Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Compensații acordate conform Standardelor de performanță

Potrivit Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2021, cu modificările ulterioare, clienții au dreptul de a beneficia de un nivel minim de calitate pentru serviciile de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale. Pentru servicii oferite la un nivel de calitate sub cel minim garantat, furnizorul are obligaţia de a plăti solicitantului, din proprie iniţiativă, compensaţii.

Acordarea compensațiilor se poate realiza astfel:

– prin compensare în factură, succesiv, începând cu prima factură emisă ulterior datei de expirare a termenului de 10 zile lucrătoare de la momentul informării referitoare la dreptul de a primi compensații și până la stingerea obligației de plată;

– plată directă către solicitant:

  • conform dispozițiilor din contractul de furnizare referitor la modalitatea de returnare a sumelor către clientul final;
  • conform modalității de plată notificată de către solicitant, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor necesare pentru efectuarea plății;

În cazul în care informaţiile primite de la solicitant nu sunt corecte sau nu sunt transmise în termenul prevăzut, de 10 zile lucrătoare, furnizorul va plăti compensaţiile prin intermediul facturilor.

Article Attachments