabil și îndeplinește un rol esențial în dezvoltarea relațiilor comerciale în domeniul vânzării de energie electrică și gaze naturale pentru clienții existenți și prospecți, având ca obiectiv identificarea nevoilor clienților, promovarea, negocierea, vânzarea, încasarea creanțelor;
 • Asigură dezvoltarea și implementarea strategiei planului de vânzări pentru portofoliul arondat de clienți și prospecți, cu scopul de a deveni leader de piață și partener preferat pentru vânzarea de energie electrică, gaze naturale și soluții energetice.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învațământului superior de lungă durată;
 • Experiență de minim 1 an în domeniul de activitate IT&C;
 • Experiență în realizarea documentațiilor de atribuire și fundamentare tehnico-economice (cantitative și calitative) pentru a sprijini procesul decizional în cazul unor noi contracte;
 • Bune abilități de comunicare și relationare;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (pachet Microsoft Office – Excel, Visio, Powerpoint, Microsoft Project);
 • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: gestionarea proceselor în baza metodologiei ITIL v4 – Service Transition; Tipuri de contracte utilizate în domeniul de activitate IT&C: furnizare de produse (echipamante hardware), prestare de servicii, modele de licențiere software utilizate de marii producători de tehnologie (exemplu: Microsoft, SAP, IBM, Oracle, etc);
 • Atitudine analitică și o bună cunoaștere a particularităților domeniului de implementare, identificarea și controlul riscurilor de natura tehnică, economică, ecologică și situațiile ce ar putea afecta respectarea corespunzătoare a etapelor prevăzute în contract;
 • Cunoștințe de limba engleza în mediul de afaceri si tehnic;

 Principalele responsabilități:

