Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Doresc să devin client Electrica Furnizare Clienți Casnici – Energie electrică

 

Documentele pe care trebuie să le pui la dispoziția furnizorului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice:

Client existent Electrica Furnizare, loc de consum existent – client care dorește să își schimbe tariful (trecere din Serviciul Universal în Piața Concurențială):

Client nou Electrica Furnizare, loc de consum existent – client care preia locul de consum al unui client existent Electrica Furnizare:

 • cerere încheiere contract de furnizare – descarcă
 • copia actului de identitate
 • o declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.) și privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit” – este inclusă în cadrul cererii de încheiere a contractului de furnizare.

Client nou Electrica Furnizare, loc de consum nou – client care nu a mai avut contract de furnizare cu niciun furnizor de energie electrică:

 • cerere încheiere contract de furnizare – descarcă
 • copia actului de identitate
 • certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice.

Client nou Electrica Furnizare – schimbare furnizor:

 • cerere încheiere contract de furnizare  – descarcă
 • copia actului de identitate
 • o declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.) și privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.
 • notificare de schimbare a furnizorului
 • o factură cât mai recentă de la vechiul furnizor

Dreptul de retragere:

Este bine sa știi ca ai dreptul de a te retrage din contract în termen de 14 zile, fără a preciza motivele.
Perioada de retragere expiră după 14 zile de la încheierea contractului.
Pentru a-ți exercita dreptul de retragere, este necesar să ne informezi cu privire la decizia de a te retrage din contract.

Solicitarea de retragere din contract poate fi transmisă:

 • online, prin intermediul formularului de Contact disponibil aici (te rugăm sa bifezi subiectul „Altele”),
 • prin poştă sau e-mail, informații pe care le regăsești in contractul tău.

Solicitarea trebuie să fie neechivocă. În acest scop, poți folosi modelul de formular de retragere disponibil aici:

Formular de retragere din contractdescarcă.


Dacă optezi pentru modalitatea de transmitere online, îți vom trimite prin e-mail confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul limită de retragere, este suficient să transmiți solicitarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Consecințele retragerii

Dacă ai solicitat începerea prestării serviciului de furnizare în perioada de retragere, este necesar sa plătești o sumă reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate până la data încetării contractului.

Article Attachments