Cod de etică și conduită profesională Electrica Furnizare

Cod de etică și conduită profesională Electrica Furnizare

Politica privind toleranța zero față de corupție, fraudă și spălare de bani

Politica privind toleranța zero față de corupție, fraudă și spălare de bani

Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare

Politica privind cadourile, cheltuielile de protocol și interzicerea plăților de facilitare

Politica privind implicarea părților interesate

Politica privind implicarea părților interesate

Politica privind tranzacțiile cu părți afiliate