 • Asigură monitorizarea financiară și controlul respectării prevederilor din cadrul contractelor IT&C, în conformitate cu procesele operaționale, procedurile și obiectivele definite în cadrul societății;
 • Acordă sprijin pentru pregătirea și gestionarea ofertelor / propunerilor, revizuirea, dezvoltarea sau identificarea modelului de contractare adecvat și elaborează clauzele specifice activității de IT&C în cadrul contractelor de furnizare și prestări servicii din aria de activitate IT&C;
 • Asigură activitatea de facturare a serviciilor IT&C prestate în cadrul Direcției IT&C în baza contractelor de prestări servicii informatice încheiate cu entitățile grupului în conformitate cu graficul detaliat de prestare a activităților elaborat de specialiștii IT&C;
 • Urmărește și primește răspunsul la cererile de ofertă și comenzi inițiate în cadrul Direcției IT&C oferind suport în procesul de evaluare al ofertelor pentru echipamente IT&C, software, accesorii și consumabile în baza contractelor existente;
 • Participă in comisiile de evaluare și negociere și urmărește execuția tuturor contractelor IT&C;
 • Pe toate contractele standard și non-standard IT&C, oferă recomandări și discută direct cu reprezentanții Serviciului Achiziții, Direcției Juridice, Diviziei Financiare sau furnizorii pentru a ajunge la forma de contract cea mai favorabilă;
 • Asigură gestionarea documentelor contractuale și a documentațiilor, cum ar fi primirea și controlul întregului contract, corespondență, fișe de contact ale furnizorilor, evidența modificărilor contractuale, elaborarea împreună cu responsabilul de contract a documentației referitoare la certificarea la plată, alocarea facturilor pe centrele de cost, urmărirea încadrării în prevederile bugetare, rapoarte privind respectarea acordurilor de servicii (SLA) și alte documente aferente;
 • Gestionează contracte cu intersectare funcțională și/sau cu implicarea mai multor companii, proiecte care au o importanță critică pentru atingerea unui avantaj competitiv la nivelul Grupului Electrica;
 • Pregătește rapoarte privind starea contractelor (durată,valoare contractată, valoare facturată, valoare nefacturată);
 • Întocmește rapoarte lunare referitoare la respectarea SLA-urilor pentru contractele în derulare în conformitate cu prevederile contractuale;
 • Oferă asistență în rezolvarea problemelor contractuale apărute în derularea contractelor sau în cadrul procesului de contractare pentru responsabilii de contract definiți în cadrul contractelor gestionate în cadrul Direcției IT&C;
 • Asigură înregistrarea corectă a comenzilor în sistemele electronice în vederea obținerii aprobărilor necesare pentru procesarea acestora.Asigură comunicarea cu furnizorii agreați prin plasarea de comenzi și transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări necesare pentru întocmirea ofertelor;
 • Asigură verificarea echipamentelor, accesoriilor și consumabilelor livrate pentru a se asigura de conformitatea livrării comenzilor de către furnizori, verificând prețul, cantitatea, calitatea și termenii din contract și comanda elaborând observații, atunci când este cazul, referitoare la eventuale nerespectări ai termenilor contractuali;
 • Colaborează cu specialiștii IT&C desemnați pe managementul activelor și monitorizează livrarea echipamentelor, accesoriilor și consumabilelor către locațiile finale, pe baza comenzilor și a cererilor procesate;
 • Recepționează facturile pentru comenzile livrate, verifică conformitatea cu contractul/comanda aferentă și eventualele modificări apărute în conformitate cu prevederile contractuale;
 • Arhivează documentația necesară pentru facturile procesate la plată (cereri de ofertă, matrici comparative, contract, comandă aprobată, procese verbale, rapoarte);
 • Derulează procesele de service, garanție și post-garanție pentru a asigura rezolvarea incidențelor referitor la echipamente defecte într-un timp cât mai scurt conform clauzelor detaliate în contractele de service;
 • Elaborează și implementează proceduri de gestionare și administrare a contractelor IT&C în conformitate cu politica companiei. Participă la elaborarea politicilor și procedurilor companiei pentru optimizarea procesului de contractare IT&C.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învatamantului superior de lungă durată, tehnice și/sau economice;
 • Experiență de minim 3 ani în posturi relevante pentru fișa postului: asistență aplicații informatice;
 • Experiența extinsă în administrarea aplicațiilor informatice, constituie avantaj;
 • Experiența de lucru cu instrumente de gestionare a reclamațiilor (OTRS) și instrumente de gestiune a incidentelor software (Jira, Mantis);
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Cunoștințe generale de utilizare PC: Microsoft Windows și utilizarea programelor de productivitate (pachet Microsoft Office – Excel, Visio, Powerpoint, Microsoft Project);
 • Cunoștințe specifice domeniului de activitate: administrarea sistemelor informatice, aplicațiilor și bazelor de date inclusiv cunoașterea etapelor specifice dezvoltarii software (analiză, dezvoltare, implementare și administrare aplicații), documentarea cerințelor de afaceri în domeniul de activitate Utilități / Energie / Furnizare;
 • Experiența de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL;
 • Cunostințe de limba engleză în mediul de afaceri și tehnic.

Principalele responsabilități:

 • Asigurarea activităților de asistență tehnică și suport utilizatorilor finali, prin intermediul numărului unic de asistență IT sau prin intermediul mesageriei electronice și a instrumentelor de intervenție la distanță, în vederea identificării, izolării și rezolvării incidentelor raportate de utilizatorii aplicațiilor și sistemelor informatice aflate în exploatare în cadrul societății cu responsabilități extinse la nivelul societăților din grupul Electrica desemnate;
 • Asigurarea înregistrare incidentelor în cadrul instrumentelor de gestionare și monitorizare a reclamațiilor asigurând remedierea incidentelor semnalate inclusiv: clasificarea incidențelor, analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor, alocarea, urmărirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate și obținerea confirmării rezolvării incidentelor pentru aplicațiile informatice administrate în cadrul societății;
 • Asigurarea monitorizarea functionării aplicațiilor si sistemelor informatice, notifică echipele interne sau personalul terț implicat în Nivel 2 la apariția incidentelor în functionare, asigură comunicarea permanentă cu beneficiarii interni de la semnalarea incidentelor până la soluționarea acestora.
 • Analizează și participă la remedierea incidentelor semnalate în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni inclusiv: clasificarea incidențelor, analiza și identificarea tuturor cauzelor care au dus la apariția incidentelor, alocarea, urmărirea, închiderea, escaladarea, comunicarea stadiului de rezolvare către persoanele interesate și obținerea confirmării rezolvării incidențelor pentru aplicațiile informatice administrate altele decât sistemul de management integrat SAP aflate în exploatare în cadrul societății;
 • Asigurarea activitatea de asistență tehnică și suport pentru utilizatorii finali, prin intermediul canalelor de comunicare desemnate;
 • Introduce solicitările în cadrul instrumentului de gestionare și monitorizare a incidențelor IT asigurând asistența tehnică de Nivel 1 pentru aplicațiile de afaceri aprobate pentru utilizare pe desktopul utilizatorilor finali;
 • Identifică și clasifică urgența și impactul solicitării, asigurând alocarea respectivei solicitări către echipa corespunzătoare sau către personalul care asigură serviciile de asistența tehnică Nivel 2;
 • Administrează conturile utilizatorilor aplicațiilor specifice prin activități de realizare şi ştergere a conturilor, resetarea parolelor, includerea în grupuri de securitate (acordarea de drepturi);
 • Realizează salvarea periodica a datelor (back-up), recuperararea şi restaurarea (la cerere) și accesul la date istorice salvate în diferite seturi de date conform politicii de backup, în mediile productive (la nivelul aplicațiilor) administrate în cadrul societății;
 • Analizează periodic incidențele semnalate realizând rapoarte specifice în vederea identificării celor mai comune cauze, colaborând în permanență cu personalul desemnat pentru activități de configurare și parametrizare, testare și implementare intern sau prin intermediul terților în vederea remedierii erorilor prin corecții aplicate la nivel de cod, activități de testare extinsă și lansarea de versiuni stabile de aplicație;
 • Asigură activități specifice pentru menținerea la zi a bazei de cunostințe și recomandări și documentației de utilizate la nivel aplicație pentru mediile de producție, dezvoltare și test aflate în administrare;
 • Elaborează proceduri tehnice de executie specifice sistemelor informatice si manuale de instalare si configurare, utilizare, administrare pentru aplicatiile gestionate;
 • Răspunde de funcționarea corespunzătoare a interfețelor sistemelor informatice.

Condiţii de participare:

 • Absolvent licențiat al învațamântului superior de lungă durată, tehnice și/sau economice;
 • Experiență profesională de minim 3 ani, după obținerea diplomei de studii, în posturi relevante pentru fișa postului exemplu: analist procese de afaceri sau manager proiect;
 • Cunoștințe temeinice privind metodologiile și bunele practici de analiză operațională, demonstrate de experiența practică în proiecte IT și, de preferință, de certificări recunoscute la nivel internațional ale metodologiei de analiză operațională, exemplu: IIBA CCBA/CBAP, IREB CPRE sau certificări echivalente constituie avantaj;
 • Experiență în dezvoltarea și gestionarea cerințelor în cadrul proiectelor de dezvoltare de software pe întreaga durată a ciclului de viață al dezvoltării software-ului;
 • Experiență în studii de fezabilitate, studii de piață (software) și/sau pregătirea unor planuri de afaceri și planuri de activitate în domeniul tehnologiei informației;
 • Experiența legată de procesele economice specifice domeniului de activitate ale grupului Electrica constituie avantaj;
 • Preocupare pentru calitate și orientare către furnizarea de servicii și obținerea de rezultate;
 • Excelente aptitudini de comunicare și de negociere;
 • Capacitatea de a planifica pe termen lung, de a prevedea dificultățile și de a propune soluții la nevoie;
 • Capacitate de analiză, documentare și re-proiectare a proceselor de afaceri complexe;
 • Experiența de lucru în cadrul unui mediu de management al serviciilor bazat pe bunele practici ITIL;
 • Cunoștințe de limba engleza în mediul de afaceri si tehnic.

