Electrica Furnizare anunță existența unei tentative de fraudă prin mijloace de plată electronice, ce constă în transmiterea de notificări către clienți via SMS cu privire la deconectarea de la rețeaua de energie electrică pe motiv de neplată, aceștia fiind îndemnați să acceseze un link pentru a plăti soldul restant.

Electrica Furnizare transmite mesaje de îndemn la plata facturilor prin intermediul mesageriei de tip SMS doar de pe numărul 1874, link-urile de plată trimise către clienți ducând către o pagină găzduită de site-ul www.electricafurnizare.ro.  În plus, pentru realizarea plății prin accesarea link-ului ce duce către site-ul companiei, clientul trebuie să parcurgă o etapă de validare prealabilă a datelor de identificare: număr loc de consum, cod client, adresă de e-mail.

Pentru a evita să deveniți victime ale unui fraude prin mijloace de plată electronice, vă recomandăm următoarele:

  • Să vă asigurați că link-ul primit duce către o pagină care este găzduită de site-ul electricafurnizare.ro și că în cadrul acesteia vă este solicitată o validare prealabilă a datelor de identificare;
  • Să nu efectuați plăți în pagini nesecurizate.

O pagină securizată  se poate identifica căutând simbolul sub formă de lacăt închis, afișat de browser-ul utilizat, precum și prezența literei „s” (reprezentând termenul „secure” – în condiții de siguranță) la începutul adresei site-ului: „https://”. Aceste elemente indică utilizarea de către site a unei conexiuni securizate, astfel încât informațiile despre tranzacție nu sunt divulgate către terți. Dacă aceste elementele nu sunt disponibile, plata trebuie abandonată.

În cazul în care suspectați primirea unor mesaje ce se pot încadra la categoria fraudă prin mijloace de plată electronice vă rugăm să ne transmiteți o informare prin intermediul formularului unic de contact online, disponibil aici.

Electrica Furnizare