ELECTRICA FURNIZARE SA, filială a Grupului ELECTRICA, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale ELECTRICA Furnizare Muntenia Nord, ELECTRICA Furnizare Transilvania Nord și ELECTRICA Furnizare Transilvania Sud.

ELECTRICA FURNIZARE SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare, alte prestări de servicii. Capitalul social al societății este de 62.873.860 RON, subscris și vărsat integral în numerar de către acționari. Sediul social este in București 011736, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, contact: office@electricafurnizare.ro sau www.electricafurnizare.ro.

Societatea funcționează în 18 județe ale țării, conform Licenței de Furnizare nr. 1028/ 18.08.2011, cu drept de furnizare în toată țara, prin Punctul de Lucru București și trei sucursale de furnizare a energiei electrice, cu câte șase agenții fiecare.

De asemenea, ELECTRICA FURNIZARE SA a obținut  Licența de Furnizare gaze naturale nr. 2147/12.07.2017 pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale pe întreg teritoriul țării.

Conform Actului Constitutiv al ELECTRICA FURNIZARE SA, capitalul social al filialei este de 62.873.860 RON, deținut de Societatea Energetică Electrica S.A., în calitate de acționar majoritar, și de Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice “Electrica Serv” SA. Acționarii exercită dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA – doi membri), ELECTRICA FURNIZARE SA fiind reprezentată și administrată de Consiliul de Administrație (CA – cinci membri). Conducerea ELECTRICA FURNIZARE SA este delegata de CA directorului general, potrivit legii.

ELECTRICA FURNIZARE SA detine certificat de inregistrare a marcii nr. 125525 la OSIM.

ELECTRICA FURNIZARE SA, lider pe piața de energie electrică din România și furnizorul cu cel mai mare portofoliu de clienți, se remarcă printr-o bună cunoaştere a caracteristicilor regionale de consum, o infrastructură modernă şi specialişti pregătiţi să ofere servicii de calitate clienţilor. ELECTRICA FURNIZARE SA este în continuă dezvoltare la nivelul întregii ţări.

Listarea cu succes din luna iunie 2014 a 51% din acțiunile Grupului ELECTRICA SA la Bursa de Valori București și London Stock Exchange, cea mai mare listare de pe piaţa de capital din România, a confirmat încrederea investitorilor în rentabilitatea acestui Grup pe plan național și internațional, implicit în consolidarea reputației ELECTRICA FURNIZARE SA.

Misiune / Viziune / Valori
Indicatori de performanță
Procedura privind derularea activităților în calitate de PRE
Documente necesare pentru a deveni membru PRE Electrica Furnizare-01.09.2020