Principalele responsabilități:

 • Cooperează strâns cu entitățile operaționale de afaceri, ia în considerare și înțelege nevoile și procesele lor operaționale în domeniul: furnizare utilități și identifică posibilități de îmbunătățire a funcționării acestora prin utilizarea tehnologiei informației;
 • Contribuie activ la definirea, furnizarea și gestionarea de soluții IT de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere al costurilor și eficace, pentru a răspunde nevoilor operaționale;
 • Contribuie la simplificarea și armonizarea proceselor operaționale asigurând coerența soluțiilor propuse cu strategia și arhitectura sistemului informațional;
 • Lucrează împreună cu toate compartimentele și funcțiunile de afaceri pentru modelarea și documentarea proceselor de afaceri în scopul implementării sistemelor informatice din cadrul societății cu responsabilități extinse la nivelul societăților din grupul Electrica desemnate;
 • Participă la dezvoltare și implementare de noi aplicații și functionalități, respectând etapele specifice dezvoltărilor software: planificare, design, implementare, testare şi documentare, trecere în producţie şi mentenanţă utilizând modele de dezvoltare software şi instrumentele de dezvoltare agreeate cu Serviciul Guvernanță IT&C;
 • Dezvoltă modele de afaceri, modele de operare și capabilități IT pentru a sprijini viziunea strategică, pentru a impulsiona creșterea și a maximiza rentabilitatea investițiilor în tehnologie în cadrul companiei;
 • Participă împreună cu serviciile specializate din Serviciul Guvernanță IT&C la analiza de selecție a soluțiilor, proiectarea, dezvoltarea și implementarea de soluții pilot și medii de test pentru aplicațiile informatice în activitatea curentă sau la cererea beneficiarilor interni, definirea proceselor care implementează modelul de afaceri al societății Electrica Furnizare S.A.;
 • Se asigură că toate modificările se fundamentează pe situații valide de afaceri și pe analize de eficiență întelegând semnificațiile și relațiile dintre diverse modele de business și IT;
 • Dezvoltă și menține coerența și integrarea modelului de business la nivel de proiect și la nivel de companie;
 • Participă la procesele de achiziții aferente IT&C (caiete de sarcini, comisii de evaluare, recepția produselor și serviciilor, etc.);
 • Colaborează cu celelalte entităţi organizatorice pentru rezolvarea unor sarcini comune asigurând participarea în proiecte sau activități intra și interdepartamentale, cu caracter temporar, în funcție de rolul și competențele sale;
 • Elaborează proceduri tehnice de execuție specifice sistemelor informatice și manuale de instalare și configurare, utilizare, administrare pentru aplicațiile gestionate.

      Condiţii de participare la concurs:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • experiență in activitațile de relații cu clienții si/sau de vânzare, in domeniul furnizării de energie electrică si gaze naturale – minim 2 ani;
 • permis de conducere categoria B;

      Principalele responsabilități:

 • participă în teren la campaniile de ofertare/contractare a clienților din categoriile B2C și SOHO;
 • prezintă clienților ofertele de furnizare energie electrică și gaze naturale, precum și celelalte produse și servicii din portofoliu;
 • întocmește contractele de furnizare energie electrică și gaze naturale pentru clienții B2C și SOHO;
 • întreprinde acțiuni privind retenția clienților care au depus notificări de schimbare de furnizor.

Cerințele postului:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • Experiență în activitatea financiar-contabilă de minim 5 ani;
 • Experiență managerială de minim 5 ani, constituie avantaj;
 • Orientare către client (inclusiv furnizori, parteneri, clienți externi);
 • Cunoștințe și expertiză profesională în activitatea de recuperare creanțe;
 • Capacitate de luare a deciziilor;
 • Orientare către rezultate;
 • Experiență în stabilirea strategiilor de implementare și de dezvoltare a unor proiecte;
 • Capacitate de sinteză și prelucrare a informațiilor;
 • Rezistență la stres;
 • Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

Principalele responsabilități: 

