Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Contractul de furnizare

Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final CASNIC?

Documentele pe care trebuie să le puneți la dispoziția furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pot fi consultate aici.

Care sunt documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice în cazul clientului final NONCASNIC?

Documentele pe care trebuie să le puneți la dispoziția furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pot fi consultate aici.

Temeiul legal în baza căruia furnizorul de ultimă instanță comunică clientului final noua formă a contractului este Ordinul ANRE nr. 88/2015.

Când se consideră încheiat contractul de furnizare emis în temeiul Ordinului ANRE nr. 88/2015, comunicat clientului de către furnizorul de ultimă instanță?

Contractul se consideră încheiat începând cu data de 1 a lunii care urmează după 30 de zile de la comunicare, cu excepția situației în care clientul comunică furnizorului în acest interval de timp o solicitare de modificare/completare a clauzelor contractuale sau refuzul semnării contractului.

Ce reprezintă Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?

Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță completează prevederile contractului încheiat între părți, stabilind cadrul general aplicabil în relațiile dintre client, furnizorul de ultima instanță și operatorul de rețea.

Are furnizorul de ultimă instanță obligația de a anexa la contract Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță?

Nu. La solicitarea clientului, furnizorul pune la dispoziția acestuia Condițiile generale, prin una dintre modalitățile convenite (direct sau prin poștă pe suport hârtie, e-mail, fax).
În cazul în care clientul nu solicită primirea Condițiilor generale, acesta are posibilitatea de a le consulta pe site-ul furnizorului.

Cum poţi transmite documentele pentru încheierea unui contract de furnizare?

Documentele pot fi transmise prin una din următoarele modalităţi:

Cum soliciţi o nouă ofertă de furnizare?

Solicitarea unei oferte de furnizare se poate face prin:

  • Formularul Trimite o petiţie din contul tău MyElectrica;
  • Transmiterea unui e-mail la adresa afişată pe factură, însoţit de datele de identificare din factură: cod client/număr loc consum (NLC);
  • Formularul de contact care poate fi accesat la: www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-ne-in-scris/ .

De asemenea, poți solicita încheierea unui contract online prin accesarea link-ului www.electricafurnizare.ro/contract-online/ .