Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Prosumatorul

Ce este prosumatorul?

Conform legii nr. 123/2012 cu modificările și completările  ulterioare, prosumatorul este clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.
Prosumatorul trebuie să respecte toate obligațiile care îi revin unui consumator, dar şi pe cele ale unui producător (cerințele de rețea), precum și legislația în vigoare. Înainte de a achiziționa echipamente sau tehnologii este recomandată verificarea conformității lor la distribuitorul de energie regional.

Care a fost valoarea prețului de vânzare a energiei produse de prosumatori în anul 2022, până la data de 30 aprilie 2022?

Energia se vinde și se cumpără pe o piață de energie concurențială, în care prețul este determinat de mecanismul cerere-ofertă. PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare) este o componentă a pieței angro de energie electrică pe care se realizează tranzacții cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare.

 • 0,539 lei/kWh  a fost atât prețul mediu PZU în 2021 cât și prețul la care furnizorii au cumpărat energia electrică de la prosumatori în anul 2022 până la data de 30 aprilie.

Care este valoarea actuală a prețului la care prosumatorul poate vinde energia electrică?

Cadrul legislativ actual, Ordinul ANRE nr. 15/2022 prevede noi reguli pentru comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile aparținând prosumatorilor.

 1. La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
  • să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă, respectiv să factureze doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea;
  • să reporteze în facturile prosumatorilor, în situaţia în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie consumată, diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.
 2. La solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere instalată între 200 kW şi 400 kW şi cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi:
  • să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în luna în care a fost produsă energia respectivă;
  • să realizeze în factura prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată şi energia electrică consumată din reţea.

Ce alte elemente mai plătesc si regăsesc in factura de energie electrică prosumatorii care beneficiază de compensarea cantitativă?

Ex. Prosumatorii cu putere instalată de până în 200 KW care beneficiază de compensare cantitativă la cerere (în contextul Ordinul ANRE nr.15/2022), care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice și produc si consumă aceeași cantitate de energie (ex.200 kWh consum și 200 kWh injectați în rețea) vor avea incluse in factura de consum și următoarele elemente:

 • prețul dezechilibrelor, însemnând diferența dintre energia estimată pentru a fi produsă și cea produsă efectiv;
 • valoarea serviciilor de transport;
 • valoarea serviciilor de distribuție;
 • valoarea serviciilor de sistem;
 • valoarea accizei conform prevederilor legale;
 • valoarea contribuției de cogenerare;
 • valoarea certificatelor verzi;
 • alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, inclusiv TVA.

Informații privind regulile de comercializare a energiei electrice aplicabile prosumatorilor începând cu data de 1 mai 2022

Potrivit Ordinul ANRE nr.15/2022, din luna mai 2022 vor fi aplicate noi reguli pentru comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile aparținând prosumatorilor.

Principalele modificări aduse de noua Metodologie stabilită prin Ordinul ANRE nr. 15/2022 modificată și completată prin Ordinul ANRE nr.95/2022 se referă la:

 • Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 200 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde, prin noul mecanism de compensare introdus, energia electrică produsă din acestea și livrată în rețelele electrice, furnizorilor de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.
 • Începând cu data de 1 mai 2022, la solicitarea prosumatorilor care produc energie electrică în unități de producere a energiei electrice cu o putere instalată de până în 200 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice trebuie să realizeze în factura prosumatorilor o compensare cantitativă între energia electrică produsă și livrată în rețea şi cea consumată, la prețul energiei electrice active, şi să reporteze în facturile prosumatorilor diferența de energie electrică dintre cantitatea livrată și cea consumată, în situația în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie electrică consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.
 • Dacă doriți să beneficiați de mecanismul de compensare cantitativă a energie electrice în calitate de client prosumator actual Electrica Furnizare S.A., este necesar să ne transmiteți o solicitare în acest sens la centrul de relații cu clienții unde ați încheiat contractul de prosumator sau la adresa de e-mail aferentă județului de care aparține locul dumneavoastră de consum, respectiv:
 • Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr.15/2022, prevede în Anexa nr. 2 noul model de contract-cadru ce trebuie încheiat între prosumatori și furnizorii de energie electrică (CONTRACT-CADRU de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică) iar Ordinul ANRE nr. 95/2022 completează și modifică conținutul noului contract-cadru ce trebuie încheiat între prosumatori și furnizorii de energie electrică, aducând clarificări în ceea ce privește prețul de contract.
 • Totodată, la data intrării în vigoare a  Ordinului ANRE nr. 15/2022, se abrogă Ordinul ANRE nr. 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor și art. 1- 4 împreuna cu anexa la Ordinul ANRE nr. 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum.
 • Compensarea cantitativă disponibilă prosumatorilor cu o putere până în 200 kW pe loc de consum va fi acordată până la data de 31 decembrie 2030, ulterior aplicându-se alte reguli de comercializare.

Puteți consulta aici Ordinul ANRE nr.15/2022 pentru detalii privind noile reguli de comercializare a energiei electrice aplicabile prosumatorilor și aici Ordinul ANRE nr. 95/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr.15/2022.

Article Attachments