 • Monitorizează procesele de colectare și analizează rezultatele înregistrate, precum și evoluția lor;
 • Urmărește atingerea indicatorilor de performanță stabiliți;
 • Verifică rapoartele privind creanțele restante ale societății, analizează soldurile pe vechimi și clienții neactionați în instanță;
 • Organizează şi monitorizează activitatea de recuperare creanțe restante ca urmare a neachitării facturilor de energie electrică/gaze naturale/VAS pentru clienții cheie;
 • Inițiază și realizează discuții cu clienții în vederea recuperării pe cale amiabilă a creanțelor;
 • Monitorizează, pentru clienții cheie, situația emiterii preavizelor, rulează și verifică rapoarte specifice cu preavizele neemise, ia măsuri pentru emiterea acestora în conformitate cu prevederile legale;
 • Efectuează operații specifice în cazul plăților post-preavizare, rulează și verifică rapoarte specifice;
 • Răspunde de acordarea și urmărește respectarea convențiilor de eșalonare la plată pentru clienții cheie, conform competențelor;
 • Monitorizează, pentru clienții cheie, situația emiterii ordinelor de deconectare, rulează și verifică rapoarte specifice cu ordine de serviciu de deconectare neemise;
 • Este responsabil de constituirea/actualizarea efectivă a garanțiilor pentru clienții cheie rău platnici;
 • Monitorizează clienții care îndeplinesc condițiile de notificare privind rezililiere/concilierea, somație de plată și întocmește dosarele de acționare în instanță a clienților cheie;
 • Realizează sau participă, după caz, la acțiuni de conciliere solicitate de clienți cheie;
 • Efectuează schimbarea stărilor în aplicația de gestiune clienți pentru clienții cheie aflați în Managementul Juridic pe baza comunicărilor interne;
 • Monitorizează, pe baza informărilor privind prelucrarea BPI, clienții care intră/ies în/din insolvență sau faliment; întocmește dosarul pentru înscriere la masa credală pentru clienți cheie aflați în insolventă și faliment;
 • Întocmește documentația în vederea trecerii pe pierderi din creanțe a creanțele restante ale clienților cheie la care au fost epuizate toate căile de recuperare;
 • Realizează raportări solicitate de Managementul Societății.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
 • Cunoștințe foarte bune din domeniului marketingului (analiză studii de piață, dezvoltare produse, cercetare, cataloage, baze de date);
 • Foarte bună cunoaștere a limbii române; capacitate de întocmire, editare și corectare documente cu caracter tehnic; capacitate de urmărire a operaționalizării tarifelor și produselor dezvoltate;
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie;
 • Aptitudini foarte bune în evaluarea condiţiilor de pe piaţă şi a nevoilor consumatorilor şi clienţilor;
 • Dorință de perfecţionare continuă;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunoștințe bune de operare a pachetului Microsoft Office (Word și Excel).

    Principalele responsabilități:

 • Participă în mod activ la identificarea nevoilor de dezvoltare produse şi servicii noi, pornind de la nevoile clienţilor;
 • Participă la monitorizarea evoluțiilor din piață si activitățile principalilor competitori, precum și ale jucătorilor alternativi, privind diversificarea portofoliului de produse și servicii noi;
 • Participă în procesul de dezvoltare și de implementare produse noi (sub coordonarea echipei de dezvoltare de produse);
 • Participă la decizia de elaborare a prețurilor, analizează periodic competitivitatea ofertei actuale și emite propuneri de actualizare a prețurilor;
 • Răspunde de aspectele legate de implementarea proiectelor pilot (market trial), de monitorizarea rezultatelor pe parcursul derulării acestuia, și contribuie în mod activ la îmbunătăţirea conceptului. Împreună cu echipa de dezvoltare produse participă la definirea argumentelor de vânzare ale produsului, inclusiv viziune, obiective, indicatori de performanță;
 • Participă la definirea strategiei de lansare a produsului (inclusiv la elaborarea planului de vânzări);
 • Dezvoltă și documentează procesele interne de identificare a clienților, ofertare, vânzare, livrare/ implementare produs și servicii post-vânzare (inclusiv facturare), inclusiv elaborează proceduri de lucru si ghiduri (spre exemplu de vânzare, relații clienți) pentru personalul implicat în activitățile de vânzare, implementare și relații clienți;
 • Împreună cu personalul implicat în activitățile de vânzare, implementare și relații clienți, monitorizează execuția proceselor si identifica îmbunătățiri;
 • Asigură dezvoltarea și actualizarea materialelor de comunicare puse la dispoziția clientului pe diferitele canale de vânzare;
 • Asigură transferul cunoştinţelor despre produsele /serviciile din aria de responsabilitate către Divizia de Vânzări (inclusiv dezvoltare de tools-uri specifice și organizarea instruirii agenţilor de vânzări);
 • Este responsabil de succesul pe piaţă al produselor/serviciilor din aria de responsabilitate, monitorizează și raportează rezultatele vânzărilor şi evaluează atingerea indicatorilor de performanţă definiţi (monitorizare comercială și financiară);
 • Împreună cu echipa IT, este responsabil de implementarea și managementul aspectelor legate de integrările/adaptările în sistemele informatice necesare pentru implementarea produselor/serviciilor din aria de responsabilitate;
 • Împreună cu echipa de vânzări, este responsabil de organizarea procesului de generare de lead-uri și de ofertarea personalizată, acolo unde este cazul;
 • Împreună cu echipa de vânzări, este responsabil de concepția si monitorizarea execuției campaniilor marketing/ de vânzare;
 • Asigură managementul partenerilor externi și din cadrul grupului, în vederea livrării serviciilor/produselor din aria de responsabilitate;
 • Propune şi implementează măsuri de corectare/îmbunătăţire pentru atingerea obiectivelor de vânzări asumate;
 • Răspunde de optimizarea și dezvoltarea canalelor de promovare, vânzare și relații clienți (directe și indirecte) pentru produsele/serviciile din aria de responsabilitate;
 • Răspunde de colectarea şi transmiterea către echipa de dezvoltare de produse a propunerilor de îmbunătăţire a produsului, rezultate în urma analizelor de performanță și/sau din feedback-ului primit clienți și/sau manageri vânzări).

Cerinţele postului:

 • absolvent licențiat al învățământului superior;
 • constituie avantaj experiența în domeniul de activitate (de ex. piața energie electrice/gaze naturale pe segmente de clienți);
 • capacitate de analiză și sinteză;
 • abilități organizatorice și de planificare;
 • bune abilități de comunicare și relaționare;
 • cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • disponibilitate pentru relocare;
 • cunoștințe de limba engleză;

Principalele responsabilitati:

 • Este responsabil de elaborarea planului de acțiuni și de îndeplinirea obiectivelor segmentului de clienți alocat;
 • Analizează competiția și identifică zonele cu potențial de dezvoltare precum și riscurile care pot apărea;
 • Segmentează clienții (casnici si non-casnici) pe baza unor criterii de segmentare multiple și contribuie la implementarea rezultatelor procesului de segmentare în sistemele informatice ale companiei;
 • Propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață, a profilelor de segment și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Relaționează in permanență cu echipe diferite din departmentele cu impact în activitatea curentă (ex. Vânzari, Marketing, IT, Financiar), participă la proiecte comune cu aceste echipe și își aduce aportul necesar îndeplinirii cu succes a obiectivelor comune;
 • Monitorizează în permanență rezultatele segmentului de clienți alocat, prin alcătuirea de analize și rapoarte recurente și ad-hoc;
 • Evaluează capabilitățile canalelor de vânzare și întocmește planurilor de dezvoltare pentru acestea (ex. Plan de training);
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de Vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Elaborează și implementează țintele de vânzari (ex. pe segmente, pe regiuni, pe canale pe produse, etc) și a planului de comisionare aferent;
 • Dezvoltă planul de acțiuni cu privire la segmentul de clienți, acțiuni cu impact în zonele de achiziție, retenție, creșterea valorii bazei existente, creșterea gradului de satisfacție al clienților, creșterea loialității clienților, conforme cu obiectivele companiei.