Cerere și declarație pe propria răspundere clienți noncasnici

În vederea acordării schemei de sprijin pentru consumul de energie electrică și gaze naturale, conform Legii nr. 259/29.10.2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021

1

Vezi beneficiile

2

Completează datele

3

Încarcă documentele

Conform reglementărilor în vigoare, în funcție de tipul de client noncasnic, aceștia beneficiază de:

Măsuri de sprijin:

  • în cazul energiei electrice: exceptarea de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi accizei
  • în cazul gazelor naturale: exceptarea de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei

Pentru a beneficia de măsurile de sprijin menționate mai sus, clienții noncasnici* trebuie să transmită furnizorului de energie electrică/gaze naturale următoarele documente:

  • Cerere tip și declarație pe proprie răspundere
  • Declarație pe proprie răspundere cu privire la ajutorul de minimis

*IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare; microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii.

Plafonarea prețului la energie electrică și gaze naturale

Pentru a beneficia de plafonare, clienții noncasnici trebuie să transmită furnizorului de energie electrică/gaze naturale următoarele documente:

  • Cerere tip și declarație pe proprie răspundere
Continuă

În calitate de client Electrica Furnizare, vă rugăm să completați codul de client și numărul locului de consum. Vă rugăm să vă asigurați că informațiile completate sunt corecte. În caz contrar, nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră.

Codul de client se regăsește pe factură și este format din 8 caractere
Numărul locului de consum se regăsește pe factură și este format din 7 caractere

Descărcați, completați, semnați și transmiteți cererea tip și declarația pe proprie răspundere, însoțite de dovada calitătii (împuternicire). Vă rugăm să vă asigurați că informațiile completate sunt corecte. În caz contrar, nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră.

Descărcați, completați, semnați și transmiteți Cerere tip și declarație pe proprie răspundere și Declarație pe proprie răspundere cu privire la ajutorul de minimis, însoțite de Dovada calității (împuternicire). Vă rugăm să vă asigurați că informațiile completate sunt corecte. În caz contrar, nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră.

Încarcă documentul sau trage fișierul direct în această casetă
Încarcă documentul sau trage fișierul direct în această casetă
Încarcă documentul sau trage fișierul direct în această casetă
Înapoi

Fișiere permise PNG | PDF | JPG

Dimensiune maximă 5MB

Multumim! Cererea dumneavoastră a fost transmisă cu succes