Descarcă aplicația MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.
Autentifică-te sau creează un cont MyElectrica și gestionează facturile și consumul oricând și de oriunde.

Doresc să devin client Electrica Furnizare – Clienți noncasnici – Energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum nou, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

  • să obțineți avizul tehnic de racordare de la operatorul de rețea cu licență în zona în care este amplasat locul de consum
  • să realizați instalația electrică de racordare
  • să obțineți certificatul de racordare de la operatorul de rețea
  • să încheiați contractul de furnizare a energiei electrice

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie să depuneți:

  • cererea de încheiere a contractului de furnizare
  • certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care derulați plățile. În cazul în care, conform legislației, nu dețineți aceste documente, este necesar să depuneți documentele de identificare legislației aplicabile formei proprii de organizare.
  • actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum (dacă nu dețineți un astfel de document sau acesta nu are caracter definitiv, se poate da o declarație pe propria răspundere că folosiți legal spațiul respectiv, caz în care vi se va încheia contract pe perioadă de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire, cu condiția depunerii unei garanții). În cazul în care aveți calitatea de chiriaș/ concesionar sau o altă calitate similară care atestă un drept de folosință temporară, pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice trebuie depus acordul scris al proprietarului (acordul nu este necesar în situația în care, prin clauzele contractului de închiriere, aveți dreptul să încheiați contract cu furnizorul de energie electrică).
  • certificatul de racordare, dacă sunteți semnatar al contractului de rețea;
  • convenția de exploatare, în situația în care operatorul de rețea consideră că este necesară;

Article Attachments