În contextul noilor măsuri de sprijin acordate unor anumite categorii de persoane vulnerabile  pentru compensarea prețului la energie conform prevederilor OUG nr. 166/2022, venim în întâmpinarea ta astfel încât să poți înțelege modul de acordare și utilizare a cardurilor de energie.

Ce sunt cardurile de energie?

Cardurile de energie reprezintă instrumentul prin intermediul căruia anumite categorii de persoane vulnerabile intră în posesia sprijinului pentru compensarea prețului la energie, conform reglementărilor legale în vigoare.
Sprijinul de 1.400 de lei, inclus pe cardul de energie, este acordat în două tranșe în valoare de 700 de lei fiecare (prima tranșă începând cu luna februarie 2023, iar cea de-a doua tranșă în luna septembrie 2023). Beneficiul poate fi utilizat pentru plata datoriilor curente și/sau restante la energie, indiferent de natura acesteia: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.
Cardurile de energie sunt acordate în baza listelor de beneficiari comunicate de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, având valabilitate pe teritoriul României.
Cardul de energie nu reprezintă un card bancar, motiv pentru care acesta nu poate fi utilizat pentru extragerea de numerar.

Cine sunt beneficiarii cardurilor de energie?

Beneficiarii cardurilor de energie sunt categoriile de persoane vulnerabile, respectiv:

Categorii de beneficiari

 

Vârstă
 
Venit lunar
Pensionari Egală sau mai mare de 60 de ani Mai mic sau egal cu 2.000 lei

 

Pensionari cu pensie de invaliditate

 

Indiferent de vârstă Mai mic sau egal cu 2.000 lei
Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu (adulți sau copii)

 

Indiferent de vârstă Mai mic sau egal cu 2.000 lei
Familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010

 

Indiferent de vârstă Nu contează
Familii și persoane singure beneficiare de ajutor social

în condițiile Legii 416/2001

Indiferent de vârstă Mai mic sau egal cu 2.000 lei

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiare vor primi contravaloarea unui singur sprijin.
În cazul în care la un loc de consum domiciliază sau au reședința mai mulți beneficiari ai sprijinului, acesta se va acorda o singură dată pe loc de consum.
În situația în care la un loc de consum la care domiciliază unul sau mai mulți beneficiari au domiciliul și alte persoane care nu se încadrează în categoriile de beneficiari, se iau în calcul și veniturile acestora. Dacă media veniturilor per locuitor/gospodărie este mai mare de 2000 de lei, pentru locul de consum respectiv nu se acordă cardul de energie.

Cum ajung cardurile de energie la beneficiari?

Cardurile de energie sunt distribuite la domiciliul beneficiarilor, cu confirmare de primire, prin Compania Naţională „Poşta Română”.
În cazul în care un consumator de energie devine între timp eligibil pentru primirea sprijinului oferit de stat, acesta va primi cardul de energie în perioada 1-30 septembrie 2023 pentru a putea utiliza cea de-a doua tranșă aferentă beneficiului.

Ce plăți pot fi efectuate cu cardurile de energie?

Cardurile de energie pot fi utilizate pentru a achita datorii curente și/sau restante aferente următoarelor servicii sau produse: energie electrică, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemne de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cum se efectuează plata utilizând cardurile de energie?

Plățile se efectuează prin intermediul uneia dintre următoarele modalități:

  1. La orice subunitate a Poștei Române;
  2. Direct la poștaș;
  3. Online, prin aplicația pusă la dispoziție de Poșta Română .

Pașii pentru realizarea unei plăți utilizând cardurile de energie sunt:

  1. Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (sau al asociației de proprietari/locatari);
  2. Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății efectuate și furnizorul către care s‑a efectuat plata.

Beneficiarul unui card de energie poate realiza plăți către furnizorii de energie, total sau parțial, pentru facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei, dar nu mai mult de 8 plăți/loc de consum pe durata programului de sprijin.

Ce documente trebuie să prezinte beneficiarii la momentul efectuării plății?

Pentru efectuarea unei plăți prin intermediul cardurilor de energie, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

  • cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata;
  • actul de identitate al beneficiarului, în original;
  • documentele justificative prin care se face dovada datoriei curente şi/sau restante faţă de furnizorul de energie sau, după caz, certificatul de validare a datoriei obținut de la asociația de proprietari.

Când expiră cardul?

Cardul de energie  este valabil până la data de 31.12.2023, fiind acceptat pentru realizarea de plăți în reţeaua teritorială a Companiei Naţionale „Poşta Română” până la data de 27 decembrie 2023. Sumele rămase neutilizate la expirarea cardului se anulează.

Bine de știut:

În cazul în care un beneficiar eligibil nu a intrat în posesia cardului de energie, acesta  poate solicita detalii contactând Poșta Română prin una dintre modalitățile de contact puse la dispoziție de companie.

Certificatul de validare a datoriilor, necesar pentru efectuarea plăților către asociațiile de proprietari/locatari, este emis de către asociație la solicitarea beneficiarului cardului de energie.