„Muzica ne aduce împreună. Electrica Furnizare te trimite la Festivalul Internațional George Enescu!”

„Muzica ne aduce împreună. Electrica Furnizare te trimite la Festivalul Internațional George Enescu!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI. DURATA.

1.1. Organizatorul acestei campanii (numită în cele ce urmează “Campania”) este SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et.1, 2 și 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8974/2011, cod de înregistrare fiscală RO28909028, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 20813, numită în cele ce urmează “Organizator”.

1.2. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (“Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Campania se va desfășura la nivel național, începând cu data de 22.07.2019 ora 00:00 și până la data de 08.08.2019 ora 23:59 inclusiv. Campania se desfășoară prin site-ul www.facebook.com/ElectricaFurnizare/, prin intermediul agenției netWing Internațional SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50 Sector 1 București, înregistrată  în  Registrul Comerțului sub nr. J40/10472/2004, CIF RO 16552818, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub nr. 4418, denumită în continuare și “Agenție”.

1.4. Campania se desfașoară pe contul de Facebook “Electrica Furnizare”, aflat pe site-ul www.facebook.com și având link-ul https://www.facebook.com/ElectricaFurnizare/

1.5. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe link-ul: https://www.electricafurnizare.ro/regulament-campanie-muzica-ne-aduce-impreuna/.Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe durata Campaniei, urmând ca asemenea modificări să intre în vigoare numai după publicarea prealabilă a acestora, pe site-ul mai sus menționat. Actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice din Romania, cu vârsta de peste 18 ani, care urmeaza pasii concursului.

2.2. Participarea la concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a acestui Regulament, și a eventualelor acte adiționale.

2.3. Nu pot participa la concurs angajații Organizatorului, ai companiilor din cadrul Grupului Electrica și companiilor implicate în desfășurarea Campaniei, precum și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

2.4. Pentru a intra în campanie, participantul trebuie să fie posesorul unui cont de Facebook valid. În  cazul în care un participant este posesorul mai multor conturi de Facebook, acesta se va putea înscrie în campanie o singură dată.

SECȚIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Pentru înscrierea în campanie, participanții interesați ce se încadrează în categoria prevăzută la art. 2 trebuie să acceseze, în perioada campaniei (22.07.2019 ora 00:00 și până la data de 08.08.2019 ora 23:59 inclusiv), contul lor de Facebook și să realizeze următorii patru pasi:

a) Like la pagina Electrica Furnizare;

b) Like la la postarea referitoare la concurs de pe pagina de Facebook Electrica Furnizare;

c) Distribuie (share) postarea pe pagina ta de Facebook și asigură-te ca postarea este publică.

d) Urmarește pe pagina de Facebook rezultatele la extragerea ce va avea loc în data de  12.08.2019 și află dacă ai câștigat unul dintre premiile ce constau în invitatii la concert!

3.2. Fiecare înscriere la concurs va fi supusă unui proces de validare preliminară și va trebui să îndeplinească respecte pașii de înscriere prezentați anterior.

3.3. Organizatorul Campaniei nu își asumă responsabilitatea:

 • pentru completarea incorectă a datelor;
 • dacă adresa de e-mail și/sau numărul de telefon furnizate la completarea contului de înscriere nu aparțin clientului. În această situație, Organizatorul nu îl va putea contacta în cazul în care participantul înscris va fi desemnat câștigător;
 • pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet și/sau ale serverului ce găzduiește site-ul din cauza aglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;
 • pentru blocarea serverului pe care este găzduit website-ul, din cauza aglomerării rețelelelor de internet sau din cauza întreruperilor neanunțate ale serviciului de internet;

3.4. Organizatorul și/sau Agenția nu sunt răspunzători și nu își asumă nicio obligație și/sau răspundere în legătură cu potențiale probleme (inclusiv de natură tehnică) intervenite în procesul înscrierii la campanie.

3.5. Tentativele de frauda vor fi pedepsite.

3.6. Toate înscrierile la campanie vor fi verificate de către reprezentanții Organizatorului pentru conformitate.

3.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru înscrierile care nu respectă condițiile menționate în Regulament. Astfel de înscrieri nu vor fi valide, iar participantul respectiv nu va fi înregistrat în baza de date a Campaniei cu înscrierea respectivă.

3.8. Înscrierile care îndeplinesc condițiile menționate în prezentul Regulament vor fi validate ca atare în Campanie.

3.9. Prin înscrierea la campanie, participantul este de acord ca datele sale să fie utilizate de către Organizator.

SECȚIUNEA 4. PREMIILE

4.1. În cadrul acestei Campanii se vor acorda, prin tragere la sorți, următoarele premii:

46 premii, fiecare constând în 2 invitații pentru o persoană la un concert din cadrul Festivalului International George Enescu, care are loc la Bucuresti in 2019, după cum urmează:

 • 1 premiu la concertul Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin din data de 05.09.2019, ora: 19.30, la Sala Palatului
 • 1 premiu la concertul Orchestra Filarmonicii din Oslo din data de 14.09.2019, ora: 19.30, la Sala Palatului
 • 1 premiu la concertul Orchestra și Corul Maggio Musicale Fiorentino din data de 16.09.2019, ora: 20.00, la Sala Palatului
 • 1 premiu la concertul ALEXANDER KNIAZEV violoncel PLAMENA MANGOVA pian din data de 09.09.2019, ora: 17.00, la Ateneu
 • 1 premiu la concertul GERHARD OPPITZ pian din data de 17.09.2019, ora: 17:00, la Ateneu
 • 1 premiu la concertul Orchestra of the Age of Enlightenment din data de 06.09.2019, ora: 22.30, la Ateneu
 • 10 premii la concertul Camerata Regală din data de 01.09.2019, ora: 13:00, la Sala Radio
 • 5 premii la concertul New European Ensemble din data de 06.09.2019, ora: 15:00, la Sala Radio
 • 15 premii la concertul Orchestra Filarmonicii „George Enescu” din data de 13.09.2019, ora: 15:00, la Sala Radio
 • 10 premii la concertul Orchestra Națională a Radiodifuziunii  din data de 22.09.2019, ora: 13:00, la Sala Radio

4.2. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului vreunui câștigător de a beneficia de premiu (refuzul însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres și neechivoc) sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului.

