Piața de Echilibrare, înființată în anul 2005, este o piață obligatorie pentru toți titularii de licență și este administrată de Operatorul Pieței de Echilibrare. Operatorul de Transport şi de Sistem cumpără și/sau vinde energie electrică activă de la/către participanții la piața deținători de unități/consumuri dispecerizabile, în scopul compensării abaterilor de la valorile programate ale producției și consumului de energie electrică. Astfel, energia de echilibrare este folosită fie pentru a acoperi un deficit de producție, fie un exces de producție.

În conformitate cu prevederile Codului Comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 25/2004, fiecare punct de racordare din SEN trebuie să fie luat în evidență la Operatorul pieței de echilibrare din C.N. Transelectrica S.A. în cadrul unei Părți Responsabile cu Echilibrarea, indiferent că este vorba de injecție sau extracție din rețele.

Orice titular de licență de producție/furnizare/distribuitor este obligat să se constituie în nume propriu ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea, având posibilitatea să își transfere responsabilitatea către o altă parte responsabilă cu echilibrarea. Prin transferul responsabilității către un PRE, există avantajul agregării dezechilibrelor, în sensul reducerii costurilor în Piața de Echilibrare comparativ cu situația în care producătorul/furnizorul/distribuitorul ar funcționa în nume propriu ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Reunirea mai multor participanți în cadrul aceleiași PRE determină compensarea reciprocă a dezechilibrelor individuale și distribuirea eficientă a costurilor, dar și a beneficiilor.

Odată cu implementarea mecanismelor de piață prevăzute în Codul Comercial al Pieței Angro (în 2005) și în baza Licenței pentru furnizarea energiei electrice nr. 1091/2012, activitatea de reprezentare în piața de echilibrare a fost desfășurată în cadrul Societății Electrica SA (PRE Electrica).

Începând cu 1 aprilie 2018, activitatea de reprezentare în piaţa de echilibrare în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea, a fost transferată către Societatea Electrica Furnizare SA, această activitate desfășurându-se în baza Licenţei pentru furnizarea energiei electrice nr. 1028/2011.

Către PRE Electrica Furnizare au delegată responsabilitatea echilibrării producători de energie electrică (hidro, termo, eolian, fotovoltaic, biogaz, biomasa), furnizori  și operatori de distribuție.

PRE Electrica Furnizare asigură transmiterea notificărilor fizice către CNTEE Transelectrica SA şi are rolul de a echilibra diferenţele dintre energia electrică contractată şi energia electrică măsurată la nivelul întregului contur, oferind preţuri competitive şi servicii de înaltă calitate titularilor de licenţă care îşi deleagă responsabilitatea către aceasta.

Pentru susținerea calității produselor și serviciilor oferite, Electrica Furnizare este preocupată permanent de îmbunătățirea relațiilor cu clienții membri PRE și oferă garanția unei echipe dinamice de specialiști, disponibilă 24/24 ore, buni cunoscători ai pieței de energie electrică, ce asigură prestarea tuturor serviciilor în calitate de parte responsabilă cu echilibrarea, menține și dezvoltă portofoliul de clienți.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la: