Tarifele disponibile pentru județul

Oferta Stabil 30

Încheie un contract online

Prețul energiei este valabil pentru energia electrică furnizată în perioada 01.04.2024 – 31.12.2024.

Oferta Dinamic

Documente contractare

Prețul energiei este valabil pentru energia electrică furnizată în perioada 15.04.2024 – 31.12.2024.

* Detalierea facturii tale de energie electrică

TARIF
Valoarea estimată a facturii 0
Consum lunar estimat 0
Preț final facturat plafonat energie electrică 0
Preț abonament 0
Preț furnizare energie electrică 0
Preț furnizare energie electrică zi 0
Preț furnizare energie electrică noapte 0
Tarif de transport – TG 0
Tarif de transport – TL 0
Tarif de sistem – TS 0
Tarif de distribuție TD – Joasă tensiune 0
Certificate verzi 0
Contribuție cogenerare 0
Accize consum necomercial 0
TVA 0
Procent consum zona de noapte 0

Informații suplimentare

Potrivit Legii nr. 357/13.12.2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 119/2022, prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților casnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 este:
a) 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:
● clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100kWh inclusiv;
● clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse în scris la Electrica Furnizare S.A, urmând ca prețul final facturat plafonat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
● clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse în scris la Electrica Furnizare S.A, urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate;
● clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 ani în cazul în care acesta urmează o formă de învățământ, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere depuse în scris la Electrica Furnizare S.A, urmând ca prețul final facturat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

b) 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh.
Menționăm că, prețul final facturat prevăzut la lit. a) și b) de mai sus se aplică doar la locurile de consum de domiciliu/reședință. În situația în care aveți atât adresă de reședință cât și adresă de domiciliu, puteți beneficia de prețul plafonat fie la adresa de domiciliu, fie la adresa de reședință, pe baza unei declarații pe proprie răspundere privind faptul că nu beneficiați de preț plafonat pentru un alt loc de consum.

c) 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumatorii casnici care nu sunt prevăzuți la lit. a) și b).

Prețurile sunt valabile pentru termenul de plată: 30 de zile de la emiterea facturii.
Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.

În valoarea estimată a facturii este inclusă și valoarea abonamentului calculată pentru zile.
Estimarea facturii conține TVA (%)

* Detalierea facturii tale de energie electrică

TARIF
Valoarea estimată a facturii 0
Consum lunar estimat 0
Preț final energie electrică livrată la JT ** 0
Preț abonament 0
Preț furnizare energie electrică 0
Preț furnizare energie electrică zi 0
Preț furnizare energie electrică noapte 0
Tarif de transport – TG 0
Tarif de transport – TL 0
Tarif de sistem – TS 0
Tarif de distribuție TD – Joasă tensiune 0
Certificate verzi 0
Contribuție cogenerare 0
Accize consum necomercial 0
TVA 0
Procent din consum calculat la tarif de noapte 0

Informații suplimentare

Tarifele reglementate de transport, servicii de sistem, distribuție, contribuția pentru cogenerare de înată eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA se modifică în conformitate cu legislația aplicabilă.

În valoarea estimată a facturii este inclusă și valoarea abonamentului calculată pentru zile.
Estimarea facturii conține TVA (%)