Dacă vrei să te alături echipei Electrica Furnizare aplică și hai să descoperim împreună!

Electrica Furnizare SA îți oferă oportunitatea de a cunoaște diferite arii de business unde te vei putea implica într-o mulțime de proiecte interesante.

Te așteptăm cu o echipă unită, într-o atmosferă placută în care te vei integra ușor.

Ce căutăm?

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licentiat al învatamantului superior;
 • Constituie avantaj experiența de minim 3 ani în domeniul de activitate (piața energiei electrice / gaze naturale) și într-o funcție de conducere (sau locțiitor);
 • Bune abilitati de comunicare și relationare;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Abilitati organizatorice si de planificare;
 • Cunostinte temeinice in ceea ce priveste utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunostinte de limba engleza;

Principalele responsabilitati:

 • Asigura conducerea, coordonarea, organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatii de furnizare a gaze naturale;
 • Urmareste si gestioneaza contractele de achizitie si vanzare gaze naturale;
 • Urmareste derularea contractelor cu distribuitorii si a contractului de transport;
 • Raporteaza catre ANRE obligatiile lunare, anuale sau la cererea ANRE, a standardelor de performanta, a contractelor de achizitie/vanzare de gaze naturale, a cantitatilor achizitionate/vandute, alte raportari ce deriva din obligatiile furnizorilor de gaze naturale;
 • Raporteaza catre Transgaz cantitatile furnizate lunar (dupa luna de consum), a previziunilor pentru luna urmatoare;
 • Urmareste si/sau participa la tranzactionarea pe bursa (BRM si/sau OPCOM) a achizitiei/vanzarii de gaze naturale;
 • Raporteaza lunar catre REMIT a executiei contractelor in derulare, de vanzare catre alti furnizori sau achizitie da la producatori sau furnizori;
 • Raspunde de comunicarea cu furnizorii, operatorii de distributie, operatorul de transport;
 • Urmareste dezvoltarea si implementarea programului de transport, optimizeaza C.M.O.R.(capacitatea medie orara rezervata) si monitorizeaza cantitatile nominalizate si transportate, eliminarea abaterilor si transferarea de capacitati intre punctele de iesire;
 • Urmareste facturile rezultate din derularea contractelor cu prestatorii si furnizorii;
 • Gestioneaza si urmareste registrul de oferte si registrul de contracte;
 • Gestioneaza si urmareste solicitarile primite pe site-ul societatii, solicitari ce privesc serviciul de achizitii gaze naturale;


Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior;
 • Constituie avantaj experiența în domeniul de activitate (de ex. piața energiei electrice/gaze naturale pe segmente de clienți);
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunoștinte de limba engleză;

Principalele responsabilitati:

 • Analizează competiția și identifică zonele cu potential de dezvoltare precum si riscurile care pot apărea;
 • Răspunde de elaborarea planului de acțiuni și de îndeplinirea obiectivelor segmentului de clienți alocat;
 • Segmentează clienții (casnici si non-casnici) pe baza unor criterii de segmentare multiple și contribuie la implementarea rezultatelor procesului de segmentare în sistemele informatice ale companiei;
 • Propune servicii noi sau/și îmbunătățirea celor existente, pe baza analizei de piață, a profilelor de segment și a zonelor cu potential de dezvoltare;
 • Relaționează in permanență cu echipe diferite din departmentele cu impact în activitatea curentă (ex. Vanzari, Marketing, IT, Financiar), participă la proiecte comune cu aceste echipe și iși aduce aportul necesar indeplinirii cu success al obiectivelor comune;
 • Monitorizează în permanență rezultatele segmentului de clienti alocat prin alcătuirea de analize și rapoarte recurente și ad-hoc;
 • Evaluează capabilitățile canalelor de vânzare și întocmește planurilor de dezvoltare pentru acestea (ex. Plan de training);
 • Evaluează și propune îmbunătățirea aplicațiilor informatice folosite de canalele de vânzare (ex. CRM) și contribuie activ la implementarea cu succes a propunerilor de îmbunătățire aprobate;
 • Elaborează și implementează țintele de vânzari (ex. pe segmente, pe regiuni, pe canale, pe produse, etc) și a planului de comisionare aferent;
 • Dezvoltă planul de acțiuni cu privire la segmentul de clienți, acțiuni cu impact în zonele de achiziție, retenție, creșterea valorii bazei existente, creșterea gradului de satisfacție al clienților, creşterea loialității clienților, conforme cu obiectivele companiei.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior profilul financiar, economic, management sau inginerie energetica;
 • Experiența de lucru necesară: 3-5 ani într-o poziție cu sarcini similare/asimilabile;
 • Experiență în domeniul furnizării energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de planificare și organizare pentru a atinge obiectivele în termenul stabilit și la standardul de calitate solicitat;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistență la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe privind instrumente utilizate în analiza de baze de date precum Microsoft Access sau Power BI, reprezintă un avantaj;

Principalele atribuții ale postului:

 • Efectuează analize săptămânale și lunare ale performanței comerciale pentru toate segmentele de clienți din portofoliul EFSA, utilizând date interne și externe;
 • Stabilește datele și informațiile necesare realizării analizelor și rapoartelor specifice postului, de la departamentele/diviziile comerciale din EFSA sau din surse externe (de exemplu: ANRE, INSSE);
 • Urmărește alocarea corespunzătoare a costurilor de achiziție per client și rezolvă eventuale anomalii de alocare, cu consultarea departamentelor/ serviciilor relevante;
 • Validează, în baza informațiilor și concluziilor din analizele specifice pregătite de către departamentele/serviciile relevante, metodologii optime de alocare diferențiată a costurilor de achiziție (energie electrică și gaze naturale), considerând criterii relevante (de exemplu: profilarea orară a consumului portofoliului în vederea stabilirii prețurilor de portofoliu la energia electrică; costul de rezervare capacitate pe categorii de clienți pentru gaze naturale) și se asigură de consistența implementării acestora în stabilirea prețurilor aferente cu scopul optimizării profitabilității și sustenabilității performanței comerciale;
 • Efectuează diferite analize de profitabilitate în domeniul său de specialitate;
 • Realizează analize macroeconomice și analize referitoare la industria de profil și identifică tendințele care pot influența semnificativ performanța comercială a segmentelor stabilite;
 • Realizează o serie de analize ad-hoc: diverse simulări, scenarii privind dezvoltarea pieței (în mod regulat), diferite analize pentru directorii executivi, rezolvarea unor solicitări de la diverse departamente/divizii din cadrul societății;
 • Oferă sprijin punctual Diviziei Financiare în revizuirea cheilor de alocare OPEX, la nivel de segment de client, produs, canal, precum și în calculul marjei brute și nete la nivelul tuturor segmentelor;
 • Oferă suport pentru analize cost-beneficiu pentru alte entități organizatorice ale societății – de exemplu: oferă asistență pentru managerii de produse în principal pentru realizarea diferitelor analize cost-beneficiu (ipoteze, validări, etc);
 • Asigură managementul marjei pentru toate segmentele din portofoliul EFSA – calculează marja specifică la nivel de client/portofoliu de clienți pentru vânzarea de energie electrică, gaze naturale și produse și servicii cu valoare adăugată nouă;
 • Analizează marja brută și netă realizată de către EFSA pe toate segmentele – de exemplu: realizează analize comparative vs. istoric, investighează ținte, valori rezultate, premise strategice (de exemplu: rate de succes, performanță campanii), etc – și pregătește rapoarte de monitorizare a performanței specifice managementului marjei;
 • Propune măsuri de optimizare a marjei pe toate segmentele – de exemplu: măsuri de ajustare/ calibrare strategie preț, măsuri legate de costuri, măsuri de eliminare produse din portofoliu, etc;
 • Realizează calcule de profitabilitate a produselor și serviciilor cu valoare adăugată din portofoliul EFSA și pregătește periodic rapoarte de profitabilitate pentru fiecare produs/serviciu;
 • Participă în proiecte specifice zonei de performanță comercială, inițiate de către EFSA și/ sau la nivel de grup în domeniul financiar, vânzări și relații clienți;
 • Evaluează înainte și după implementare, performanța comercială a inițiativelor/proiectelor din cadrul EFSA;

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învățământului superior profilul financiar, economic, management sau inginerie energetică;
 • Experiența de lucru necesară: 2 ani într-o poziție cu sarcini similare/asimilabile;
 • Experiența în domeniul furnizării energiei electrice și a gazelor naturale constituie un avantaj;
 • Aptitudini analitice și conceptuale;
 • Abilități numerice, abordare pragmatică;
 • Abilități de comunicare, managementul timpului și rezistența la stres;
 • Adaptabilitate, inițiativă și receptivitate la noi informații;
 • Abilități de gestionare a sarcinilor multiple și munca în echipă;
 • Utilizator avansat MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Outlook);
 • Cunoștințe privind instrumente utilizate în analiza de baze de date precum Microsoft Access sau Power BI reprezintă un avantaj;

