Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Liberalizarea pieței – energie electrică

Dacă doresc să trec de pe piața reglementată în cea concurențială, este nevoie să retransmit toate actele necesare pentru încheierea unui contract?

Dacă documentele au fost deja depuse la noi, nu este nevoie să le retrimiteți. Vă rugăm însă să ne transmiteți formularul GDPR (click) și datele dumneavoastră de contact actualizate.

Sunt client Electrica Furnizare dar nu știu să identific, în cadrul facturii, dacă tariful aplicat este tarif practicat în piața reglementată/serviciul universal sau în piața concurențială. Cum pot afla din factură această informație?

Clienții Electrica Furnizare pot identifica dacă au contract pe piața reglementată și din factură dacă tipul de tarif, regăsit în pagina a doua a facturii, este denumit “Tarif Reglementat”.
În cazul în care tariful este denumit „Stabil”, „Time” sau „Mobil” în factură, atunci contractul este încheiat în piața concurențială.
Mai multe informații legate de oferte și prețuri puteți găsi aici: www.electricafurnizare.ro/energie-electrica/.

Prețul din oferta de piață concurențială poate fi modificat?

Prețul din oferta de piață concurențială este fix pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Componentele reglementate (tarifele de transport, distribuție, certificate verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciză etc.) pot suferi schimbări ca urmare a modificărilor actelor normative, fără a fi nevoie de încheierea unui act adițional.

Dacă închei un contract pe piața concurențială, mă pot întoarce înapoi la tarif reglementat?

Nu, tarifele reglementate au fost desființate, însă puteți reveni la contractul reglementat la care se aplică prețul din oferta pentru serviciu universal.

Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată, în funcție de preferințele dumneavoastră.

Ce se întâmplă dacă nu semnez un nou contract până la 31 decembrie 2020?

În situația în care până la data de 31 decembrie 2020 nu încheiați un nou contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial (cu orice furnizor) sau în regim de serviciu universal (cu un furnizor de ultimă instanță), furnizarea energiei electrice va fi asigurată de către furnizorul de ultimă instanță actual în mod automat și după data de 1 ianuarie 2021, până la momentul încheierii unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial sau în regim de serviciu universal.

În cazul în care doresc să rămân în continuare client Electrica Furnizare, sunt nevoit să închei neapărat un nou contract?

Nu este nevoie să încheiați neapărat un nou contract, veți putea fi în continuare clientul nostru în limitele de valabilitate ale contractului deja existent, cu mențiunea că se va modifica tariful aplicabil, noul tarif fiind cel precizat în Oferta pentru serviciu universal.

Care este noul preț pentru energia electrică de la 1 ianuarie 2021?

Vă rugăm să consultați ofertele noastre pentru piața concurențiala și serviciu universal aici (click).

Doresc să reînnoiesc contractul începând cu luna ianuarie 2021. Ce demers trebuie să fac în acest sens?

Dacă doriți să reînnoiți contractul, puteți opta pentru încheierea unui contract pe piața concurențială sau a unui contract cu tarif de serviciu universal. Vă rugăm să analizați ofertele noastre disponibile aici și să ne transmiteți intenția de a încheia un nou contract, precum și oferta pentru care ați optat, prin intermediul acestui formular.

Unde pot vizualiza, în cadrul site-ului, toate tarifele pentru clienții casnici?

Toate tarifele pentru clienții casnici pot fi consultate în pagina Prețuri si tarife .

Unde pot suna pentru a primi detalii suplimentare legate de încheierea unui nou contract de furnizare?

Pentru detalii suplimentare, ne puteți suna la numărul de Call Center 0244 406 006 (tarif normal).

Mai multe informații aici .

De la 01.01.2021 nu va mai fi valabil contractul încheiat cu Electrica Furnizare?

Contractele existente rămân valabile, cu mențiunea că, în cazul clienților de pe piața reglementată, va fi aplicat tariful de serviciu universal.

De asemenea, puteți opta pentru unul din noile tarife aferente liberalizării pieței de energie electrică, disponibile aici .

Pot încheia online un nou contract de energie electrică?

Puteți încheia un nou contract online accesând pagina dedicată contractării (click aici).

Dacă trec de pe piața reglementată în piața concurențială, este necesar să îmi schimb contorul?

Nu, dacă tipul de citire nu implică trecerea de la consum diferențiat zi-noapte la unul nediferențiat.

Dacă închei un contract pe piața concurențială cu Electrica Furnizare, pot beneficia de o reducere comercială sau un discount?

Da, Electrica Furnizare vă acordă o reducere comercială sau un discount, în funcție de momentul la care vă hotărâți să optați pentru un contract pe piața liberă.

Tuturor clienților Electrica Furnizare beneficiari ai serviciului universal li se va acorda o reducere comercială, aplicabilă în perioada 01.01.2021- 30.06.2021, până la momentul exprimării opțiunii pentru unul dintre produsele din piața concurențială. Reducerea este aplicată în mod nediscriminatoriu și reflectă diferența dintre prețul serviciului universal și prețul ofertei concurențiale celei mai mici, adică „Stabil 30”. Reducerea comercială se va regăsi în cadrul unei facturi emise ulterior, conform Ordinului ANRE nr. 171/2020 și Ordinului 5/2021 *.

Totuși, dacă aveți nevoie de mai mult timp de gândire și vă hotărâți să optați pentru una dintre ofertele noastre de pe piața concurențială în intervalul 01.07.2021-31.08.2021, veți beneficia de un discount acordat voluntar de companie pentru lunile de vară, care constă în diferența dintre prețul de serviciu universal și oferta Electrica Furnizare din piața liberă cu valoarea cea mai mică.

Detalii aici.

*) Extras din Ordinul ANRE nr. 171/2020, modificat și completat de Ordinul  ANRE 5/2021:

Art.4 „ (4)Furnizorii de ultimă instanță pot să aplice clienților casnici din serviciul universal, fără discriminare și condiționalitate, o reducere comercială începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la cel puțin 30 iunie 2021, egală cu diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021 și prețul din oferta concurențială.

(5) Reducerea comercială prevăzută la alin. (4) se aplică în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, în cazul în care alege o ofertă concurențială a oricărui furnizor, până la data aplicării ofertei concurențiale alese, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.

(6) Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienților casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat de la respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanță cu un preț egal cu prețul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.”