În contextul noilor măsuri de protecție a clienților din piața de energie electrică și gaze naturale adoptate de autorități, aplicabile pentru intervalul 1 aprilie 2022-31 martie 2023, suntem alături de tine astfel încât să poți înțelege cât mai bine facilitățile de care beneficiezi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Beneficiarii măsurilor de protecție sunt clienții casnici și noncasnici ale căror prețuri de furnizare energie electrică și gaze naturale prevăzute de contractele în vigoare sunt mai mari decât cele reglementate de legislație. În cazul în care clienții casnici și noncasnici au prețuri contractuale mai mici decât cele prevăzute de noile reglementări, atunci aceștia vor achita energia electrică și gazele naturale la tariful din contractul în vigoare pe toată perioada de valabilitate a acestui tarif.

Clienți casnici

Care este prețul final pe care îl voi plăti pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023?

Pentru energie electrică:

Prețul final pe care îl vei achita în calitate de client casnic depinde de consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021:

  • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;
  • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
  • preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mare de 300 kWh (cu excepția lunilor aprilie 2022 și mai 2022 când prețul achitat nu va fi supus ajustării)

Bine de știut:

Prețurile menționate mai sus se vor aplica pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 indiferent de cantitatea de energie electrică pe care o vei consuma în acest interval. Prețul de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, îți va fi aplicat și în cazul în care locul tău de consum a fost racordat la rețeaua de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2022. În cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 nu se încadrează în niciuna din tranșele menționate anterior (mai mic sau egal cu 100 kWh, respectiv cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv) însă cel înregistrat în anul 2022 poate fi încadrat în una dintre cele două tranșe, furnizorul îți va emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare aplicându-ți prețul final aferent tranșei în care s-a încadrat consumul tău realizat în anul 2022.

Pentru gaze naturale:

  • maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.

Clienți noncasnici

Care este prețul final pe care îl va plăti un client noncasnic pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023?

Prețul final pe care îl vor achita clienții noncasnici este:

Pentru energie electrică:

  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus. (cu excepția: clienților noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul producătorilor de energie electrică).

Pentru gaze naturale:

Prețul final pe care îl va achita un client noncasnic depinde de consumul anual realizat la locul acestuia de consum în anul 2021:

  • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este de cel mult 50.000 MWh (prețul va fi aplicat și în cazul producătorilor de energie termică destinată consumului care nu desfășoară atât activități de extracție onshore și/sau offshore, cât și activități de vânzare a gazelor naturale)
  • preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este mai mare de 50.000 MWh.

Bine de știut:

Prețul de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus pentru energia electrică și maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus pentru gazele naturale vor fi aplicate și în cazul clienților noncasnici ale căror locuri de consum au fost racordate la rețea începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Având în vedere procesul de implementare a unor optimizări ale sistemului informatic necesare pentru evidențierea în facturi a noilor facilități aferente intervalului 1 aprilie 2022-31 martie 2023, vei primi factura aferenta consumului tău la o altă dată decât cea obișnuită, termenul estimat de emitere a acesteia fiind finalul lunii aprilie 2022. Nu vom percepe penalități și nu vom efectua deconectări.