Cod de etică și conduită profesională Electrica Furnizare

Procedura de raportare a abaterilor etice

Politica privind toleranța zero față de corupție, fraudă și spălare de bani

Politica privind evitarea și combaterea conflictelor de interese

Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare

Politica privind transparența

Politica privind implicarea părților interesate

Politica privind managementul etic al carierei

Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate