Prețuri clienți non-casnici existenți, perioada de furnizare 1.01.2024 – 30.06.2024

Potrivit OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat al gazelor naturale furnizate clienților non-casnici, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, este:

  • maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților non-casnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, în cazul producătorilor de energie termică, în cazul clienților non-casnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Vă informăm că atât prețul, cât și alte elemente, pot fi modificate prin acte normative ale autorităților competente, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de gaze naturale.

Acest preț plafonat este aplicabil de către toți furnizorii de gaze naturale, însă, în situația în care nu sunteți de acord cu modificările notificate privind prețul de furnizare, aveți dreptul de a denunța unilateral și în mod gratuit contractul printr-o notificare transmisă către noi și recepționată înainte de expirarea valabilității prețului în vigoare la momentul notificării, conform prevederilor contractuale.

În situația în care prețul mediu de achiziție al gazelor naturale, realizat la nivelul Electrica Furnizare S.A. și aferent clienților non-casnici, este mai mic decât prețul de achiziție corespunzător prețului plafonat, menționat în Anexa, la punctul (1) din tabel), facturarea se va face utilizând prețul de achiziție realizat la care se vor adaugă celelalte componente de preț (costul de transport, tarifele reglementate de distribuție, acciză și TVA-ul).

Prețul de contract este specificat în Anexa (pct. B) și este suspendat pe perioada de aplicare a OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare în vigoare. Prețul de contract include prețul gazelor naturale și contravaloarea costului de transport, tarifelor de distribuție, accizei, taxei pe valoare adăugată (T.V.A.), precum și orice alte tarife/costuri introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada derulării contractului conform legislației în vigoare.

Mai multe informații privind componentele prețului de furnizare plafonat al gazelor naturale, respectiv componentele prețului de furnizare contractat al gazelor naturale, valabil în situația încetării/abrogării OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, sau în cazul în care nu se prevede un alt preț plafonat, se regăsesc în Anexa.

Pentru perioada 1.01.2024 – 30.06.2024, conform prevederilor OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu se percepe contravaloarea abonamentului în cazul clienților non-casnici care au contractat un tarif cu abonament.

Detalii suplimentare privind aplicarea OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, sunt disponibile aici.