Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Factură

Care este termenul în care se poate contesta o factură?

În cazul în care clientul dorește să conteste valoarea unei facturi, trebuie să comunice furnizorului de energie acest lucru în termen de 30 zile calendaristice de la primirea facturii. Furnizorul este obligat să analizeze contestația în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrării sale.

În cazul în care soluționarea contestației implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 5 zile lucratoare se prelungește cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate și ziua în care furnizorul primește răspunsul de la operatorul de distribuție, cu condiția înștiințării clientului în scris despre acest fapt, în termenul inițial de 5 zile lucratoare.

Cum pot fi obținute informații legate de facturile neachitate sau neprimite?

Orice informație privind factura de energie electrică/gaze naturale poate fi solicitată prin:

 • apelarea serviciului Call Center (la numărul afișat pe factură);
 • în scris (la adresa de e-mail afișată pe factură, prin MyElectrica, prin poștă/fax);
 • prin prezentare la ghișeul de relații cu clienții.

Se poate emite o singură factură pentru mai multe locuri de consum?

Pentru clieții casnici, factura se emite pentru fiecare loc de consum, iar pentru clienții noncasnici se poate emite o singură factură pentru unul sau mai multe locuri de consum.

Clientul poate solicita furnizorului modificarea opțiunii prevăzute în contract în ceea ce priveste modalitatea de returnare a sumelor?

Da. În situația în care opțiunea este restituire în numerar la ghișeul furnizorului, clientul poate solicita restituirea prin virament bancar, cu condiția punerii la dispoziția furnizorului a datelor sale bancare.

Clientul este obligat să se prezinte la furnizor pentru restituirea în numerar a sumelor care, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, trebuie să-i fie returnate?

Clientul nu este obligat să se prezinte la furnizor în vederea restituirii sumei respective. În caz de neprezentare, suma va fi utilizată pentru compensarea următoarelor facturi emise.

Poate fi modificată modalitatea de transmitere a facturilor ulterior încheierii contractului?

Da. Modificarea nu necesită încheierea unui act adițional la contract și se realizează în urma notificării furnizorului de către client.
Opțiunea pentru primirea facturii doar în format electronic poate fi gestionată direct de către client în contul din MyElectrica, prin activarea facturii electronice.
Clientul poate să revină la situația anterioară, respectiv primirea facturii pe suport de hârtie prin poștă, prin deselectarea în MyElectrica a opțiunii de transmitere a facturii în format electronic sau printr-o solicitare scrisă adresată furnizorului.

Factura de energie electrică conține numai contravaloarea consumului?

În factura emisă clientului final de către furnizor conform contractului, suplimentar față de contravaloarea consumului de energie electrică se adaugă și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență, a accizei, a TVA, precum și a altor taxe și impozite prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile.

Cum se realizează facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR în cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice?

În cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR se realizează, succesiv:
pe baza consumului de energie electrică determinat prin autocitirea indexului grupului de măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor; atunci când consideră eronată autocitirea, furnizorul solicită clientului final refacerea autocitirii;
în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor:
a) pe baza unui consum estimat de energie electrică, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul;
b) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
c) pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.
Regularizarea consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare de către OR.

Cum poţi afla soldul facturilor neachitate?

Soldul facturilor neachitate poate fi aflat prin:

 • Accesarea secţiunii Facturi/Plăți – Facturile mele din contul MyElectrica;
 • Telefon la numărul 0244406006 al serviciului Call Center (linie dedicată informaţiilor comerciale), prin apăsarea tastei 4;
 • Transmiterea unei solicitări pe adresa de e-mail afişată pe factură în care este necesar să precizezi cod client/număr loc consum (NLC) sau prin intermediul formularului de contact ce poate fi accesat la www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ .

Cum afli dacă pentru factura întârziată la plată s-a emis preaviz de deconectare pentru neplată?

Poţi afla dacă s-a emis preavizul de deconectare pentru neplată prin:

 • Consultarea mesageriei din contul MyElectrica;
 • Verificarea mesajelor primite de la MyElectrica, dacă ai cont în MyElectrica;
 • Apelare la numărul 0244406006 al serviciului Call Center (linie dedicată informaţiilor comerciale) şi apăsarea tastei 4;
 • Transmiterea unei solicitări prin e-mail la adresa afişată pe factură în care să precizezi cod client/număr loc consum (NLC) sau prin intermediul formularului de contact ce poate fi accesat la www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ ..

Cum afli dacă s-a emis factura?

Poţi afla dacă s-a emis factura prin:

 • Consultarea secţiunii Facturi/Plăți – Facturile mele din contul MyElectrica;
 • Telefon la numărul Call Center 0244406006 al serviciului Call Center dedicat informaţiilor comerciale, prin apăsarea tastei 4;
 • Transmiterea unei solicitări prin e-mail la adresa afişată pe factură în care să precizezi cod client/număr loc consum (NLC) sau prin intermediul formularului de contact ce poate fi accesat la www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/.

Cum procedezi dacă doreşti să intri în posesia facturii cât mai repede?

Poţi schimba modalitatea de transmitere a facturii, din format pe hârtie în format electronic. Activarea facturii electronice se poate face prin completarea şi transmiterea formularului online disponibil aici sau prin intermediul secţiunii Factură electronică a contului tău din MyElectrica.

Cum plăteşti factura prin mijloace electronice?

Factura de energie poate fi plătită online prin:

 • Contul tău din MyElectrica, în secţiunea Facturi/Plăți – Plăteşte online;
 • Internet banking;
 • Mobile banking BRD;
 • Aplicaţiile Orange Money și mobilPay Wallet.

Care sunt conturile bancare în care pot plăti facturile?

Conturile bancare sunt disponibile în pagina www.electricafurnizare.ro/asistenta/unde-se-plateste-factura/.

Unde poţi plăti factura cu numerar?

Factura poate fi plătită cu numerar la:

 • Comercianţii care afişează sigla Paypoint;
 • Punctele de plată Un-doi Centru de Plăţi;
 • Terminalele Qiwi;
 • Automatele bancare şi maşinile multifuncţionale ale BRD, BCR, Garanti Bank;
 • Ghişeele BRD, Garanti Bank, Creditcoop, CEC Bank (pentru locurile de consum din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu);
 • Staţiile OMW/Petrom prin serviciul Westaco Express.

Ce soluţii de plată a facturii sunt dacă eşti un client afectat de pandemia de Coronavirus?

În situaţia în care te afli în dificultate financiară din cauza pandemiei de Coronavirus şi nu poţi achita factura în termenul contractual, este necesar să transmiţi o solicitare de amânare la plată sau plată eşalonată prin una dintre următoarele modalităţi:

 • Formularul Trimite o petiţie din contul tău MyElectrica;
 • E-mail la adresa afişată pe factură, însoţit de datele de identificare din factură – cod client/număr loc consum (NLC);
 • Formularul de contact care poate fi accesat la www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ .

Cum anunţi plata facturii?

Dovada plății facturii de energie se transmite prin:

 • Formularul Trimite o petiţie din contul tău MyElectrica. Dacă faci plată prin MyElectrica, nu este necesar să anunţi;
 • E-mail la adresa afişată pe factură, însoţit de datele de identificare din factură – cod client/număr loc consum (NLC);
 • Formularul de contact care poate fi accesat la: www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/, în care este necesar să precizezi datele de identificare din factură – cod client/număr loc consum (NLC).

Care sunt componentele facturilor de energie?

Consultă aici ghidul explicativ privind elementele componente ale facturii de energie electrică sau gaze naturale.