Electrica Furnizare anunță punerea în funcțiune a unei Centrale Electrice Fotovoltaice, având o putere instalată totală de 306,4 kWp, pentru compania Uztel, producătoare de utilaje pentru extracție și construcții. Centrala va acoperi o parte din consumul de energie electrică al beneficiarului, cu impact direct în scăderea costului total cu energia electrică. Investiția va ajuta, totodată, la reducerea emisiilor de CO2 cu peste 132 tone pe an.

Proiectul implementat în județul Prahova presupune instalarea panourilor fotovoltaice pe structură metalică, pentru montaj pe teren. Producția medie anuală a sistemului fotovoltaic instalat pentru Uztel este estimată la 421,3 MWh.

“Prin montarea panourilor fotovoltaice, am venit în întâmpinarea așteptărilor companiei Uztel, care a optat pentru o metodă de producție a energiei electrice care să protejeze mediul înconjurător. Utilizarea sistemului va avea ca efect reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu peste 132 tone pe an și o economie operațională semnificativă la costurile cu energia electrică. Electrica Furnizare are în desfășurare mai multe proiecte similare și oferă soluții pentru orice companie care și-a stabilit o strategie privind sustenabilitatea și producerea de energie verde”, a declarat Cristian Radu, directorul Diviziei Marketing Electrica Furnizare.

Cu o experiență de peste 120 de ani în domeniul energiei, Electrica Furnizare a intrat, în anul 2020, pe piața de producție de energie electrică din surse regenerabile, prin achiziționarea Parcului Fotovoltaic Stănești, din județul Giurgiu, cu o capacitate de 7,5 MWp. În prezent, compania are în implementare mai multe proiecte care implică livrarea de soluții personalizate, la cheie, pentru producerea energiei verzi, aliniindu-se astfel la strategia Grupului Electrica ce vizează contribuția la dezvoltarea sustenabilă a afacerilor, în contextul Pactului verde european.

Obiectul principal de activitate al companiei Uztel este producerea și comercializarea de ansamble, utilaje și instalații petroliere și construcții metalice. Cu o vechime neîntreruptă în activitate de peste 117 ani, compania are o preocupare constantă pentru protejarea mediului înconjurător, în cadrul proceselor de producție fiind monitorizați constant factorii de mediu (apă potabilă, apă uzată, sol sau deșeuri).