Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Schimbarea furnizorului

Odată cu liberalizarea pieței de energie, consumatorii casnici și noncasnici au dreptul să încheie contracte de furnizare a energiei electrice pe piața liberă cu orice furnizor care deține licență de furnizare a energiei electrice și care activează în piața cu amănuntul.

În alegerea furnizorului de către un consumator, este important ca acesta din urmă să facă o analiză comparativă o ofertelor de furnizare a energiei electrice ale furnizorilor în ceea ce privește prețul energiei electrice furnizate, valabilitatea ofertei, condițiile de facturare, condițiile de plată, condiții de încetare a contractului, servicii oferite, alte clauze. Dacă informațiile din oferte nu sunt clare, se recomandă consumatorului să solicite direct furnizorilor date suplimentare.
Schimbarea furnizorului nu afectează continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locului de consum.
Schimbarea furnizorului nu conduce la schimbarea operatorului de distribuție din zona în care se află locul de consum.

Pașii pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a schimba furnizorul actual de energie electrică și a deveni client ELECTRICA FURNIZARE sunt:

  1. Să alegeți una dintre ofertele noastre de furnizare a energiei electrice.
  2. Să completați cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și să o depuneți/ transmiteți însoțită de documentele solicitate în cerere, după ce s-a convenit asupra clauzelor contractuale. Contractul încheiat cu societatea noastră își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul actual.
  3. Să completați notificarea privind schimbarea furnizorului odată cu încheierea contractului de furnizare cu societatea noastră.

În baza notificării depuse de dumneavoastră, vom notifica operatorul de rețea și furnizorul actual cu privire la denunțarea unilaterală a contractului de furnizare, cu respectarea condițiilor contractuale. După primirea notificării, furnizorul actual are oblligația să vă permită schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 zile, iar operatorul de rețea are obligația să verifice și să valideze în maximum 3 zile lucrătoare corectitudinea datelor și să transmită o notificare prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului.

În termen de maximum 8 zile lucrătoare după data schimbării efective a furnizorului, operatorul de rețea are obligația să pună la dispoziția societății noastre și furnizorului actual indexul echipamentului de măsurare. Pentru clienții noncasnici mari, indexul este stabilit prin citire, iar pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici de energie electrică, indexul echipamentului de măsurare este stabilit prin citire, autocitire (de catre client) sau estimat de către operatorul de distribuție, valabil la data schimbării efective a furnizorului. Furnizorul actual trebuie să emită și transmite factura cu decontul final de lichidare în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului este GRATUIT.

Vă așteptăm pentru informații suplimentare la punctele noastre de relații cu clienții, prin Call Center sau e-mail oferta@electricafurnizare.ro.