Principalele atribuții ale postului:

 • Oferă suport în realizarea analizelor săptămânale și lunare ale performanței comerciale pentru toate segmentele de clienți din portofoliul EFSA, utilizând date interne și externe;
 • Colectează documentele, datele și informațiile necesare realizării analizelor și rapoartelor specifice postului de la departamentele/diviziile comerciale din EFSA sau din surse externe (de exemplu: ANRE, INSSE);
 • Oferă suport în urmărirea alocării corespunzătoare a costurilor de achiziție per client și rezolvă eventuale anomalii de alocare, cu consultarea departamentelor/serviciilor relevante;
 • Oferă suport în efectuarea diferitelor analize de profitabilitate în domeniul său de specialitate;
 • Colectează date și oferă suport în analize macroeconomice și analize referitoare la industria de profil și identifică tendințele care pot influența semnificativ performanța comercială a segmentelor stabilite;
 • Oferă suport în realizarea unei serii de analize ad-hoc: diverse simulări, scenarii privind dezvoltarea pieței (în mod regulat), diferite analize pentru directorii executivi, rezolvarea unor solicitări de la diverse departamente/divizii din cadrul societății;
 • Oferă sprijin punctual Diviziei Financiare în revizuirea cheilor de alocare OPEX la nivel de segment de client, produs, canal, precum și în calculul marjei brute și nete la nivel tuturor segmentelor;
 • Oferă suport pentru analize cost-beneficiu pentru alte entități organizatorice ale societății – de exemplu: oferă asistență pentru managerii de produse în principal pentru realizarea diferitelor analize cost-beneficiu (ipoteze, validări, etc);
 • Oferă suport în asigurarea managementului marjei pentru toate segmentele din portofoliul EFSA – colectează date și oferă suport în calcularea marjei specifice la nivel de client/ portofoliu de clienți pentru vânzarea de energie electrică, gaze naturale, produse și servicii cu valoare adăugată nouă;
 • Oferă suport în analiza marjei brute și nete realizată de către EFSA pe toate segmentele – de exemplu: realizează analize comparative vs. istoric, investighează ținte, valori rezultate, premise strategice (de exemplu: rate de succes, performanță campanii), etc – și pregătește rapoarte de monitorizare a performanței specifice managementului marjei;

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent licențiat al învațământului superior;
 • Experiență minimă de 5 ani în activitatea de marketing;
 • Cunoștințe în domeniul marketingului (product management, brand management;
 • Cunoștințe temeinice în ceea ce privește utilizarea calculatorului (Microsoft Office);
 • Cunoștințe referitoare la piața de energie electrică constituie un avantaj;
 • Bune abilități de comunicare și relaționare;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Abilități organizatorice și de planificare;
 • Adaptabilitate, initiativă și receptivitate la noi informații;
 • Cunoștințe de limbă engleză.

Principalele responsabilități:

 • Evaluează potențialul de piață în vederea identificării riscurilor și a oportunităților de creștere; monitorizeaza si analizeaza competitorii directi si indirecti;
 • Definește obiectivele și strategia de marketing pentru categoria de produse/servicii alocate, subordonându-le obiectivelor generale ale companiei, luând în considerare contextul de piață;
 • Gestionează mixul de produse/servicii și execută planul de marketing pentru categoria de produse/servicii alocate;
 • Dezvoltă, implementează și monitorizează planul de activități de marketing pentru categoria de produse/servicii din responsabilitatea sa;
 • Comunică planul de activități de marketing către alte departamente/funcții din interiorul companiei care pot susține strategia;
 • Stabilește care este pozitionarea, care sunt diferențiatorii și care sunt mesajele cheie ale produselor/serviciilor aflate în responsabilitatea sa;
 • Furnizează echipei de vânzări instrumentele (prezentări, alte materiale ajutătoare) și cunoștințele necesare despre produse/servicii. Pune la punct materiale informative pentru creșterea eficacității forței de vânzări;
 • Asigură o implementare operațională performantă a planului de activități de marketing în limita bugetului aprobat;
 • Urmărește lunar performanța pentru categoria de produse/servicii alocate în raport cu obiectivele stabilite;
 • Este la curent cu noutățile tehnice ale produselor/serviciilor;
 • Coordonează toate activitățile de promovare pentru produsul/categoria de produse alocate;
 • Asigură susținerea forței de vânzări în derularea activităților de trade-marketing (lansări, turnee de prezentare, promoții către clientul final B2C);
 • Acționează ca lider de proiect pentru lansările de produse noi;
 • Construiește relații pe termen lung cu toate părțile implicate în desfășurarea corespunzătoare a activității.

