În contextul noilor măsuri de protecție a clienților prevăzute de OUG nr. 27/2022, cu ultimele modificări și completări (Legea nr. 357/2022, în vigoare din 16 decembrie 2022, precum și OUG nr. 192/2022, în vigoare din 30 decembrie 2022), aplicabile pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, venim în întâmpinarea ta astfel încât să poți înțelege facilitățile de care beneficiezi conform reglementărilor în vigoare.

Beneficiarii măsurilor de protecție sunt clienții casnici și noncasnici ale căror prețuri de furnizare energie electrică și gaze naturale prevăzute de contractele în vigoare sunt mai mari decât cele reglementate de legislație. În cazul în care clienții casnici și noncasnici au prețuri contractuale mai mici decât cele prevăzute de noile reglementări, aceștia vor achita contravaloarea energiei electrice și a gazelor naturale consumate la prețul din contractul în vigoare pe toată perioada de valabilitate a prețului din contract.

Plafonarea  prețurilor la energie pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 va fi aplicată automat pentru clienții casnici, în funcție de consumul lunar înregistrat, fără a fi nevoie să întreprindă vreun demers.

Ca excepție, anumite categorii particulare de clienți casnici trebuie să depună cereri și declarații pentru a beneficia de măsurile de sprijin. 

Categoriile particulare de clienți casnici care trebuie să depună declarații și cereri sunt:

PROPRIETARI CHIRIAȘI
CATEGORIE CLIENȚI DECLARAȚIE CERERE ALTE DOCUMENTE DECLARAȚIE CERERE ALTE DOCUMENTE
1. utilizatori de dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale nu da confirmare de la medicul specialist* nu da confirmare de la medicul specialist*

copie contract de închiriere

2. persoane care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani încazul în care urmează o formă de învățământ da da nu da da copie contract de închiriere
3.membri ai unei familii monoparentale, care are în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani încazul în care urmează o formă de învățământ da da nu da da copie contract de închiriere

* Ca excepție, pentru luna ianuarie 2023, plafonarea se acordă în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere.

Poți depune simplu și rapid documentele aferente plafonării prin intermediul formularului online dedicat clienților casnici și noncasnici:

Clienți casnici

Care este prețul final pe care îl voi achita pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 ianuarie 2023-31 martie 2025?

Pentru energie electrică:

Prețul final plafonat pe care îl vei achita în calitate de client casnic este:

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care:
  1. consumul lunar realizat la locul tău de consum este între 0 și 100 kwh inclusiv;
  2. utilizezi dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale;
  3. ai în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;
  4. ești membru al unei familii monoparentale, care are în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ.

Important!

În cazul în care te încadrezi  în categoria 1 de mai sus – clienți cu un consum lunar între 0 și 100 kwh inclusiv – nu este nevoie să realizezi vreun demers pentru a beneficia de plafonare.

Pentru categoria 2 de mai sus, plafonarea se acordă pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor, disponibilă în cadrul secțiunii intitulate „Declarații clienți casnici”. Ca excepție, pentru luna ianuarie 2023, plafonarea se acordă în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, disponibile în cadrul aceleiași secțiuni.

Pentru categoriile 3 și 4 de mai sus, plafonarea se acordă în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere, disponibile în cadrul secțiunii intitulate „Declarații clienți casnici”.

Clienții casnici care se încadrează în categoriile 2,3 și 4 de mai sus beneficiază de plafonare și în cazul în care dețin calitatea de chiriași, fiind necesar ca, suplimentar documentelor menționate anterior, să transmită către furnizor și o copie a contractului de închiriere.

Preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate anterior.

 • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul tău de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh;

Dacă depășești acest prag de consum, însă nu realizezi un consum mai mare de 300 kwh, vei plăti  maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru diferența de consum ce se încadrează în intervalul 255kWh-300 kWh.

De exemplu, în cazul în care la locul tău de consum înregistrezi un consum lunar de energie electrică de 300 kWh, prețul pe care îl vei achita este:

 • 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru cantitatea de 255 kWh
 • 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru cantitatea de 45 kWh.
 • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul tău de consum depășește 300.

Pentru gaze naturale:

Prețul final plafonat pe care îl vei achita în calitate de client casnic este:

 • maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, indiferent de consum.

Clienții casnici nu trebuie să depună declarații și cereri pentru a beneficia de plafonarea prețului la gaze naturale.

Declarații și cereri clienți casnici

Clienții casnici nu trebuie să depună declarații și/sau cereri pentru a beneficia de plafonarea prețurilor la energie electrică decât dacă se încadrează în una dintre următoarele categorii: 

 • utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale;
 • are în întreținere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învățământ;
 • este membru al unei familii monoparentale și are în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de în cazul în care urmează o formă de învățământ;

Restul clienților vor beneficia în mod automat, fără a fi nevoie să întreprindă vreun demers, de plafonarea prețurilor la energie în funcție de consumul lunar înregistrat.

Cerere plafonare preț energie electrică – clienți casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale, au în întreținere cel puțin 3 copii sau sunt membri ai unei familii monoparentale care are în întreținere cel puțin 1 copil

Declarație pe propia răspundere plafonare preț energie electrică –  clienți casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale, au în întreținere cel puțin 3 copii sau sunt membri ai unei familii monoparentale care are în întreținere cel puțin 1 copil

După completare și semnare, documentele vor fi transmise prin intermediul formularului dedicat, ce poate fi accesat aici .

Clienți noncasnici

Care este prețul final pe care îl voi achita pentru consumul de energie electrică ?

Pentru energie electrică:

Prețul final plafonat pe care îl vei achita în calitate de client noncasnic este:

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, în cazul:
  • întreprinderilor mici și mijlocii
  • operatorilor regionali care prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice
  • Societatății de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A.
  • aeroporturilor care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
  • operatorilor economici din domeniul industriei alimentare (cod CAEN 10)
  • operatorilor din domeniul agriculturii şi pescuitului (cod CAEN 01 şi 03)
  • autorităţilor şi instituţiilor publice locale
  • serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale
  • companiilor şi societăţilor comerciale de interes judeţean, municipal sau local
  • regiilor autonome
  • tuturor entităţilor publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale
  • institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
  • instituțiilor publice altele decât spitalele publice și private, unitățile de învățământ publice și private
  • instituțiilor publice aparținând cultelor recunoscute oficial în România

Cantitatea de energie electrică ce depășește acest prag va fi facturată cu preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Pentru a beneficia de schema de sprijin, reprezentanții categoriilor de mai sus au obligația de a depune la furnizor o solicitare și o declarație pe proprie răspundere semnată de către reprezentantul legal, ce poate fi accesată în cadrul secțiunii intitulate „Declarații clienți noncasnici”.

 • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral, în cazul:
  • spitalelor publice şi private;
  • unităţilor de învăţământ publice şi private;
  • furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale;
 • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral, în cazul consumatorilor noncasnici ce nu se încadrează în una din categoriile de mai sus.

Pentru gaze naturale:

Prețul final plafonat pe care îl vei achita în calitate de client noncasnic este:

 • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care:
  • consumul anual realizat în anul anterior la locul de consum al clientului noncasnic este de cel mult 50.000 MWh
  • consumatorul noncasnic este producător de energie termică
  • consumatorul face parte dintr-un parc industrial
  • consumatorul face parte dintr-un sistem de distribuție închis
  • consumatorul este nou racordat la rețea, caz în care beneficiază de prețul plafonat în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh

Declarații clienți noncasnici

Pentru transmiterea solicitărilor și declarațiilor, clienții noncasnici vor utiliza formularul online de mai jos:
Formular solicitare și declarație plafonare preț clienți noncasnici

În mod exceptional, în situația în care clienții noncasnici nu au încă alocat un cod de client sau NLC (clienți noi), aceștia au posibilitatea de a descărca solicitarea și declarația pe proprie răspundere, în funcție de categoria în care se încadrează.
După completare și semnare, documentele vor fi transmise la adresa clienti@electricafurnizare.ro.

Pentru clienții care dețin unul sau mai multe locuri de consum din aceeași categorie de beneficiari:

Pentru clienții care dețin unul sau mai multe locuri de consum din mai multe categorii de beneficiari: