Doresc să devin client Electrica Furnizare clienți casnici Gaze Naturale

Client nou Electrica Furnizare – schimbare furnizor:

 • cerere încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale – descarcă
 • copia actului de identitate
 • copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă această mențiune nu se regăsește înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință
 • notificare de schimbare a furnizorului
 • o factură cât mai recentă de la vechiul furnizor.

În funcție de particularitățile situației și actele prezentate, este posibil să îți solicităm documente suplimentare față de cele menționate mai sus.

În cazul în care nu este un contor de gaze naturale montat la locul de consum, te rugăm să te adresezi operatorului de distribuție în vederea instalării și punerii în funcțiune. După acest demers, poți relua procesul de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale.

Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale este nevoie să parcurgi următorii pași:

 • Alegerea unei oferte potrivite nevoilor de consum
 • Completarea cererii de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, împreună cu oferta acceptată
 • Completarea notificării de schimbare a furnizorului de gaze naturale, care trebuie să respecte reglementările în vigoare
 • Semnarea contractului de furnizare a gazelor naturale cu Electrica Furnizare

Mai departe, ne vom ocupa noi de intermedierea relației cu furnizorul actual și cu operatorul de distribuție!

Dreptul de retragere:

Este bine sa știi ca ai dreptul de a te retrage din contract în termen de 14 zile, fără a preciza motivele.
Perioada de retragere expiră după 14 zile de la încheierea contractului.
Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, este necesar să ne informezi cu privire la decizia de a te retrage din contract.

Solicitarea de retragere din contract poate fi transmisă:

 • online, prin intermediul formularului de Contact disponibil aici (te rugăm sa bifezi subiectul „Altele”),
 • prin poştă sau e-mail, informații pe care le regăsești in contractul tău.

Solicitarea trebuie să fie neechivocă. În acest scop, poți folosi modelul de formular de retragere disponibil aici:

Formular de retragere din contractdescarcă.

Dacă optezi pentru modalitatea de transmitere online, îți vom trimite prin e-mail confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul limită de retragere, este suficient să transmiți solicitarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele retragerii

Dacă ai solicitat începerea prestării serviciului de furnizare în perioada de retragere, este necesar sa plătești o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate până la data încetării contractului.

 

Article Attachments