1. Home
  2. Factura și plata facturii
  3. Cum se calculează certificatele verzi?

Cum se calculează certificatele verzi?


Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică.

Facturarea certificatelor verzi, inclusiv regularizarea acestora, se face respectând Ordinul 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi.

Cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizori sunt stabilite prin Ordin ANRE. Furnizorii de energie electrică sunt obligați să achiziționeze un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul respectiv și cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali.

Valoarea certificatelor verzi reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi estimată de ANRE (CV/MWh), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca prețul mediu ponderat al tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară, publicat de OPCV pe site-ul propriu, aplicabil în intervalul de facturare (lei/CV).

Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, ELECTRICA FURNIZARE SA va regulariza valoarea certificatelor verzi facturate pentru consumul anului anterior, în funcție de cota obligatorie de achiziție CV pentru anul anterior stabilită prin Ordin ANRE, energia electrică furnizată și prețul mediu ponderat al CV utilizate pentru îndeplinirea obligației de achiziție de CV corespunzătoare anului anterior.

Article Attachments

Detalii contact

Adresa: București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 1A, sector 1, cod poștal 011736 Tel: 0372 442 192 Fax: 0372 778 528 Email: office@electricafurnizare.ro Web: electricafurnizare.ro  

Detalii fiscale

Număr de ordine în Registrul Comerțului, București: J40/8974/22.07.2011 Cod de Înregistrare Fiscală: RO28909028