4.3. Organizatorul va trece la validarea rezervei extrase conform art.5 al Regulamentului. În cazul în care Organizatorul nu poate valida drept câștigător un alt participant, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiul.

SECȚIUNEA 5. DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Câștigătorii premiilor vor fi desemnați aleatoriu, prin tragere la sorți. Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc în data de 12 august 2019. Se vor extrage potențialii câștigători ai celor 46 premii și în final se vor extrage 46 de rezerve, care în cazul invalidării câștigătorilor, se vor substitui acestora, în ordinea extragerii lor. În cadrul campaniei un participant poate caștiga un singur premiu.

5.2. Câștigătorii premiilor vor fi informați de către Organizator, în termen de o zi lucrătoare de la data extragerii, printr-un mesaj pe facebook si prin afisare pe pagina de facebook Electrica Furnizare. Fiecare câștigător trebuie să confirme, în termen de maxim 2 zile calendaristice de la primirea mesajului, faptul că a participat la campanie și să comunice numele, prenumele, adresa e-mail și un număr valid de telefon la adresa de email indicată de organizator în mesaj. În cazul în care aceștia nu răspund în termen sau nu comunică Organizatorului vreuna din datele menționate în prezentul articol, vor fi invalidați și își vor pierde dreptul de a intra în posesia premiului și, astfel, se va trece la validarea altui câștigător din lista de rezerve extrase. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în prezentul Regulament. În cazul în care nici rezerva nu se validează, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile. Premiile neatribuite, indiferent de motiv, rămân la dispoziția organizatorului.

5.3. Câștigătorii vor fi publicați pe facebook, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data validării lor.

5.4. Atribuirea premiilor se va efectua în termen de 3 de zile de la validare. Premiile se vor expedia prin e-mail, invitatiile fiind in format electronic. Pentru intrarea la spectacol va fi necesară prezentarea lor pe suport fizic (tipărite/printate)!

SECȚIUNEA 6. VERIFICĂRI  ȘI SANCȚIUNI

6.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări în ceea ce privește dreptul de participare.

6.2. În cazul în care, urmare a verificărilor desfășurate de Organizator, vor fi găsiți participanți care  încearcă să fraudeze procesul de înscriere în campanie, Organizatorul poate refuza acestor persoane dreptul la premiile obținute ca rezultat al activității lor neconforme. Decizia Organizatorului este finală.

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul ca ulterior încheierii Campaniei să treacă la verificarea datelor transmise de participanții la Campanie. De asemenea, Organizatorul poate întreprinde orice investigații permise de lege privind modul în care utilizatorii desemnați câștigători au participat în Campanie.

SECȚIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Secțiunea 3 din Regulament  nu se iau în considerare.

7.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în campanie cauzate de providerul de internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern din cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfășurare a Campaniei.

SECȚIUNEA 8. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

8.1. Organizatorul, în vederea desfășurării Campaniei, prelucrează datele personale ale Participanților la această Campanie în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor, devenit aplicabil din data de 25.05.2018.

8.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului, așa cum este notificat fiecărui participant la momentul obținerii acordului pentru prelucrarea datelor personale, Organizatorul obligându-se să respecte legislația aplicabilă în vigoare în operațiunile de procesare a datelor.

8.3. Prin înscrierea în campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei, declară expres că sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de către ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A , parter parțial, et. 1, 2 și 3, sector. 1, București, România, direct sau prin agenția netWing International SRL cu sediul social în Calea Plevnei nr. 50 Sector 1 București,

8.4. Fiecare participant declară că a luat la cunoștință de pe site-ul  www.electricafurnizare.ro despre protectia datelor și că își poate exercita în mod gratuit dreptul de informare, de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării datelor, de a obiecta, la portabilitatea datelor, la retragerea consimțământului, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă la ELECTRICA FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A , parter parțial, et.1, 2 si 3, sector 1 sau printr-un e-mail la adresa protectiadatelor@electricafurnizare.ro. De asemenea, participanților li se aduce la cunoștință că au dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă.

8.5. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal comunicate Organizatorului sunt desemnarea câștigătorilor, validarea și înmânarea premiilor.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

9.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 10. FORȚĂ MAJORĂ

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

10.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform prevederilor Codului Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina Campaniei de pe portalul acesteia, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

SECȚIUNEA 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Regulamentul Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant la adresa  https://www.electricafurnizare.ro/regulament-campanie-muzica-ne-aduce-impreuna/

11.2. Participanții la Campanie se obligă să respecte termenii și condițiile regulamentului prezentate mai sus.

11.3. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Organizatorul nu este răspunzător pentru necunoașterea de către participanți a regulamentului și a modificărilor ulterioare, atât timp cât acestea sunt afișate la adresa https://www.electricafurnizare.ro/regulament-campanie-muzica-ne-aduce-impreuna/