Condiţii de participare la concurs:

 • Studii superioare de lungă durată finalizate cu diplomă de licență, preferabil studii economice, computer/data-science, matematice sau inginerești;
 • Cursuri de specialitate în domeniul managementului riscului reprezintă un plus;
 • Experiență în gestionarea tranzacțiilor, portofoliilor și/sau riscului, în front sau back-office, pe piețe monetare, financiare, de capital, de mărfuri, de energie, de gaze, de petrol;
 • Experiență în elaborarea de politici și proceduri interne;
 • Experiență în prelucrarea volumelor semnificative de date, analiza și interpretarea datelor, precum și în raportarea sintetică către management;
 • Aptitudini solide de planificare și aptitudini organizatorice;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Profesionalism, integritate, etică (vor fi probate prin scrisori de recomandare).

Principalele atribuții ale postului:

 • Colectează și prelucrează datele de piață și de portofoliu necesare pentru calcularea indicatorilor de risc;
 • Calculează indicatorii de risc conform metodologiei stabilite;
 • Verifică rezultatele indicatorilor de risc în raport cu limitele setate;
 • Pregătește rapoartele de depășire a limitelor pe care le înaintează către Directorul Departamentului Managementul Riscului;
 • Pregătește rapoarte lunare și trimestriale cu privire la evoluția indicatorilor de risc și a implementării eventualelor planuri de remediere;
 • Monitorizează limitele de conformitate a tranzacțiilor de achiziție cu condițiile din piață;
 • Revizuiește apetitul de risc și limitele setate pentru indicatorii de risc și, dacă este cazul, propune modificări de îmbunătățire către Directorul Departamentului Managementul Riscului;
 • Monitorizează, din perspectiva riscurilor de piață, deviațiile și excepțiile de la strategii si politici, precum și implementarea planurilor de remediere.

Condiţii de participare la concurs:

 • Absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență; studiile postuniversitare, masterat, doctorat în domeniile postului, reprezintă avantaj;
 • Experiență de minim 10 ani în materie de securitate corporativă / instituții de aplicare a legii/securitate privată;
 • Experiență minima de 5 ani în funcții de conducere în entități din domeniile menționate anterior;
 • Calificări în domeniul securității, analizei de risc, tehnici de investigare și/sau alte cursuri de specialitate recunoscute intern sau internaționa,l constituie avantaj;
 • Excelente cunoștințe ale cadrului legal aplicabil și experiență în relația cu autoritățile;
 • Bune cunoștințe de management organizațional, capacitatea de evalua performanța și rapiditate în luarea deciziilor;
 • Cunoașterea instrumentelor de bază care ajută la evaluarea, măsurarea și monitorizarea riscurilor de securitate;
 • Aptitudini sistemice: capacitatea de înțelegere a proceselor din organizație, de analiză și evaluare a sistemelor, de analiză și luarea deciziilor;
 • Persoană proactivă, cu bune abilități de comunicare și de a lucra în echipă; înalte standarde etice;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunoștințe IT: Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Principalele atribuții ale postului:

 • Coordonează activitatea Departamentul de Securitate pe domeniile din competență: securitatea infrastructurilor, securitatea informațiilor, antifraudă și managementul situațiilor speciale;
 • Conduce implementarea Strategiei de securitate în cadrul societății, în conformitate cu liniile directoare și politicile de securitate ale Grupului, cu scopul asigurării continuității activității, minimizării daunelor posibile și păstrării avantajului competitiv precum și profitabilității în organizație;
 • Definește politicile și procedurile privind securitatea informațiilor, securizarea sediilor, locațiilor și clasificarea informațiilor;
 • Definește standardele de securitate pentru a proteja diferite tipuri de zone, locații, infrastructuri;
 • Face recomandări privind punerea în aplicare a soluțiilor de securitate adecvate;
 • Supraveghează punerea în aplicare la timp și în condiții de calitate a soluțiilor de securitate;
 • Controlează eficacitatea soluțiilor de securitate adoptate;
 • Oferă consultanță și consiliere conducerii societății pe probleme legate de fraude, anticorupție, conflicte de interese;
 • Coordonează efectuarea de analize și investigații respectând și asigurând conformitatea cu legislația;
 • Colaborează cu alte departamente pentru a asigura integritatea sistemelor și aplicarea politicilor și procedurilor de securitate;
 • Coordonează, din punct de vedere operativ, relația societății cu autoritățile de aplicare a legii și de înfăptuire a justiției.

