Electrica Furnizare SA, filială a Grupului Electrica, s-a înființat în data de 22.07.2011, în conformitate cu prevederile HG 930/01.09.2010, prin fuziunea fostelor filiale Electrica Furnizare Muntenia Nord, Electrica Furnizare Transilvania Nord și Electrica Furnizare Transilvania Sud.

Electrica Furnizare SA are ca obiect principal de activitate comercializarea energiei electrice, iar ca obiecte secundare alte prestări de servicii. Conform Actului Constitutiv, capitalul social subscris și vărsat al companiei este de 62.873.860 RON, deținut de Societatea Energetică Electrica S.A., în calitate de acționar majoritar, și de Societatea Filiala de Întreținere și Servicii Energetice “Electrica Serv” SA. Acționarii exercită dreptul de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor (AGA – doi membri), Electrica Furnizare SA fiind reprezentată și administrată de Consiliul de Administrație format din cinci membri. Conducerea Electrica Furnizare SA este delegată de CA Directorului General, potrivit legii.

Sediul social al acesteia este în București, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736. Contact: office@electricafurnizare.ro .

Compania deține Licența de Furnizare energie electrică nr. 2279/04.08.2021 și Licența de Furnizare gaze naturale nr. 2147/12.07.2017, cu drept de furnizare pe întreg teritoriul țării. Electrica Furnizare SA este prezentă în mod tradițional în 18 județe ale țării (Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), dar și în București, Timiș, Constanța, Dolj, Mehedinți, Giurgiu și Iași prin intermediul punctelor de lucru înființate de aceasta.

Cu o experiență de peste 120 de ani pe piața de energie electrică, compania Electrica Furnizare SA este parte a Grupului Electrica și are un portofoliu de peste 3,2 milioane de clienți. Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată cu succes la Bursele de Valori București și London Stock Exchange, încă din anul 2014.

Misiune / Viziune / Valori
Indicatori de performanță
Date financiare
Consiliu de Administrație
Procedura privind derularea activităților în calitate de PRE
Documente necesare pentru a deveni membru PRE Electrica Furnizare
Raport de Sustenabilitate 2020
Act constitutiv Electrica Furnizare SA