Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Altele

Ce este un client eligibil?

Clientul eligibil este clientul care este liber să-și aleagă furnizorul de energie electrică de la care cumpără energie electrică.

Ce înseamnă client casnic?

Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.

Ce înseamnă client noncasnic?

Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.

Ce înseamnă client vulnerabil?

Clientul vulnerabil este clientul care aparține unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară.

Cum pot fi semnalate problemele legate de întreruperea energiei electrice și de funcționarea rețelelor electrice de alimentare?

Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu operatorul de distribuție, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la operatorul de distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la operatorul de distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.

Care sunt situațiile în care contractul de rețea se încheie de către clientul final?

Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:

a) locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;

b) la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;

c) locul de consum este racordat la o rețea de medie tensiune sau înaltă tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.

Care este deosebirea între adresa de domiciliu și adresa de corespondență?

Adresa de corespondență este adresa utilizată de furnizor pentru a comunica clientului facturile de energie electrică și eventualele notificări. Aceasta poate fi aceeași sau diferită de adresa de domiciliu.

În ce situații furnizorul/OR nu răspunde pentru daunele materiale?

Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune materiale dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:
a) forța majoră/condițiile meteorologice deosebite, pentru care furnizorul/OR poate dovedi că aceasta l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale;
b) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și, după caz, Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, în vigoare;
c) daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situații.

Prin ce mijloace se anunță de către OR întreruperile programate?

OR informează clienții finali și furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor planificate în alimentarea cu energie electrică, prevăzute în standardele de performanță, prin următoarele mijloace:
a) în scris sau telefonic, clienților finali noncasnici mari, precum și clienților vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se poate folosi și calea electronică de transmitere, respectiv e-mail, SMS, cu confirmarea primirii;
b) prin mass-media, pagina proprie de internet și/sau afișaj la locurile de consum ale clienților finali noncasnici mici și ale clienților casnici.

Ce faci dacă doreşti detalii privind factura emisă sau modificări în contract (actualizare număr telefon/adresă de e-mail, modificarea adresei de corespondenţă/a convenţiei de consum, etc.)?

Poţi solicita explicaţii privind factura sau actualizarea datelor contractuale prin:

  • Formularul Trimite o petiţie din contul tău MyElectrica;
  • Transmiterea unui e-mail la adresa afişată pe factură, însoţit de datele de identificare din factură – cod client/număr loc consum (NLC);
  • Formularul de contact care poate fi accesat la: www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ în care este necesar să precizezi datele de identificare din factură – cod client/număr loc consum (NLC).