     1.Responsabilități în domeniul securității infrastructurilor:

 • Definește politicile și procedurile privind securitatea infrastructurilor din patrimoniul sau aflate în folosința societății;
 • Evaluează și monitorizează riscurile în infrastructuri, definește măsurile de supraveghere și protecție, promovează acțiuni corective unde este cazul;
 • Asigură coerența în efectuarea analizei riscurilor de securitate, a planurilor de pază și a proiectelor de securitate pentru activele industriale și civile;
 • Asigură implementarea planurilor de securitate în infrastructurile civile și industriale; verifică eficacitatea și eficiența măsurilor implementate;
 • Coordonează procesele de achiziție a sistemelor de supraveghere video, antiefracție, control acces precum și a celor de contractare a serviciilor de pază, monitorizare, intervenție, mentenanță; monitorizează derularea contractelor cu prestatorii;
 • Coordonează activitățile referitoare la identificarea de fenomene și potențiale amenințări la adresa bunurilor materiale și imateriale; adoptă acțiuni de prevenire și diminuare a acestora;
 • Asigură desfășurarea în bune condiții a relațiilor operaționale cu autoritățile naționale de aplicare a legii.

     2. Responsabilități în domeniul securității informațiilor:

 • Definește și implementează politici, strategii și proceduri privind securitatea informațiilor la nivelul societății;
 • Monitorizează respectarea dispozițiilor politicilor și procedurilor interne ale societății referitoare la securitatea și protecția informațiilor;
 • Coordonează activitățile specifice în procesele de clasificare a informațiilor;
 • Asigură aplicarea omogenă a metodelor, controalelor de securitate și armonizarea acestora cu obiectivele de business și tendințele pieței;
 • Implementează măsurile specifice pentru menținerea sistemelor integrate de control acces al securității fizice în conformitate cu liniile directoare și politicile de securitate, cu scopul minimizării posibilelor daune privind accesul neautorizat;
 • Asigură conformitatea și respectarea obligațiilor referitoare la măsurile de securitate a informațiilor pentru transferurile de date;
 • Efectuează analize și investigații privind prevenirea scurgerii de informații sau incidentele de securitate a informației.

     3. Responsabilități în domeniul antifraudă:

 • Realizează instrucțiuni și proceduri de lucru specifice domeniului; derulează activități specifice de analiză a informațiilor și prevenire a riscurilor;
 • Colectează și corelează informații din surse interne și externe în vederea identificării de noi fenomene și posibile amenințări la adresa bunurilor materiale și imateriale ale societății și adoptă acțiuni de prevenire și diminuare a acestora;
 • Evaluează și analizează riscurile de securitate și fraudă aferente proceselor de business, identifică măsuri și acțiuni de răspuns adecvate;
 • Evaluează riscurile reputaționale ce decurg din contractele cu terțe persoane și sprijină celelalte structuri în reducerea și diminuarea lor;
 • Asigură cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în scopul recuperării prejudiciilor cauzate societății urmare unor fapte de natură penală;
 • Efectuează investigații în cazul unor potențiale abateri; dezvoltă noi tehnici de investigare specifice modurilor de operare identificate.

      4. Responsabilități în domeniul managementului situațiilor speciale:

 • Coordonează elaborarea planurilor specifice de reziliență în situații de urgență, speciale și de criză precum și asigurarea răspunsului/ intervenției la dezastre;
 • Acordă sprijin conducerii societății în gestionarea situațiilor de urgență, speciale și de criză și sprijină liniile de business în adoptarea măsurilor specifice;
 • Monitorizează implementarea măsurilor prevăzute în planurile de reziliență, respectiv răspuns/ intervenție la dezastre;
 • Asigură instruirea și testarea personalului în scopul cunoașterii și aplicării prevederilor acestora;
 • Monitorizează riscurile și coordonează procesul de securitate a deplasării personalului; identifică măsuri și acțiuni de răspuns adecvate;
 • Organizează măsurile de securitate pentru evenimentele care au loc în cadrul infrastructurilor societății.

 

Termenul de aplicare a CV-urilor este până pe data de 08.06.2020, inclusiv, ora 12:00.