În contextul noii scheme de sprijin a clienților din piața de energie electrică și gaze naturale adoptate de autorități, aplicabilă pentru intervalul 1 septembrie 2022-31 august 2023, suntem alături de tine astfel încât să poți înțelege cât mai bine facilitățile de care beneficiezi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Beneficiarii măsurilor de protecție sunt clienții casnici și noncasnici ale căror prețuri de furnizare energie electrică și gaze naturale prevăzute de contractele în vigoare sunt mai mari decât cele reglementate de legislație. În cazul în care clienții casnici și noncasnici au prețuri contractuale mai mici decât cele prevăzute de noile reglementări, aceștia vor achita contravaloarea energiei electrice și a gazelor naturale consumate la prețul din contractul în vigoare pe toată perioada de valabilitate a prețului din contract.

Clienți casnici

Care este prețul final pe care îl voi plăti pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 septembrie 2022 - 31 august 2023?

Pentru energie electrică:

Prețul final pe care îl vei achita în calitate de client casnic depinde de consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021, respectiv de consumul lunar pe care îl înregistrezi în intervalul de aplicare a schemei de sprijin :

  • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh
  • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este cuprins între 100,01 kWh și 300 KWh inclusiv

Acest preț final se aplică doar pentru un consum lunar de maximum 255 kWh, cantitatea de energie electrică ce depășește acest prag urmând să fie facturată cu un preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în vigoare.

De exemplu, în cazul în care la locul tău de consum înregistrezi un consum lunar de energie electrică de 300 kWh, prețul pe care îl vei achita este:

– 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru cantitatea de 255 kWh

– preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru cantitatea de 45 kWh.

  • preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 este mai mare de 300 kWh

Bine de știut:

Prețurile menționate mai sus îți vor fi aplicate și  în cazul în care locul tău de consum a fost racordat la rețeaua de energie electrică începând cu data de 1 ianuarie 2022. De asemenea, același preț ți se va aplica în cazul în care nu ai istoric de consum în anul 2021 la furnizor, prin raportare la consumul lunar realizat.

În cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în anul 2021 nu se încadrează în niciuna din tranșele menționate anterior (mai mic sau egal cu 100 kWh, respectiv cuprins între 100,01 kWh și 300 KWh inclusiv) însă cel înregistrat în anul 2022 poate fi încadrat în una dintre cele două tranșe, furnizorul îți va emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare aplicându-ți prețul final aferent tranșei în care s-a încadrat consumul tău realizat în anul 2022.

Clienții  casnici care îndeplinesc condițiile de acordare a facilităților nu trebuie să întreprindă niciun demers suplimentar pentru a beneficia de schema de sprijin conform OUG 119/2022.

Pentru gaze naturale:

  • maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, indiferent de consum

Clienți noncasnici

Care este prețul final pe care îl va plăti un client noncasnic pentru consumul de energie realizat în intervalul 1 septembrie 2022 - 31 august 2023?

Prețul final pe care îl vor achita clienții noncasnici este:

Pentru energie electrică:

  • maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, instituțiilor publice, spitalelor, unităților de învățământ, creșelor și furnizorilor de servicii sociale

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, precum și în cazul instituțiilor publice, acest preț final se aplică doar pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021; cantitatea de energie electrică ce depășește acest prag va fi facturată cu un preț ajustabil lunar, calculat de furnizor în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru a beneficia de schema de sprijin, reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, instituțiilor publice, spitalelor, unităților de învățământ, creșelor și furnizorilor de servicii sociale au obligația de a depune la furnizor o solicitare însoțită de o declarație pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal. Transmiterea documentelor se va realiza utilizând formularul disponibil aici.

În cazul spitalelor, unităților de învățământ, creșelor și furnizorilor de servicii sociale, acest preț final se aplică indiferent de consumul lunar.

  • preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul clienților noncasnici ce nu fac parte din categoriile ce beneficiază de plafonare, stabilite de lege

Pentru gaze naturale:

Prețul final pe care îl va achita un client noncasnic depinde de consumul anual realizat la locul acestuia de consum în anul 2021:

  • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este de cel mult 50.000 MWh (prețul va fi aplicat și în cazul producătorilor de energie termică)
  • preț ajustabil lunar, în cazul în care consumul anual realizat în anul 2021 la locul de consum al clientului noncasnic este mai mare de 50.000 MWh

Bine de știut:

Prețul de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru energia electrică se  aplică și pentru întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii economici din domeniul industriei alimentare, instituțiile publice (altele decât spitalele, unitățile de învățământ, creșele și furnizorii de servicii sociale)  care nu au istoric de consum in anul 2021, procentul de 85% raportându-se la consumul realizat lunar.

Prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus pentru gazele naturale se aplică și în cazul clienților noncasnici ale căror locuri de consum au fost racordate la rețea începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Solicitări și declarații pe proprie răspundere:

Pentru clienții care dețin unul sau mai multe locuri de consum din aceeași categorie de beneficiari:

Pentru clienții care dețin unul sau mai multe locuri de consum din mai multe categorii de beneficiari: