Prețuri pentru clienții care au încheiat un contract cu Electrica Furnizare pe piața concurențială

Prețuri clienți casnici existenți, perioada de furnizare 1.01.2024 – 30.06.2024

Potrivit OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al gazelor naturale furnizate clienților casnici în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, este:

  • maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.

Vă informăm că prețul poate fi ulterior și oricând modificat prin acte normative ale autorităților competente, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de gaze naturale.

În cazul în care Ordonanța de Urgență nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, va fi abrogată ori va înceta să producă efecte în orice alt mod sau în cazul în care nu se prevede alt preț pentru categoria de clienți din care faceți parte, Electrica Furnizare S.A. urmează să vă notifice în legătură cu noul preț de contract cu cel puțin 30 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, în conformitate cu dispozițiile legale în materie în vigoare. În calitate de client, aveți dreptul de a denunța unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptați modificările notificate privind prețul gazelor naturale, neexercitarea dreptului de denunțare unilaterală a contractului în termenul de 30 zile constituind consimțământul dumneavoastră pentru continuarea relației contractuale și asigurarea continuității serviciilor, cu aplicarea noului preț de contract.

Aceste prețuri plafonate sunt aplicabile de către toți furnizorii de gaze naturale, însă în situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul de furnizare, aveți dreptul de a denunța unilateral și în mod gratuit contractul printr-o notificare transmisă către noi și recepționată înainte de expirarea valabilității prețului în vigoare la momentul notificării, conform prevederilor contractuale.

În situația în care prețul mediu de achiziție al gazelor naturale realizat la nivelul Electrica Furnizare S.A. și aferent clienților casnici este mai mic decât prețul de achiziție corespunzător prețului plafonat (menționat în anexă la punctul (1) din tabel), facturarea se va face utilizând prețul de achiziție realizat la care se vor adaugă celelalte componente de preț (costul de transport, tarifele reglementate de distribuție și TVA-ul).

Mai multe informații privind componentele prețului de furnizare plafonat al gazelor naturale se regăsesc în anexă.

Toți clienții casnici de gaze naturale vor beneficia automat de măsurile prevăzute de legislația aplicabilă privind plafonarea pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, fără a fi necesar ca aceștia să efectueze vreun demers.

Pentru perioada 1.01.2024 – 30.06.2024, conform prevederilor OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu se percepe contravaloarea abonamentului în cazul clienților casnici care au contractat un tarif cu abonament.

Detalii suplimentare privind aplicarea OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt disponibile aici.